try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 6 تیر, 1401

کتابستان

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
سیدمهدی میرمسیب

مبانی و قواعد تفسیر عصری قرآن
و راهکارهای بهره‌مندی از آن
نویسندگان: دکتر کامران اویسی، دکتر نعمت‌الله جعفری
ناشر: دانشگاه معارف اسلامی
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/64 تومان
علوم قرآنی به مثابه مقدمه فهم، برداشت و تفسیر آیات نورانی قرآن کریم است. تفسیر عصری شیوه‌ای نو در ارائه مباحثی است که مفسر با توجه به آگاهی‌های علمی خویش و نیازهای موجود در عصر خویش به تبیین و تفسیر آیات قرآن کریم از جمله مباحث علوم قرآنی و مبانی و قواعد تفسیری می‌پردازد.
کتاب «مبانی و قواعد تفسیر عصری قرآن و راه‌کارهای بهره‌مندی از آن» از مجموعه معارف قرآن و حدیث است که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی توسط حجت‌الاسلام دکتر کامران اویسی و آقای دکتر نعمت‌الله جعفری در سه فصل با184 صفحه سامان یافته است.
موضوعات این کتاب عبارت است از: فصل نخست، پیش‌فهم‌ها. در این فصل به بیان پیشینه، مفهوم‌شناشی اصطلاح‌های کلیدی، تبیین معرفت‌شناسی مسئله‌های مؤثر بر تفسیر عصری، آشنایی با روش‌های تفسیر، تغییرناپذیری احکام ثابت و عدم تآثیر قرآن از فضای نزول پرداخته است. فصل دوم، با عنوان مبانی و قواعد تفسیری، چهارده مبنا و سیزده قاعده تفسیری ارائه داده؛ و فصل سوم، راه‌کارهای منبعی و روشی در تفسیر عصری مورد بحث قرار گرفته است.
 
 
انکار نجات
نویسنده:  میثم دوست‌محمدی
ناشر: دانشگاه معارف اسلامی
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/90 تومان
کتاب«انکار نجات، بسترشناسی انتقادی پیدایش جریان انکار مهدویت در اهل سنت» در پنج فصل و یک جمع‌بندی و نتیجه، در232 صفحه به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی سامان یافته است.
در این کتاب بسترهای شکل‌گیری و پیدایش انکار مهدویت در اهل سنت، استخراج و دسته‌بندی شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و ادلة منکران مهدویت بر اساس منابع دینی و آرای رجالیون و حدیث‌شناسان برجسته اهل سنت، ارزیابی و نقد شده و در خلال مباحث دیدگاه برخی از جریان‌ها، فرقه‌ها، و مذاهب اسلامی معاصر در مورد اثبات اصل مهدویت مطرح گردیده تا ضمن تأیید مبانی اندیشه مهدویت گستردگی و عمق اعتقاد به مهدویت در میان جریان‌ها، فرقه‌ها و مذاهب اسلامی مشخص شود.
سرفصل‌های این کتاب عبارت است از: فصل اول، کلیات و مفاهیم. فصل دوم، انکار مهدویت در اهل سنت. فصل سوم، بسترهای مبنایی کلامی. فصل چهارم، بسترهای روایی. فصل پنجم، بسترهای اجتماعی.  پایان‌بخش کتاب، به جمع‌بندی و نتیجه اختصاص یافته است.
 
بحران انسان‌شناسی در توسعه مدرن
نویسنده:  دکتر فاطمه السادات هاشمیان
ناشر: دانشگاه معارف اسلامی
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/55 تومان
پیشرفت واقعی، زمانی به چنگ می‌آید که انسان تقرب بیشتری به خالق خویش پیدا کند؛ نه آنکه همواره در صدد تکامل ابزار زندگی و مناسبات اجتماعی برآید. چرا که پیشرفت‌های مادی اگر در مسیر صحیح و اخلاقی- انسانی قرار نگیرد، نه تنها رشد و تعالی بشر را همراه نداشته بلکه به واسطه دوری از تعالیم الهی، موجبات ظلم و خیانت به بشر را فراهم می‌کند؛ چنانکه بشر امروز غربی را در اسارت شهوت و شکم قرار داده و با قطع رابطه او با مبدأ هستی، زندگی او را در سطح حیات حیوانی تنزل داده است.
این کتاب که شش فصل و هر فصل آن شامل گفتارهایی است در160 صفحه، می‌کوشد تا ضمن معرفی ساختارهای انسان‌شناختی در شالوده تمدن امروز به نقد مستدل و عالمانه آن همت گمارد. از این‌رو در فصل اول و دوم به واژه توسعه، غرب مدرن و ابعاد وجودی انسان پرداخته و در فصل سوم که بخش اصلی کتاب است، ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی- اجتماعی پیشرفت را در چهار فصل جداگانه تبیین کرده و با استخراج مبانی انسان‌شناختی در هر زمینه‌ای انتقادات وارد بر آن را بیان نموده است.
 
تحلیل تأثیر شیطان در معرفت دینی
نویسنده:  محمدعلی یگانه‌پور
ناشر: دانشگاه معارف اسلامی
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/58 تومان
این کتاب که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی سامان یافته، در سه فصل با 167 صفحه به یکی از ساحت‌های مهم نفوذ شیطان پرداخته تا با شناخت حیله‌های شیطان در این زمینه برای در امان ماندن از وسوسه‌های گمراه کننده او چاره‌ای بیندیشیم.
فصل اول این کتاب به تبیین کلیات بحث پرداخته و مفاهیمی مانند ماهیت شیطان، اقسام آن، کارکردها و ابزار او را پیش روی خواننده قرار داده و به تحلیل انتساب گمراهی به خداوند در قرآن کریم نیز اشاره کرده است و در فصل دوم به انواع تأثیرات شیطان پرداخته و رذایلی مانند غفلت، تقلید کورکورانه، ایجاد بغض، فراموشی، آرایش پندار و غرور را مورد توجه قرار داده است. در فصل سوم که جنبه کاربردی این کتاب است به تشریح راه‌های گوناگون مقابله با انواع شیاطین در دو حوزة نظر و عمل پرداخته شده است.
ابتدا راه‌های نظری مقابله با شیطان به عنوان نمونه از رعایت اصول منطقی در کسب معرفت دینی، ارزیابی معارف دینی با معیارهای معرفت دینی و عرضه به قرآن سخن به میان آمده و در حوزه راه‌های عملی نیز به مهارت‌هایی مانند پناه بردن به خدا، شکر خالصانه و تمیز وسوسه و الهام اشاره شده است.
 
تقوا، سکوی پرواز
نویسنده:  دکتر جلیل جلیلی
ناشر: دانشگاه معارف اسلامی
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/58 تومان
تقوا به این معناست که انسان رفتارهای خود را دقیقا بر اساس آنچه از سوی خداوند متعال نازل شده یا مورد تأیید قرار گرفته تنظیم کرده و ذره‌ای از آن تخطی نکند؛ زیرا هرچه از تعالیم الهی فاصله بگیرد از نیل به سعادت محروم گشته و راه بازگشت دشوارتر می‌شود. تقوای الهی در همة زمینه‌های فردی و اجتماعی و در هر زمینه‌ای که رشد و سعادت انسان در گرو آن است مطرح و فرصت استفاده از آن و آراستگی به آن برای هر انسانی فراهم است.
خداوند حکیم، هر اعتقاد یا عملی که در خوشبختی انسان سهم دارد را پیش روی بشر قرار داده و در این زمینه از هیچ لطفی فروگذار نکرده است. کتاب «تقوا، سکوی پرواز» که از پنج فصل در 152 صفحه و به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی سامان یافته، ابتدا به معانی مختلف تقوا پرداخته و چهار معنا را به عنوان ارکان معنای حقیقی تقوا در نظر گرفته است.
فصل اول به جایگاه تقوا و لزوم رعایت آن برای هر انسانی حتی پیامبر اشاره دارد. در فصل دوم از تقوا در ساحت زندگی فردی سخن به میان آمده است. فصل سوم به رعایت تقوا در زندگی اجتماعی اشاره و مصادیق تقوای اجتماعی تبیین گردیده است. در فصل چهارم تقوای سیاسی به بحث گذاشته شده و جلوه‌های آن در رفتارهای سیاسی افراد و مسئولین نشان داده شده است. فصل پایانی نیز آثار چشمگیر تقوا در دنیا و آخرت و صفات پرهیزکاران مطرح شده است.
 
کاربست مبانی فلسفی کلامی علامه مخبر دزفولی در تمدن نوین اسلامی
نویسنده: حمزه سالارنیا
ناشر: دانشگاه معارف اسلامی
نوبت چاپ: اول/1400
قیمت: 000/68 تومان
مرحوم آیت‌الله شیخ عباس مخبر دزفولی، از شخصیت‌های دوره حاضر است که آثار و افکارش از منابع معرفتی مفید و راه‌گشا در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی می‌باشد.
این کتاب با شش فصل در122 صفحه با نگاه به افق بلند تمدن نوین اسلامی و معطوف به آثار مرحوم علامه مخبر دزفولی تدوین یافته است. فصل نخست این اثر به تبیین مبانی هستی‌شناختی آن مرحوم در دو گفتار با عناوین «تبیین مبانی هستی‌شناختی» و «تبیین مبانی معرفت‌شناختی» می پردازد. فصل دوم به تبیین مبانی کلامی وی در سه گفتار با عناوین «تبیین مبانی خداشناختی»، «تبیین مبانی راهنماشناختی» و «تبیین مبانی فرجام شناختی» اختصاص دارد. فصل سوم، کاربست مبانی کلامی آن مرحوم در ساحت علوم طبیعی را مورد کنکاش قرار می‌دهد. فصل چهارم کاربست مبانی فلسفی، کلامی ایشان در ساحت علوم انسانی را در بر دارد. فصل پنجم کاربست مبانی فلسفی ایشان در ساحت هنر را بیان می‌کند. و فصل ششم کاربست مبانی فلسفی کلامی علامه مخبر دزفولی در ساحت رسانه را تبیین می‌نماید.