try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 24 مهر, 1400

آثار علمی استادان

Send to friendSend to friend

استخاره در آیینه شریعت
نویسنده: عبدالله عباسی آرانی
ناشر: انتشارات مرسل
نوبت چاپ: دوم/1394
 قیمت: 6000 تومان
این کتاب، نخست به بررسی معنای استخاره و انواع آن به ویژه استخاره به قرآن پرداخته و سپس مبانی مشروعیت آن از دیدگاه قرآن، روایات، عقل و... را بررسی کرده و در پایان مقایسه‌ای میان استخاره و موارد مشابه آن از قبیل تطیر، تفأل، اصابةالعین انجام داده است.
برخی از موضوعات این کتاب که از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده عبارت است از: مقدمه: در اهمیت و جایگاه استخاره، استخاره در لغت و اصطلاح. فصل اول: انواع استخاره، استخاره مطلقه و روایات آن، استخاره قلبی و روایات آن، استخاره مشورتی و روایات آن، استخاره ذات‌الرقاع و روایات آن، استخاره با تسبیح و روایات آن، استخاره با بنادق و روایات آن، استخاره به قرعه و روایات آن، استخاره با قرآن و روایات آن، فروعات استخاره با قرآن. فصل دوم: مشروعیت استخاره، مشروعیت استخاره از راه ادله چهارگانه، از منظر قرآن، از منظر روایات، از منظر عقل، از منظر اجماع، مشروعیت استخاره از راه‌های دیگر همچون دعا، توکل، مشورت، نماز حاجت، سیره و قرعه. فصل سوم، حدود مشروعیت استخاره، امر و نهی در استخاره، مطابقت استخاره با واقع و... فصل چهارم، مقایسه استخاره با موارد مشابه، تعریف و مشروعیت طیره؛ فال و اصابة العین.
 
مدیریت بحران در جمهوری اسلامی ایران
بحران‌های سیاسی- اجتماعی
نویسنده: دکتر منوچهر محمدی
ناشر: دفتر نشر معارف
 نوبت چاپ: اول/1394
 قیمت: 13000تومان
در فصل اول این کتاب که از شش فصل تشکیل گردیده، پس از بیان مباحث مقدماتی از قبیل تعریف بحران و عوامل و انگیزه‌های بحران‌سازی دشمنان، مجموعه مشکلات امنیتی، منازعات قومی و بحران‌های طراحی شده توسط دشمنان انقلاب اسلامی در قالبی منطقی و دسته‌بندی مناسب به رشته تحریر در آمده است. فصل دوم، مجموعه منازعات قومی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مناطقی از کشور پدید آمده بود را بررسی کرده و چگونگی مدیریت بحران توسط نظام جمهوری اسلامی را نیز بیان نموده است. فصل سوم به بررسی حوادث تروریستی و نوع مدیریت بحران در این حوادث پرداخته است. فصل چهارم کودتاهای نظامی طراحی شده مانند کودتای نوژه، کودتای معروف به قطب‌زاده- شریعتمداری و طرح کودتای شبکه نظامی حزب توده را مورد بررسی قرار داده است. فصل پنجم نیز تجاوزات نظامی به خاک ایران اسلامی و چگونگی مواجهه و بسیج نیروهای نظامی و مردمی با آن بیان شده است. و فصل ششم نیز مهمترین فتنه‌هایی که دامن‌گیر نظام جمهوری اسلامی شده و نحوه مدیریت بحران توسط مجموعه حاکمیت نظام مورد بحث قرار گرفته است.
 
روانشناسی فلسفی و عرفانی
نویسنده: دکتر محسن ایزدی
ناشر: دفتر نشر معارف
 نوبت چاپ: اول/1394
 قیمت: 12000تومان
این کتاب حاوی هفت فصل می‌باشد. فصل اول با عنوان درآمدی بر شناخت نفس(روح) در یک چشم‌انداز کلی جایگاه شناخت روح در قرآن، روایات، عرفان، فلسفه، فیزیولوژی و فراروان‌شناسی را به اختصار بیان نموده است. شش فصل دیگر که صبغه کاملاً فلسفی، عرفانی دارند هر کدام به بررسی مسأله‌ای از مسائل مهم نفس از منظر فیلسوفان و عارفان پرداخته است. برخی موضوعات این کتاب عبارت است از: شناخت روح در قرآن؛ شناخت روح در روایات معصومین(ع)؛ شناخت روح در عرفان؛ شناخت روح در فلسفه؛ شناخت روح در فیزیولوژی و برخی دیگر از علوم تجربی، ماهیت نفس در فلسفه؛ حقیقت روح در عرفان، تجرد نفس در مقام تصور و تصدیق، قوای نفس در فلسفه، قوای روح در عرفان، حدوث یا قدم نفس در فلسفه و عرفان، حالات و رویدادهای بدنی و ذهنی، رهیافت‌های فیزیکالیستی در تبیین حالات و رویدادهای بدنی و ذهنی، رهیافت‌های دوگانه‌گرایی در تبیین حالات و رویدادهای بدنی و ذهنی، رابطه نفس و بدن، مظهریت؛ جامعیت و فاعلیت نفس در فلسفه، مظهریت؛ جامعیت و فاعلیت روح در عرفان.
 
بایسته‌های اخلاق سیاسی
از منظر مقام معظم رهبری
نویسنده: احسان بابایی
ناشر: دفتر نشر معارف
 نوبت چاپ: اول/1394
 قیمت: 9000تومان
در این کتاب که از ده فصل تشکیل گردیده اهمیت عبور از کلیات و ابهام زدایی از موضوع اخلاق سیاسی و مشخص نمودن شاخص‌های عینی برای آن تبیین گردیده و ضمن معرفی نگاه صحیح به سیاست‌ورزی، مقدمات و آمادگی‌های لازم برای ورود در فعالیت‌های سیاسی را به مخاطب یادآوری می‌کند.
در این کتاب که مستند به دیدگاه‌های رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی بر روی‌کرد معنوی به سیاست به عنوان زیربنای عمل سیاسی در مکتب امام خمینی؟ره؟ تأکید شده و بایسته‌های اخلاق سیاسی معرفی گردیده است.
 این بایسته‌ها که موضوع سرفصل‌های این کتاب است عبارتند از: معنویت مبنای سیاست، مسئولیت‌پذیری سیاسی، تلاش برای برخورداری از بصیرت و تحلیل سیاسی، اهتمام به وحدت، همراهی آرمان‌گرایی و واقع‌بینی، ادب نقد (ناصحانه)، نقدپذیری (صادقانه) و پاسخ‌گویی مسئولانه، لوازم اخلاقی حضور در عرصه انتخابات، آفات حرکت دانشجویی (آفت‌هایی که فعالیت‌های سیاسی دانشجویان را تهدید می‌کند)، اسوه سیاست‌ورزی (سیره حضرت علی(ع) در عرصه سیاسی).
 
بررسی تطبیقی خصائص النبی(ص) از نگاه فریقین
نویسنده: سیدمحمد نقیب
ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری مشعر
 نوبت چاپ: اول/1395
 قیمت: 11300 تومان
این کتاب در سه بخش مفاهیم، روی‌کردها و ضرورت‌ها، خصائص‌النبی(ص) در قرآن و صورت‌بندی آن از منظر فریقین و آثار شناخت خصائص‌النبی(ص) و اشتراک پیامبر(ص) با معصومین(ع) تنظیم شده است.
آنچه در این نوشتار پژوهش می‌شود، خصائصی است که با استناد به آیات قرآن، استنباط شده‌اند و از بیان خصائصی که در برخی منابع شیعه و اهل سنت ذکر شده ولی استناد قرآنی ندارد خودداری گردیده و یا دست‌کم مورد نقد و رد قرار گرفته‌اند و پس از آن دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته و در مواردی، نقد و ایراد انجام شده است و در پایان، نظریه برگزیده، بیان گردیده و نگارنده ضمن بیان خصائص، به بررسی مستندات قرآنی، آثار، حکمت‌ها و چرایی خصائص می‌پردازد. محدوده اثر، خصائص پیامبر(ص) بر اساس آیات قرآن و دیدگاه دانشمندان علم تفسیر، علوم قرآن، تاریخ، سیره و فقه شیعه و اهل سنت است. صفات، ویژگی‌ها و امتیازاتی که خداوند به وسیله آنها پیامبر اعظم(ص) را بر دیگر پیامبران برتری داده از جمله موضوعات مطرح در باره پیامبر اعظم(ص) در این کتاب است.
 
شعائر حسینی
بررسی فقهی قمه‌زنی، تعزیه‌خوانی، لباس سیاه و حمل علم و نخل
نویسنده: نادعلی علی‌نیا خطیر
ناشر: دفتر نشر معارف
نوبت چاپ:اول/1394
 قیمت: 10000 تومان
نویسنده این کتاب که آن را در یک مقدمه و شش فصل، سامان داده و هر فصلی را به چند مبحث اختصاص داده است، تلاش کرده تا شعائر حسینی را از نظر فقهی بررسی نموده و با قلمی روان و بیانی ساده و قابل استفاده به جامعه علمی و عزاداران و دوستداران اهل‌بیت(ع) تقدیم نماید؛ به‌‌گونه‌ای که جایگاه اجتماعی و حکومتی آن و نقش حاکم اسلامی را در این باره ـ که تقریباً در هیچ‌کدام از آثاری که در این مورد نوشته شده به آن پرداخته نشده است ـ نشان داده و دنبال کند.
هر چند تأکید این کتاب روی دو موضوع قمه‌زنی و تعزیه‌خوانی است اما نویسنده در ابتدای تحقیق و اثنای آن به موضوعات دیگری مانند گریه، زیارت امام حسین(ع) و پوشیدن لباس سیاه پرداخته است. در ضمن تلاش کرده در عین اینکه این کتاب از شیوه فقهی خارج نشود آن را با زبانی ساده و قابل فهم پیاده کند؛ به آن امید که این سطور بتواند قواعدی ارائه کند تا انواع عزاداری را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.