try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 28 خرداد, 1398

نيم نگاهي به رمز جاودانگي قرآن کريم

Send to friendSend to friend

در مورد رمز جاودانگي قرآن، شايد بتوان به آيه 9 سوره نساء استناد كرد به اين بيان كه اختلاف را به معناي جايگزيني و دگرگوني بگيريم همانگونه كه در اصل و ريشه اين واژه معناي جايگزيني وجود دارد و اختلاف الليل و النهار نيز به همين معناست. در نتيجه معناي آيه كريمه اين است كه: آيا در قرآن تدبر
نمي كنند؟ و اگر از نزد غير الله بود هر آينه در آن دگرگوني ها و جايگزيني هاي فراواني
مي يافتند.
بيان مطلب به اينگونه است كه اگر مثلاً هزار سال پيش كتاب و منشوري كه تمام جوانب و زواياي زندگي بشر را پوشش دهد به دست فرهيختگان جامعه نوشته مي شد تا قوانين و دستورات و توصيه هايش مورد عمل قرار گيرد، با توجه به تكاملي كه در علم و عقل و تجربه آنان رخ مي داد و نيز نيازهاي جديدي كه برايشان حاصل مي شد. قطعاً ده يا بيست سال بعد، بسياري از مطالب آن كتاب و منشور، دستخوش تبصره و احياناً جايگزين شدن قوانين ديگر به جاي برخي از قوانين
مي گرديد و به مرور در طي صد يا دويست يا پانصد سال اگر قرار بود همان كتاب و منشور نصب العين آن جامعه براي زندگي باشد تغييرات و جايگزين هاي زيادي در آن رخ
مي داد و در دراز مدت بسياري از قوانينش منسوخ مي گرديد و به باطل و اشتباه بودن بسياري از آنها پي برده مي شد.حال اگر كتابي ارائه شود كه براي تمام مسائل و زواياي زندگي بشر پيام و حرف و توصيه و دستور و... دارد. و از طرفي در طول 1400 سال همواره پاسخگوي نيازهاي جامعه بودن بدون اينكه هيچگونه دگرگوني و تبصره و جايگزيني در آن رخ داده باشد مي توان به طور قاطع گفت مؤلف آن، كسي بوده كه بر زمان و مكان احاطه داشته و زمان و مكان برايش مطرح نبوده و تمام زواياي زندگي بشر در حال و گذشته و اينك در حضورش بوده است و اين كتاب، مسلماً بر علم عظيم و نامحدود و مطلق خداوند متكي است.
اما مكانيزم قضيه و اينكه چگونه اين اتفاق صورت پذيرفته و چگونه يك كتاب مي تواند چنين وصفي داشته باشد، مي توان براي بيان اين مكانيزم از تنظير بين كتاب تكوين و كتاب تدوين استفاده نمود. طبيعت مادي و به خصوص، زمين همواره در طول هزاران سال بدون اينكه تغيير و دگرگوني داشته باشد پاسخگوي نيازهاي مادي و حياتي بشر بوده است. آنچه باعث مي شود زمين همواره پاسخگو باشد حس نيازهاي جديد، انرژي ها و پتانسيل ذخيره در خود زمين و علم و تخصص متخصصين است كه باشكافتن عناصر و ذره ها و با تركيب مواد با يكديگر هر روز كشف و پيشرفت تازه اي صورت مي پذيرد و نيازهاي جديد انسانها تأمين مي گردد. شايد بتوان گفت شبيه همين مكانيزم در مورد قرآن كريم وجود دارد. انرژي هاي معنوي نهفته در ژرفاي قرآن و لايه هاي زيرين و بطون آن از يك سو، احساس نياز از سوي ديگر و علم و تخصص مفسرين والا مقام از ديگر سو، موجب مي شود در هر عصر و زماني و در مصر و مكاني
پيام هاي زنده قرآن از دل آن بيرون كشيده شود و در تمام زمينه هاي زندگي انساني و الهي، قرآن به نطق در آيد. و با شكافتن
واژه ها و آيات آن و با تركيب مطالبش با احكام صريح و قطعي عقلي و كشفيات قطعي علمي و با تركيب آياتش با يكديگر هر روز مطالبي نو و بكر از آن كشف گردد. البته در مرحله اول، متخصصين اين كار، وجود مقدس پيامبر اعظم و ائمه معصومين(ع) و در مرتبه بعدي مفسرين وفقهاي رباني اند كه اين كار را انجام مي دهند.
نيم نگاهي به پيوند حوزه و دانشگاه
خداي متعال به پيامبرش امر مي كند كه بگو يك موعظه بيشتر ندارم: ان تقوموالله مثني و فرادي قيام براي خدا به صورت دو تا دو تا و يكي يكي. حوزه و دانشگاه در راستاي عمل به اين موعظه دو مرحله را مي توانند طي كنند. در يك مرحله، كارهايي هست كه بايستي هر دو با هم انجام دهند و در يك مرحله كارهايي هست كه بايستي هر كدام به صورت جداگانه كاركنند. تشخيص اينكه دقيقاً چه كارهايي از نوع مثني است و چه كارهايي از نوع فرادا، كار چندان آساني نيست و محتاج دقت كارشناسانه است با توجه به نظر كارشناسان، يكي از موارد مثني كه از مصاديق پيوند حوزه و دانشگاه است مشاركت در امر نهضت نرم افزاري است همانگونه كه در نهضت مقدس انقلاب اسلامي و در دفاع مقدس، اين دوقشر فرهيخته جامعه، مشاركت داشتند. قيامشان براي خدا به صورت مثني بود اكنون نيز نهضت و جنبش نرم افزاري، زمينه اين مشاركت را فراهم نموده و بايستي براي پيروزي در اين نهضت، قيام به گونه دوتايي باشد. نتيجه اين تعاون علي البر و التقوي، خلق دانشگاه اسلامي به معناي واقعي كلمه است. بيست و ششم آذر ماه، يادگار شهيد حوزه و دانشگاه آيت الله دكتر محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه بر حوزويان و دانشگاهيان مبارك باد.