try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 31 فروردین, 1398

بيانيه مجمع مدرسان معارف اسلامي دانشگاه‌ها

Send to friendSend to friend

به مناسبت 19 آذر، سالروز تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فرمان امام خميني(ره)
پيراسته شدن، عميق شدن، ساده و روان شدن، بايستي محور اصلي برنامه ريزي دروس معارف باشد.
« از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 19/9/1379»
19 آذر ماه سالروز تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1361 به فرمان حضرت امام خميني(ره) است، اين شورا حسب فرامين بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، به منظور بسط و جايگزيني ارزش‌هاي اسلامي و زدودن ارزش‌هاي وارداتي و اصلاح ساختار و برنامه ريزي و اصلاح آموزش عالي و فرهنگ عمومي در كشور با عضويت صاحب نظران ارشد و متعهد تأسيس گرديد.
متأسفانه عليرغم همه ظرفيت‌ها و زمينه‌هاي مناسب براي يك تحول اساسي در نظام آموزش عالي كشور، اين شورا نتوانست در اين راه توفيقات اساسي كسب نمايد هر چند تلاش‌ها و زحمات بسياري را متحمل شدند.
از نيات خيرخواهانه آن شورا در انجام تغييرات و آشنايي دانشجويان با فرهنگ و معارف اسلامي گنجانيدن 12 واحد دروس معارف اسلامي در دروس مقطع كارشناسي و دكتراي حرفه اي در دانشگاه‌ها بود، اما با همه ساز و كارهاي پيش بيني شده به دليل فقدان اهرم‌ها و ضمانت‌هاي اجرايي لازم در اجراي آن كاستي‌هاي بسياري مشاهده مي¬شود. در كنار آن همه ناملايمات و كاستي‌ها، الحمدلله امروز با تشكيل حدود دويست گروه آموزش معارف اسلامي با عضويت بيش از 250 عضو هيأت علمي و برخورداري از صدها مدرس حق التدريسي داراي شرايط و نصاب لازم صاحب نظران توان بالايي از تعهد و تجربه فراهم آمده است، كه مي¬توانست اين توان در خدمت اصلاح و پيرايش و بازنگري اين دروس قرار گيرد.
اين نياز در كنار ضرورت بازنگري و پيرايش و اصلاحاتي كه مقام معظم رهبري در سال گذشته در ديدار اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر آن تأكيد ورزيدند، مسئوليت همه دست اندركاران به خصوص آن شوراي محترم را در اين امر مضاعف مي¬نمايد.
مجمع مدرسان معارف اسلامي لازم مي¬داند در سالروز سخنان مقام معظم رهبري«حفظه الله» با طرح خواسته‌هاي استادان معارف اسلامي با شوراي عالي انقلاب فرهنگي چند نكته را يادآور شود:
1ـ بازنگري عميق و اساسي در سر فصل‌ها، متون، اهداف و روش‌هاي ارائه اين دروس يك ضرورت غير قابل انكار است و مسئوليت و تعهدي كه ما به دانشجويان داريم ايجاب مي¬كند كه به اين مسئوليت خطير خويش به درستي انديشيده و عمل نمائيم. مسئوليت مضاعف اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همه متوليان اين دروس بعد از تأكيد مقام معظم رهبري مضاعف مي¬گردد. بنابراين اولين گام در اين امر پذيرش اين مسئوليت مهم است كه متعاقب آن اهتمام جدي را طلب مي¬كند.
2ـ گام مهم ديگر در بازنگري پذيرش واقعيت‌هاي موجود در جامعه معارفي دانشگاه‌هاست. امروز با همت و تلاش مسئولان آموزش عالي و نهاد نمايندگي بيش از دويست گروه آموزشي و با برخورداري از ده‌ها عضو هيأت علمي و صدها مدرس حق التدريسي داراي شرايط لازم كه بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت آنان براي تدريس، تأييد و احراز گرديده مي¬باشد، اين توانمندي و امكانات در بازنگري نبايد مغفول واقع شده تجارب سال‌هاي گذشته تكرار شود كه در انجام اصلاحات و بازنگري و برنامه ريزي دروس معارف اسلامي به نحو غير متعارف و خلاف رويه‌هاي متداول و قانوني عمل گردد، هر نوع اصلاح و برنامه ريزي در اين حوزه همانند ساير رشته‌هاي تخصصي دانشگاهي مي¬بايست از مجاري معمول خويش انجام پذيرد. امروز زيبنده و شايسته مسئولان آموزش عالي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير دست اندركاران و نهادها نيست كه با وجود اين نهاد توانمند معارفي در دانشگاه‌ها و وجود اين همه مدرسان و اساتيد متعهد و با تجربه، در كميته‌ها، محافل و مراكز و سازمان‌هاي بيرون از دانشگاه‌ها و گروه‌هاي معارف، با به كارگيري كارشناسان حوزه‌هاي ديگر، به تدوين و ارائه طرح‌ها و برنامه ريزي اقدام نمايند. اين حق طبيعي و مسلم مدرسان و گروه‌هاي معارف اسلامي است كه در اين عرصه‌هاي مهم نظرات آنان ملحوظ شود و از تجارب دانش و اندوخته‌هاي ملموس آنها برگرفته شود. چه كساني بهتر و شايسته تر از اين عزيزان در شناخت معضلات، مشكلات، نارسايي‌ها، آسيب‌ها و كاستي‌هاي دروس معارف اسلامي وجود دارند، اساتيدي كه دو دهه با همه ناملايمات، كاستي‌ها و ضعف‌ها از سر درد و تعهد و مسئوليت شناسي در كنار دانشجويان ماندند و در زمزمه ترنم نغمه‌هاي وحياني و با كمال صفا و صدق و خلوص با آنان همگام، همراه و هم آوا بودند و هستند. ارزيابي‌هاي انجام شده در دانشگاه‌ها در ترم‌هاي متوالي از هزاران دانشجو گواه روشني بر اين مدعاست، اين ظلم نابخشودني خواهد بود كه امروز برخي به دلايل گوناگون به خاطر پركردن اوقات مديران و پوشاندن ضعف‌هاي خود در صدد دادن آدرس‌هاي غير واقعي به مسئولان مي¬باشند، معضلات دانشگاه‌ها را در حضور اين استادان و دروس معارف اسلامي معرفي مي¬كنند، اگر اين سنگر حذف گردد، چه پاسخي براي خطاها و كاستي‌ها ارائه خواهد شد؟
3ـ مجمع مدرسان معارف اسلامي دانشگاه‌ها بر اين اعتقاد و باور است كه اقدام به هنگام شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اصلاح و پيرايش دروس معارف اسلامي با مدد از توانمندي‌ها و كارهاي كارشناسي اساتيد و گروه‌هاي معارف اسلامي حسب مقررات و قوانين، مي¬تواند جلوي بسياري از سوء استفاده‌ها و برداشت‌هاي سليقه‌اي و غيرمنصفانه را در انجام اصلاحات كه چيزي جز حذف تدريجي و تضعيف آن نخواهد بود سد نمايد. چنانكه اعضاي محترم آن شورا واقفند اخيراً برخي مسئولان و مديران در چندين نشست بدون آن كه كار كارشناسي در اين حوزه انجام داده باشند و يا پيشنهاد مشخصي را به گروه‌ها براي بررسي ارائه كرده باشند در صورتجلسات و مصاحبه يكسره بر ضعف و كاستي‌هاي اين دروس اشاره و بدان يك جانبه تاختند، گويا ايشان به نحو احسن و اكمل به وظايف و مسئوليت‌هاي خويش در قبال اين دروس و برنامه‌هاي آموزشي عمل نموده و تنها راه باقي مانده حذف و تقليل واحدها و... در اين گروه باقي مانده است. اگر كمي از روي انصاف و از سر تأمل به قضيه مي¬نگريستند به خوبي در مي¬يافتند كه وضع نابسامان آموزشي در دروس تخصصي و ساير دروس عمومي محصول ضعف مديريت و ناكارآمدي نظام عالي كشور است كه از سالياني پيش همواره همه دلسوزان و مسئولان بر تأكيد داشتند. ما با تأكيد مجدد بر ضرورت تغييرات و اصلاحات، خواهان اقدام جدي و از روي بردباري و تأمل و تعهد از سوي مسئولان امر با عنايت به مقررات و نظرات گروه‌ها و مدرسان معارف اسلامي مي¬باشيم.
4 ـ لازمه تغييرات و اصلاحات در برنامه‌ها و نظام آموزشي، پذيرش و عزم همگاني است. تغييرات در اهداف، سرفصل‌ها و متون دروس معارف اسلامي با توجه به شرايط و نيازهاي واقعي و ادبيات حاكم بر دانشگاه و منويات حضرت امام خميني(ره) در اولين مرحله، نيازمند ايجاد ظرفيت‌ها، دگرگوني و تغيير در نگرش مسئولان و متوليان اين امور است. دست اندركاران امر برنامه ريزي، ارزيابي، گزينش، تدوين متون و مديريت گروه‌ها و دروس، همگي بايد به اين ضرورت برسند. بعد از اين تحول و دگرگوني، از طريق تعامل صحيح با دانشجويان و ادراك درست توان و نيازهاي آنان با عنايت به تنوع و سطح گرايش‌هاي تحصيلي و فرهنگي تغييرات و اصلاحات لازم انجام گيرد.
مجمع مدرسان معارف اسلامي در پايان به نمايندگي از اساتيد محترم دروس معارف اسلامي، مطالبات ايشان را از شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اجراي توصيه‌هاي مقام معظم رهبري و همكاري صميمانه و همه جانبه خويش را در عملي شدن آن مصوبات اعلام نموده و توفيق همگان را از خداوند متعال مسألت دارد.
والسلام عليكم
مجمع مدرسان معارف اسلامي دانشگاه‌ها
19/9/138