try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 30 فروردین, 1398

تازه هاي نشر

Send to friendSend to friend

ملاصدرا، هرمنوتيك و فهم كلام الهي
نويسنده: آيت الله سيد محمد خامنه اي
ناشر: بنياد حكمت اسلامي صدرا
تلفن مركز پخش:                2931209-0251
آنچه امروزه علم هرمنوتيك ناميده مي شود، در واقع بحث درباره شيوه هاي فهم متن به ويژه متن مقدس مي پردازد. در تفكر اسلامي هم اين بحث با عنوان تفسير و تأويل از همان آغاز مورد توجه بوده است.
اما هرمنوتيك با تفسير باطني يا تأويل تفاوتهايي دارد كه براي فهم اين تفاوتها نيازمند آگاهي از مباني فهم كلام الهي در متون مقدس هستيم.
مؤلف در اين كتاب سعي كرده اين مسئله را تبيين نموده و به ويژه فهم كلام الهي در تفكر اسلامي را از نگاه يكي از برجسته ترين و جامعترين متفكران و فلاسفه اسلامي يعني ملاصدرا مطرح نموده و نشان داده است كه مسئله فهم به گونه اي عميق تر وبنيادي تر در حكمت متعاليه و عرفان اسلامي بحث شده است.
اين كتاب متشكل از يك مقدمه و دو مقاله مي باشد. اصول تفسير و هرمنوتيك قرآني نزد ملاصدرا و فهم كلام خدا در مكتب ملاصدرا عناوين دو بخش اين كتاب هستند.
مباني، اصول واهداف سياست خارجي دولت اسلامي
نويسنده: دكتر سيد صادق حقيقت
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
تلفن مركز پخش:               7739200-0251
در مقدمه اين كتاب مي خوانيم اين كتاب گامي در جهت فراهم كردن زمينه هاي لازم براي پيگيري و آراي دغدغه هاي دين اسلام در صحنه بين الملل و سياست بر اصول علمي و اصل واقع گرايي تكيه مي زند و براي نزديك شدن به مفاد اين فرضيه به ارائه سه پيش فرض مي پردازد: 1- سياست خارجي دولت اسلامي به لحاظ ديني بودن مقيد به احكام الزامي شرع است. 2- سياست خارجي دولت اسلامي به اصول علمي و اصل واقع گرايي توجه دارد. 3- قرائت هاي مختلف در باب حاكميت نتايجي نسبتاً متفاوت در سياست خارجي دولت اسلامي دارد.
در مقدمه اين كتاب سياست خارجي و مسؤوليتهاي فرا ملي تعريف شده و در سه فصل مباني سياست خارجي دولت اسلامي ، اصول سياست خارجي دولت اسلامي، اهداف سياست خارجي دولت اسلامي و مدرنيته و روابط خارجي دولت اسلامي را مورد تحليل قرار مي دهد.
بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه
نويسنده: شريف لك زائي
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
تلفن مركز پخش:               7739200-0251
اين كتاب در 4 فصل به بيان نظريات مختلف در باب ولايت فقيه مي پردازد در فصل اول مباحث كلامي – اعتقادي نظريه هاي ولايت فقيه در فصل دوم ساختار نظام سياسي و فرآيند قدرت در نظريه هاي ولايت فقيه، فصل سوم رابطه دولت و شهروندان و مشاركت سياسي در نظريه انتصاب و انتخاب و در فصل چهارم نظريه‌هاي ولايت فقيه مورد بحث قرار مي گيرند.در مقدمه اين كتاب، پرسش از حق حاكميت و حكومت به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي شيعيان در عصر غيبت مطرح شده است هدف اصلي از نگارش اين كتاب تبيين دو نظريه عمده انتخاب و انتصاب در باب ولايت فقيه و نقش مردم در حكومت بر اساس اين دو نظريه است.
اثر حاضر ،با رويكردي تطبيقي ومقايسه اي بر آن است، ضمن واكاوي، توصيف و تحليل عناصر برجسته و اثر گذار در نظريه هاي ولايت فقيه، نقطه عزيمت اين نظريه ها را مورد بررسي، مقايسه و سنجش قرار دهد . از اين رو در پژوهشي، در پي تحليل واقعيت هاي موجود درون نظريه ها است. ايضاح تمايزها و مشتركات در مناسبات دولت و شهروندان، تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي، ساختار و فرآيند قدرت و ميزان سازگاري با پرسش ها و انتظارات نوين در شمار مباحثي است كه در اين اثر به آن ها پرداخته شده است.
فرهنگ واژگان قرآن كريم، ترجمه كتاب الدّرالنظيم
مترجم: غلامحسين انصاري
ناشر: مؤسسه چاپ و نشر بين الملل
اين كتاب يكي از 80 كتاب باقي‌مانده از محدث قمي است كه در سي‌‌ودو فصل بر اساس حروف الفبا تقسيم‌بندي و در آن بيش از 1300 واژه با مشتقات آن بررسي شده است.
كتاب فرهنگ واژگان قرآن كريم كتابي است كم‌حجم كه اكثر واژگان غريب يا كم‌تر مأنوس را معنا كرده و آياتي كه در فهم معنايشان ميان مفسران اختلاف نظر وجود دارد را با معناي برگزيدۀ خويش مطرح مي‌كند.
اين كتاب براي همۀ دوست ‌داران آشنا با مفاهيم قرآني به‌ويژه طلاب جوان و دانشجويان علوم قرآني و معارف اسلامي سودمند است و به‌دليل بحث‌هاي نحوي و لغت‌شناسي دقيق مطرح شده در آن، براي خواص نيز خالي از بهره نخواهد بود.
اگرچه اين كتاب به ذكر معني لغات بسنده كرده اما در برخي صفحات به شرح و بسط مفاهيم و آيات نيز پرداخته است.
هم‌چنين شيخ عباس قمي قسمتي از واژگان الدرالنظيم في لغات القرآن العظيم را با اتكا به روايات ائمۀ اطهار(ع) تفسير و تأويل كرده و اين امر نشانۀ ارادت بي‌شائبۀ او به عترت پيامبر(ص) و گرايش ايشان به تفسير روايي است.
دائرۀ المعارف تاريخي رويدادهاي تاريخ اسلام جلد اول
نويسنده: دكتر عبدالسلام ترمانيني
ترجمه: دكتر سيد عليرضا واسعي
ناشر: پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامي
تلفن مركز پخش:               7739200-0251
اثرحاضركتاب تاريخي نيست بلكه شناسه اي از رويدادهاي تاريخ اسلام است كه به ترتيب سير زماني از آغاز تا سال 250هجري تنظيم شده است يعني از زمان شكل گيري دولت اسلامي تا زماني كه از شكوفايي باز ايستاد و راه سقوط و تجزيه را پيش گرفت وقايع هر سال هجري و مقابل آن سال ميلادي در بخش جداگانه اي آمده و ميان حوادث تاريخي سياسي اجتماعي عمراني و وقايع نظامي تفاوت نهاده شده و نيز در آن از بزرگان زن و مرد سخن به ميان آمده است. جلد نخست دائرۀ المعارف تاريخي رويدادهاي تاريخ اسلام از بخشهاي مختلفي چون وقايع پيش از هجرت، رويدادهاي عصر پيامبر از هجرت تا وفات، مسأله خلافت، روند فتوحات اسلامي، قيام ها در دوران امويان، قيام ها و حملات در اول خلافت عباسيان و پي آمدهاي آن تشكيل شده است.
استدراج در نگره قرآني
تدوينگر: مركز فرهنگ و معارف قرآن
تلفن مركز پخش:               4-7743190-0251
داستان استدراج همان داستان هميشگي طغيان بشر در برابر پروردگار خويش است. طغياني كه آتش تباهي را در كاشانه وجود آدمي انداخته و هستي اش را تباه مي سازد و روانش را تسليم شيطان مي‌گرداند.
اين بحث در قرآن در آيه 182 سوره اعراف مطرح شده است و بيان مي دارد كه چگونه انسان با تكذيب آيات آلهي به دام استدراج
مي افتد و اندك اندك آن چنان در گناه و گمراهي غرق مي‌شود كه ديگر اميدي به رهايي و نجاتش نيست. اين تحقيق و پژوهش قرآني پس از بررسي مفهوم و معناي استدراج در قرآن به مباحثي چون سنت استدراج، روان شناسي استدراج، ابعاد فراگير استدراج، الگوهاي منفي استدراج عوامل و نشانه‌هاي استدراج، فلسفه و حكمت استدراج، آثار زيانبار استدراج و راهكارهاي ايمني از استدراج پرداخته است.
اخلاق اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
تأليف: جواد ايرواني
ناشر: دانشگاه علوم اسلامي رضوي
تلفن مركز پخش:               2226844-0511
اين اثر با موضوع‌هاي مفهوم شناسي اخلاق، اقتصاد، تعريف علم اقتصاد، اقتصاد اسلامي، رابطه دين با اخلاق و اقتصاد، رابطه اخلاق و اقتصاد، مباني نظريه‌ جدايي اخلاق از اقتصاد و نقد آن، مباني جهان‌بيني انسان و شناخت مكاتب اقتصادي، ديدگاه سرمايه‌داري، ديدگاه سوسياليستي، ديدگاه اسلام، رابطه خداوند با جهان و انسان و مباني انسان شناختي منتشر شد.
اين نوشتار پس از اثبات رابطه اخلاق با اقتصاد و طرح مباني جهان‌بيني و انسان شناختي مكاتب اقتصادي رايج به ويژه اسلام، مهم‌ترين عناصر اخلاق اقتصادي را در سه بخش، توليد، توزيع و مصرف مورد بررسي قرار مي‌دهد و با تبيين زير ساخت‌هاي اعتقادي، اخلاقي و اصول حاكم بر آن‌ها، راه‌كارهاي نهادينه ساختن آن‌ها را نيز مطرح مي‌كند.
ارائه و تحليل اخلاق كار و توليد، بررسي نقش ارزش‌هاي معنوي بر رشد اقتصادي، بيان ديدگاه اسلام در مورد فقر و ثروت و رويارويي با زمينه‌ها و آثار تكاثر و فقر، بيان اخلاق تجارت و اصول حاكم بر آن‌، ارائه معيارهاي تعيين الگوي مصرف و مهار پديده مصرف گرايي مهم‌ترين مباحث اين نوشتار است.
فهرست توصيفي پايان‌نامه‌هاي قرآني مراكز حوزوي كشور
تدوينگر:مركز فرهنگ و معارف قرآن
تلفن مركز پخش:               4-7743190-0251
جلد نخست اين مجموعه با استفاده از كتابخانه غني مركز فرهنگ و معارف قرآن كه يكي از بزرگ ترين كتابخانه‌هاي قرآني كشور اسلامي است و با مراجعه به مراكز حوزوي دو شهر مقدس قم و مشهد تدوين شده است.
در معرفي هر پايان‌نامه، پس از ذكر عنوان رساله، مشخصات شناسنامه‌اي آن (اسم نويسنده، مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي، نام مركز آموزشي، نام استاد راهنما، سال دفاع و تعداد صفحات) به همراه كليد واژه‌ها بيان شده و توضيحاتي نيز درباره موضوع مورد بحث پايان‌نامه و نتيجه قابل ذكر آن ارايه گرديده و در پايان آن ساختار كلي فصول و ابواب مطرح شده است.
اين تحقيق و پژوهش شامل معرفي 500 پايان‌نامه قرآني مراكز حوزوي چون جامعه الزهرا (س)، دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد، دانشگاه قم ( مركز تربيت مدرس)، دانشگاه مفيد، مركز تربيت محقق و نويسنده دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مدرسه عالي امام خميني، مركز جهاني علوم اسلامي، مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، مركز جهاني علوم اسلامي، مركز مديريت حوزه علميه قم، مركز آموزش تخصصي تفسير و علوم قرآن مركز مديريت حوزه علميه قم، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، كميته ارزشيابي تحصيلات حوزه خراسان و پژوهشكده حوزه و دانشگاه قم است. پايان نامه‌هاي انتخاب شده شامل رساله‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاهي و سطوح 3 و 4 مراكز حوزوي است و در تدوين كليد واژه‌هاي آن از فهرست مدخل‌هاي مصوب دايره المعارف قرآن كريم مركز فرهنگ استفاده شده است.