try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 28 خرداد, 1398

پرتوي از خورشيد

Send to friendSend to friend
زیر عنوان: 
مشكلات دانشجو

مشكل اول
ما برخي از خصوصيات را در دانشجويان
مي بينيم كه اينها مشكلات دروني يا بيروني دانشجويان است و مسأله ساز مي باشد.
يك مشكل، مشكل دچار شدن به ابتذال و بي تفاوتي و نفوذپذيري در مقابل فرهنگهاي بيگانه و مضر است. دانشجو در معرض اين فرهنگها قرار مي گيرد و اين مشكل دانشگاههاست. من كراراً دراجتماعات دانشجويي ودانشگاهي گفته ام كه چرا وقتي كسي وارد حوزه مي شود، قاعدتاً متدين خارج مي گردد؛ اما وقتي داخل دانشگاه مي شود، قاعدتاً متدين خارج نمي گردد! چرا بايد اينگونه باشد واقعاً هم توقع درستي است و بايد در نهايت اين باشد؛ اما واقعيت قضيه غير از اين است. واقعيت قضيه اين است كه دانشگاه محيطي است كه به خاطر كثرت جوان در سنين خاص و وجود زن و مرد، در معرض انواع و اقسام انگيزه ها و گرايشهاي اخلاقي و فرهنگي ناسالم قرار گرفته است.
دانشجو، غير از جوان بازاري است كه نه از مجله خارجي، نه از كتاب خارجي و نه از معارف بيرون مرز مطلع نيست. دانشجو، قاعدتاً اطلاع پيدا مي كند و آگاه و هوشيار است و معارف دنيا برايش مطرح مي شود. پس اين فرد، در معرض نفوذ آسيبهاي فرهنگي و بي مبالاتي در مقابل دين و بي تفاوتي در مقابل ارزشهاي ديني و انقلابي است. اين، يكي از مشكلات محيط دانشجويي و دانشجوست.
مشكل دوم
يكي از مشكلات ديگر - كه نزديك به مشكل قبلي است - آسيب پذيري در مقابل لغزشها و انحرافات فكري است. در گذشته كه ماركسيزم خيلي فعال و پُر نشاط بود، هر كسي كه با دانشگاه ارتباط داشت، واقعاً اين را به روشني مي يافت. اصلاً در دانشگاه، حتّي دانشجوي مسلماني كه سوهان تفكرات ماركسيزم به مغزش نخورده بود،خيلي به ندرت مي شد پيدا كرد.
الآن در دنيا تفكراتي هست كه جاده صاف كن تسلط استعماري نوع جديد آمريكا و اروپا بر همه دنياست؛ يعني ايجاد جوامع دمكراتيك به سبك غربي و همين چيزي كه شما مي بينيد دنيا رويش حساس است. اگر در جهت ايجاد حجاب، يك ذره نسبت به لباس افراد اين جوامع تعرض شود، همه دنيا را غوغا برمي دارد؛ ولي اگر در جهت كشف حجاب، به لباس كسي تعرض شود، يك صدم آن در دنيا غوغا نمي شود! اين واقعيتي است. امروز يكي از نشانه هاي تمدن ونظام جديدي كه دنياي استكبار مي خواهد بي سروصدا برهمه عالم حاكم كند، همين است.
مشكل سوم
مشكل سوم، مدرك گرايي و توجه وافر به زندگي مادّي و اضغاث و احلام جواني است. در حوزه ها، به شكل سنتي چنين چيزي نيست - اگرچه گاهي به شكل عارضي هست - اما جوان دانشجو كه كارش تحصيل علم است، به اين سمت كشانده و رانده شده كه به فكر آينده و دكان آينده و كار آينده و پول و اينكه كدام رشته، پُردرآمدتر است و كدام رشته تواناييهاي بيشتري به آدم مي دهد، باشد. اين هم مشكل بزرگي است كه بايستي به فكرش بود؛ چون به علم لطمه مي خورد.
مشكل چهارم
مشكل ديگر، مشكل آلت دست جريانات سياسي شدن و سياسي كاري در دانشگاه است. گاهي اوقات، دانشجو خودش هيچ ايده و انگيزه سياسي خاصي ندارد؛ اما آلت دست يك جريان و يك گروه سياسي كار قرار مي گيرد كه آنها از او، چماق درست مي كنند و به سر هر كسي كه مي خواهند، مي زنند. اين هم يك مشكل بسيار بزرگ و حساس است.
مشكل پنجم
مشكل ديگر، مشكل ابهام در جريانات و عملكردهاست. دانشجو، به طور طبيعي روشنفكر است؛ يعني جزو گروههاي روشنفكر قهري است و نسبت به اوضاع جاري كشور، صاحب نظر و صاحب فكروصاحب عقيده است ومي خواهد اظهار نظر كند. دانشجو، به اين قانع نيست كه بگويند ما اين طور تشخيص داده ايم و
مي خواهيم عمل كنيم.دانستن واظهارنظر او،با تعبد هم منافات ندارد. تعبد هم مي كند، اما دلش
مي خواهد علت كاري كه به آن تعبد كرده است را بداند. اگر ندانست، تدريجاً دچار شبهه و ابهام مي شود. اين ابهام، او را حتّي در نفس تعبد هم تضعيف مي كند و تعبدش رفته رفته ضعيف
مي شود.
مشكل ششم
بالاخره، مشكلي كه به نظر بعضيها، شايد مهمترين مشكل است، مشكل بي هويتي و عدم درك رسالت واقعي در قبال جامعه، در قبال خودش و در قبال تاريخ و Jينده است. دانشجو، حقيقتاً نمي داند كه الان چه كاره است و در آينده چه نقشي خواهد داشت؛ مثل كاسبي كه به دنبال نان و نام مي دود و زندگي مي كند. به عبارت ديگر، رسالت حقيقي دانشجو، براي خود او درست روشن نيست. اينها مشكلات دانشجوست.
بخشي از اين مشكلات را گفتيم؛ اما يقيناً بيش از اينهاست و مسايل و مشكلات ديگر و ريزه كاريهاي فراواني نيز وجود دارد: ارتباطات گوناگون استاد و دانشجو، مدير و دانشجو، گروههاي گوناگون دانشجويي، تعارض بين دانشجوي بي دين و دانشجوي با دين، حتّي تعارض بين ديندارها و انواع و اقسام مشكلات ديگري كه وجود دارد.
. بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ 08/07/1369 در ديدار با اعضاي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشور و مسئولان دفاتر نمايندگي