try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 24 مهر, 1400

کتابشناسی

Send to friendSend to friend

خود پیش آفتاب چه پرتو دهد سُها!
بررسی فتنه مجازی «نقد قرآنِ دکتر سُها»
کتابشناسی
نام کتاب: نقد قرآن
نویسنده/ناقد: دکتر سُها (این نام مستعار است)
سال نشر: 1391 (در فضای مجازی)
ناشر [مکتوب]: ندارد
تعداد صفحات: 859 صفحه قطع وزیری
هدف اعلام شده ناقد: دفاع از خداوند!
نتیجه: تلاش در جهت هنجار‌شکنی و تقدس‌زدایی از آیات قرآن و اسلام با تدوین مجموعه شبهات تاریخی پیرامون قرآن و اسلام و به روزکردن آنها.
معرفی کتاب
این کتاب از یک مقدمه7 صفحه‌ای در هدف از نقد، روش استدلال، منابع کتاب و معرفی ناقد، و 21 فصل تشکیل گردیده که سر فصل‌های آن عبارت است از: فصل 1. معرفی قرآن؛ فصل 2. خطاهای علمی قرآن؛ فصل 3. ناسخ و منسوخ؛ فصل4. ابهام در قرآن؛ فصل5. انتساب رفتارها و صفات نامناسب به خدا؛ فصل 6. هدایت و گمراهی در قرآن؛ فصل7. محمد در قرآن؛ فصل 8. نسبت‌های ناروا به پیامبران؛ فصل9. انسان در قرآن؛ فصل 10. قیامت در قرآن؛ فصل11. اخلاق طبقاتی قرآن؛ فصل12. اقتصاد در قرآن؛ فصل13. سیاست در قرآن؛ فصل 14. کشتار، برده‌گیری، تجاوز جنسی و دزدیدن اموال غیر مسلمانان؛ فصل15. افسانه‌های قرآن؛ فصل16. دیگر تناقضات قرآن؛ فصل17 برخی خطاهای دیگر قرآن؛ فصل18 خطاهای نوشتاری قرآن؛ فصل19. منابع قرآن؛ فصل20. نتیجه‌گیری نهایی؛ فصل21. کدام دین را برگزینیم؟.