try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 7 تیر, 1401

درآمدی بر روش پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات در حوزه علوم عقلی

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
دکتر محمدجواد اصغری

پاسخگویی به شبهات را باید امری گشتالتی دانست که گونه‌ای از مشاوره می‌باشد. توجه به جوانب مختلف روحی و روانی مراجع و پرسشگر از عوامل مهم موفقیت در پاسخگویی است. کیس‌محوری در امر پاسخگویی، لزوم پرسش‌های تشخیصی را آشکار می‌سازد؛ به گونه‌ای که ارائه پاسخ‌های کلیشه‌ای و قالب یافته و عمومی را کم اثر خواهد کرد. نسل جوان تجربه زیسته خود را دارد و درک چالش‌های زمانه و توانایی‌ها و قابلیت‌های این نسل، پاسخگو را در ارائه پاسخی سودمند و موثر یاری خواهد کرد. بنابراین، پیش از ارائه هرگونه پاسخی، شناخت انگیخته‌‌های پرسش و عوامل فردی - اجتماعی ضروری می‌نماید.

  1. پس از توجه به عوامل بسترساز پرسش، می‌توانیم به روش‌های پاسخگویی به طور کلی اشاره‌ای داشته باشیم.

الف. نیکوترین روش در پاسخگویی معارفی و حوزه علوم عقلی، تمرکز بر استدلال عقلی است. استدلال‌های متقن، سهل‌الوصول و همراه با مثال‌های ملموس، پرسشگرِ خواهان جواب را یاری خواهد کرد.
ب. روش دیگر استفاده از تجارب درونی با استفاده از درون‌نگری است. پاره‌ای از موضوعات معارفی، ارتباطی تنگاتنگ با انسان دارد که مبنائاً یا بنائاً با آن مرتبط است. پاسخگوی توانمند پرسشگر را کمک می‌کند که با مراجعه به خود یافت تمایلات اصیل خویش، بسیاری از پاسخ‌های خود را بیابد. این امر در حوزه مربوط به سبک زندگی و حکمت کنش‌های فردی و اجتماعی بیشتر نمایان می‌سازد.
ج. روش دیگر در پاسخگویی به ویژه برای مخاطبینی که توان استدلال ضعیف‌تری دارند، کمک گرفتن از نقش الگوهای متعالی است. کنش انسان متعالی برای بسیاری از پرسشگران حجتی معتبر و راهی روشن می‌نماید.
 

  1. همچنین در پاسخگویی به سؤالات معارفی نکاتی را می‌توان بیان کرد:

الف. پرسشگر معمولاً با مجموعه‌ای در هم تنیده از سؤالات مواجه است که توان رهایی از این کلاف پیچیده را ندارد. اولین کمکی که می‌توان به او کرد، نظم‌بخشی به سؤالات اوست. تفکیک سؤالات و یافتن ارتباط منطقی و جایگاه هر سؤال، راه پاسخگویی را هموار می‌سازد.
ب. ارائه شیوه نامه یافت پرسش و اولویت‌بندی در پژوهش و پرسشگری نکته مهم دیگری است که نباید از آن غافل شد. طبیعتاً نمی‌توان در یک مواجهه پاسخ همه سؤالات را آموخت و نیازمند برنامه‌ای برای مطالعه و تحقیق هستیم.
ج. معرفی منابع مناسب یک مهارت مهم است که پرسشگر را مطمئن می‌سازد که برای پرسش خویش نگاشته‌‌هایی وجود دارد و می‌تواند به آن‌ها مراجعه کند.
د. نکته دیگر این است که پرسشگر باید در پرسش خود احساس آزادی کند و دچار خودسانسوری نشود. گاهی عوامل روانی و محیطی اجازه پرسش راحت را می‌گیرد که این مانع باید زدوده شود.