try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 28 خرداد, 1398

تجربه ها وخاطره ها

Send to friendSend to friend

استفاده از تكنولوژي آموزشي در تدريس
در ارزيابي هايي كه از جلسات درس اساتيد گروه هاي معارف درسراسركشورصورت مي گيرد يكي از حيطه هاي مهم و اساسي ارزشيابي ،حيطه روش تدريس مي باشد . در همين راستا در طول اين چند سال، جهت ارتقاي سطح كيفي كلاس هاي اساتيد محترم از ناحيه معاونت محترم دروس گروه هاي معارف، كارگاه هاي روش تدريس موازي با ساير كارگاه ها برگزار شده است و اساتيد محترمي كه متكفل تدريس در اين كارگاه ها هستند متدهاي جديد روش تدريس را براي همكاران محترم ارائه وپياده كرده اند. بنده هم به نوبه خود در اين كارگاه ها شركت نموده ام اما با توجه به نوع سيستم آموزشي كشورچه درسطح آموزش و پرورش و چه در دانشگاه ها،كه بيشتر همان روش سنتي در ارائه دروس به صورت يك طرفه از ناحيه استاد يا مدرس صورت مي گيرد متاسفانه بستر جهت پياده نمودن روش هاي تدريس كه در كارگاه ها ارائه شده مهيا نمي باشد ،زيرا از طرفي شلوغي وجمعيت زياد كلاس هاي معارف و از طرف ديگر انس و عادت دانشجويان به شيوه هاي سنتي، مانع پياده كردن آموخته هاي اساتيد در كلاس ها مي باشد .
با توجه به اين مساله اينجانب به عنوان عضو كوچكي از خانواده دروس گروه معارف جهت تدريس در كلاس ها به مدت چهار ترم به صورت مداوم از تكنولوژي آموزشي روز استفاده مي كنم بدين صورت كه موضوعات هر جلسه را قبلا آماده و در كلاس توسط دستگاه بر روي پرده نمايش مي دهم . اين نكته قابل ذكر است كه در دانشگاه هاي پزشكي و احتمالا فني معمولا با كمي تفاوت جهت تدريس از روش مذكور استفاده مي شود اما در رشته هاي علوم انساني مخصوصاً دروس گروه معارف تا آنجايي كه من اطلاع دارم از چنين روشي استفاده نشده و يا احياناً به صورت مقطعي و محدود استفاده شده است . اين نكته قابل ذكر است كه استفاده از اين روش در دانشگاه بازتاب خوبي داشته است . و با توجه به جذابيت و تنوع اين روش، مقبوليت خاصي در بين دانشجويان پيدا كرده است . اين روش را در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در يك ترم به عنوان استاد مدعو پياده كردم كه مورد استقبال دانشجويان و مدير محترم گروه معارف قرار گرفت به طوري كه در جلسه گروه عنوان نمودند بهتر است به دانشگاه پيشنهاد داده شود تا امكانات و تكنولوژي آموزشي فراهم شده و در اختيار گروه قرار گيرد تا ساير اساتيد هم از اين روش استفاده نمايند . همچنين در دانشگاه پزشكي كه دعوت به تدريس شده بودم از همين روش جهت ارائه درس استفاده كرده و مورد اعجاب و استقبال دانشجويان علوم پزشكي قرار گرفت. البته در ارزيابي هاي كتبي كه از دانشجويان داشته ام دانشجويان به دو نكته مهم پيرامون اين روش اشاره كرده اند .1_ اينكه از آنجايي كه ارائه درس به روش سمعي-بصري صورت مي گيرد تفهيم مطلب و درس به خوبي انجام مي شود. 2_ از آنجايي كه محتواي درس نمايش داده شده، آميخته اي از نوشتار و تصاوير و فيلم ها و نمودار هاي متناسب با مباحث و موضوعات درس بوده، داراي تنوع خاصي بوده كه موجب ملالت و خستگي نمي شود وزمان كلاس با سرعت سپري مي گردد .با توجه به نتايج مثبت آموزشي ،اجتماعي ورواني اين حركت بنده هم دلگرم شده و وقت زيادي را صرف آماده كردن درس ها جهت هرچه بهتر ارائه دادن آن در كلاس مي نمايم زيرا تحول خاصي را در دانشگاه به دنبال داشته است گرچه خود واقفم كه هر حركت نوعي درابتدا، ازجهاتي، مشكلات خاص مربوط به خود را به دنبال دارد. در پايان اين نكته را متذكرشوم، كه استفاده از تكنولوژي روز در هر زمينه اي ضروري مي باشد . مخصوصا در زمينه تبليغ و ترويج دين خدا و معارف الهي كه به شكرانه پروردگار و با همت بلند ابر مرد تاريخ، حضرت امام(قدس سره) ، بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بستري براي روحانيت در دانشگاه ها وديگر نهادهاي اجتماعي جهت تبليغ دين مقدس اسلام ودستورات و فرامين الهي آماده گرديده است . مدرسان گروه معارف اسلامي در دانشگاهها درانجام رسالت خود با استفاده از تكنولوژي روز در كنارروش هاي متنوع ديگر تدريس، مي توانند توفيق بيشتري پيدا نمايند.
حسين محمدي
تأثير صوت و تجويد نيكو
در كلاس قرآن ترم تابستان، يكي از دانشجويان با تأخير به كلاس درس آمد و براي غيبت خود عذر آورد گفتم: اشكالي ندارد فقط بايد يك تحقيق ارائه دهي. گفت: چه تحقيقي؟ گفتم: چهار صفحه ترجمه قرآن را ياد بگير شفاهي مي پرسم؛ از هر كجاي قرآن كه انتخاب كردي قبول است. از نوع تحقيق خوشحال شد و سر كلاس نشست.
پس از تفسير قرآن و آموزش قواعد با نظر خواهي از دانشجويان، روش همخواني را براي تمرين انتخاب كرده. جمله به جمله من مي خواندم و آنها تكرار مي كردند. اين دانشجو پس از كلاس نزد من آمد و آن قدر صبر كرد تا همۀ دانشجويان رفتند آنگاه در حاليكه بغض گلويش را گرفته بود، گفت: قبل از آمدن به كلاس تصورم اين بود كه كلاسي تكراري، بي محتوا و خسته كننده خواهم داشت اما وقتي شما قرآن مي خوانديد خيلي از تصور قبلي خود شرمنده شدم و با خود گفتم اين خانم، كلام خدا را به من مي آموزد چرا من تصور بدي از ايشان داشتم حال آمدم عذر خواهي كنم. گفتم: تصور شما به دليل كاستي هاي من و امثال من بوده، شما مقصر نيستي؛ متأثر شدن شما نيز ناشي از علاقه به قرآن است، اميدوارم همواره با قرآن و قرآن دوستان محشور باشي. او تشكر كرد و رفت و من به تأثير صوت و تجويد نيكو در جذب دانشجويان به قرآن، بيشتر پي بردم.