try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 30 تیر, 1398

در ميدان علم بايد تن به آب و آتش زد

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
بيانات حضرت آيت الله خامنه‌اي

حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار اساتيد بسيجي در تاريخ 18/7/80 در بياناتي بر توسعه مجموعه اساتيد بسيجي و توجه نقش آنان در سمت دهي دانشگاه به سوي هر چه اسلامي تر شدن تأكيد كردند كه به دليل اهميت آن، مشروح بيانات ايشان از نظر مي¬گذرد.
به مجموعه اساتيد عزيز، مؤمن، جوان و انقلابي كه تشريف داريد، خوش آمد عرض مي¬كنم. ان شاءالله تلاش‌ها و روحيه بسيجي و ايماني شما بتواند در حركت علمي، اسلامي صحيح كشور نقش به سزايي ايفا كند.
فرهنگ بسيج و بسيجي به معنايي كه امروز به كار مي¬بريم يكي از پديده هاي بسيار مبارك انقلاب اسلامي است. بسيج يعني حضور ناشي از ايمان و اخلاص و انگيزه ديني و ايمان صادقانه در هر ميداني كه انسان احساس مي¬كند كارآيي و توانايي حضور در آن ميدان را داراست. اين معناي بسيج است.
هر جايي كه اين حالت، اين انگيزه، اين اقدام مشاهده شده است، ـ از اول انقلاب تا امروز ـ خيرات و بركات آن بي نهايت بوده است. فرق نمي¬كند در هر ميداني ممكن است اين پيش بيايد؛ مثلا نمونه بارزش ميدان جنگ بود. هر كسي كه احساس كرد مي¬تواند در آن ميدان نقش ايفا كند، نه نگاه كرد كه سنش چقدر است، نه نگاه كرد كه شأن اجتماعي اش چه اندازه است، نه نگاه كرد كه سود مادي او چيست و آينده او چگونه رقم خواهد خورد. با اين حضور و با اين اقدام با همان انگيزه صادقانه با انگيزه معنوي و انقلابي در آن ميدان حضور پيدا كرد و اين شد بسيج و تعيين كننده.
يقين بدانيد اگر بسيج نبود، ما در مقابل تحميل جنگ، در قضيه عراق يكي از آن ننگ هاي بزرگ تاريخي را براي تاريخ مان شاهد بوديم.[بسيج] تنها كليد حل مشكلات جنگ بود. خود مشكل جنگ از همه مشكلاتي كه پيرامون او و در دل او وجود دارد. بزرگ تر است. حل مشكل جنگ بدون حضور بسيجي ممكن نبود. در همه جا اين اخلاص اين ايمان اين انگيزه، اين اقدام متصور است. در وادي علم و معرفت و پيشرفت علمي و نوآوري علمي و خلاقيت علمي و تعليم و اينها هم عيناً وجود دارد.
حالا مجموعه اساتيد مومن ما در دانشگاه هستند. البته مجموعه بسيج منحصراً كساني نيستند كه در دانشگاههاي ما از ايمان و انگيزه معنوي برخوردارند. امروز فضاي كشور شاهد اساتيد بسيار فراواني است كه داراي ايمانند. اين معناي بسيج است و ما خوشحاليم كه به حمد الله اين عنوان، اين فرهنگ در محيط تدريس در دانشگاهها هم به صورت بارزي خودش را نشان مي¬دهد. براي دانشگاههاي مي¬تواند منشأ بركاتي باشد.
دانشگاه خيلي مهم است. علم براي يك كشور خيلي مهم است. فهميدن اين كه كدام علم و چگونه تلاش علمي، براي يك كشور مي¬تواند آينده ساز باشد، آن خيلي مهم است. يك ملت هنگامي مي¬تواند در ميدان علم شأني كسب كند كه حرفي براي گفتن در اين زمينه توليد كند. نگاه كردن به علم ديگران و حداكثر فراگرفتن آن، آن هم در حدي كه آنها مصلحت مي¬دانند تعليم بدهند و در اختيار ديگران قرار دهند، اين هيچ افتخار علمي براي هيچ كشوري به وجود نمي¬آورد. علم را بايد توليد كرد، علم را بايد ايجاد كرد، علم را بايد كشف كرد، البته ابراز آن عالم شدن است اما پس از آن يك ملت توانست علم ديگران را فرا بگيرد وارد ميدان علم شود، آن وقت خودش بايد علم توليد كند. اين يك جهاد مي¬خواهد. آن كسي كه چشمش به آينده مادي خود و چند سالي كه ـ معلوم نيست چقدر هم خواهد بود ـ زندگي مي¬كند[است] و به فكر تأمين آن است، نمي¬تواند خودش را در اين جهاد، مخلصانه، خالصانه وارد كند.
ما مشاهده مي¬كنيم كه در فرهنگ برخي از مردم ما در جاهايي در ميدانهايي جاي تلاش و تن به آب و آتش زدن است، اما در ميدان علم مثل اينكه چنين تلاشي را معتقد نيست.اين نمي¬شود در ميدان علم بايست تن به آب و آتش زد بايد كار كرد، خوب اين يكي از مظاهر بسيج علمي است كه عامل عمده اقدام مي¬تواند همين مجموعه برادران و خواهران مؤمني باشد كه در دانشگاه مشغول تعليمند.
با اين نگاه بنده مجموعه بسيج اساتيد را يك مجموعه نظامي نمي¬دانم چون مفهوم نظامي گري در معناي بسيج اصلاً نيست. بسيج يعني در طبق اخلاص گذاشتن همه توان و نيرويي كه انسان مي¬تواند در اين ميدان در طبق اخلاص بگذارد و تقديم بكند. يعني اقدام، آن هم اقدام مؤمنانه و خالصانه و با انگيزه. اين معناي بسيج است. اگر اين ميدان، ميدان جنگ بود آن وقت مي¬شود بسيج يك مجموعه نظامي، از نظامي ها بهتر هم مي¬جنگد. اگر آن ميدان ميدان علم بود، مي¬شود بسيج علمي، مجموعه بسيج اساتيد يعني مجموعه اي كه مي¬خواهند در دانشگاه يك ملت سربلند و مومن و مستقل را به آن ملت، تقديم كند اين است معناي بسيج. البته اين فقط در صورتي امكان پذير است كه دل از ايمان به خدا لبريز باشد. يعني اين انگيزه فقط از اين سرچشمه مي¬تواند به درستي و در راه صحيح تغذيه شود و حركت كند. اين مجموعه اين جور است.
توصيه من اين است كه هرچه ممكن است مجموعه اساتيد بسيجي را با همين نام توسعه دهيد، برادران و خواهران مؤمن، اساتيد مؤمن كه امروزه به حمدالله در دانشگاه هاي ما زيادند، اين ها را در اين مجموعه بدانيد و بشناسيد و وارد كنيد.
مجموعه دستگاههاي دولتي هم بايستي براي تلاش و تحرك و پيشرفت اينها، ميدان را باز كنند امروز ما اساتيد جوان، تحصيل كرده، باسواد، با استعداد، سرشار از نيرو، لبريز از عشق به كار، فراوان داريم. اينها را نبايد پشت در نگه داشت. اينها را بايد وارد ميدان كار علمي كرد تا بتوانند حداكثر بهره ممكن را به اين ملت ببخشند.
علم هم با نيروي جواني و همراه با ايمان، كيفيت بهتري پيدا مي¬كند و امروز كشور ما احتياج به اين عزيزان دارد! امروز كشور ما به اين تلاش شما احتياج دارد. من از اين دست اندركاران مجموعه كه تلاش كردند و اين مجموعه برگزيده را و نخبه را دور هم جمع كردند خيلي تشكر مي¬كنم. اين خيلي با ارزش است اما همين طور كه عرض كرديم سعي شود كه هر چه ممكن است شعاع اين نورانيت و اين معنويت گسترده تر شود[تا] در كلاس هاي درس بتوانيد درس علم را با درس ايمان همراه كنيد. من اعتقادم اين است كه انتقال ايمان به فكر و دل دانشجو و دانش آموز از طريق درس هاي« غير مستقيماً ديني» ميسرتر و طبيعي تر است تا درس هايي كه منحصراً براي معارف ديني است. درس معارف ديني معرفت ديني مي¬دهد، اما آن ايمان و عشق ديني گاهي در درس هاي غير معارف ديني بيشتر ميسر است كه به ذهن دانشجوي شما منتقل شود. اين را قدر بدانيد و از اين فرصت بسيار والا استفاده كنيد اميدواريم خداوند متعال به همه شما توفيق دهد و همه شما را تأييد كند. به مسئولين هم توفيق دهد كه انشاء الله اين اساتيد مؤمن و جوان و پرانگيزه و پرتحرك را در سطح دانشگاه هاي كشور فرصت كار و تلاش و فعاليت به آن ها بدهند و انشاء الله بتوانند هر چه بيشتر دانشگاهها را به سمت ايجاد يك دانشگاه حقيقتاً اسلامي رهنمون شوند.
والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته