try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 7 تیر, 1401

تازه‌های استادان معارف

Send to friendSend to friend

پاسخ به شبهات قرآن(نقد دکتر سها)

نویسنده: محمدعلی رضایی اصفهانی

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1397

قیمت: 11000 تومان

این کتاب در پنج فصل با180 صفحه، بخشی از پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی پیرامون پاسخ به شبهات قرآن(نقد دکتر سها) و دفتر67 از سلسله آثار اداره مشاوره و پاسخ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی است. چندی پیش در فضای مجازی کتابی با عنوان «نقد قرآن» با نام مستعار نویسنده آن «دکتر سها» منتشر گردید که در آن همه شبهات موجود بر ضد قرآن را که دانشمندان قرآن‌پژوه در طی قرن‌ها پاسخ داده‌ا‌ند، جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده و در 21 فصل آورده است. در کتاب «نقد قرآن» گاهی به محتوای برخی آیات اعتراض می‌شود و انتساب آن را به خداوند مورد تردید قرار می‌دهد و گاه مستقیماً به خداوند اعتراض می‌کند! «دکتر سها» مدعی شده که اسلام و تعالیم قرآن، علت عقب‌ماندگی مسلمانان در جهان است!

در کتاب «پاسخ به شبهات قرآن(نقد دکتر سها)» با توجه به مجموع آنچه در کتاب «نقد قرآن سها» آمده، سعی گردید پاسخ به شبهات مهم‌تر و طرح مطالب دارای اهمیت بیشتر برای مخاطبان فرهیخته دانشگاهی، در اولویت قرار گیرد.

یادآور می‌شود نشریه معارف بنا بر وظیفه خود در دفاع از کیان مقدس قرآن، در ضمن پرونده‌ای علمی با عنوان «پرونده آفتاب و سها» در شماره 112 معارف (مهر و آبان1395) به نقدِ «نقد قرآن سها» پرداخت.

 

بنیادهای معرفتی خداشناسی

نویسنده: محمدجواد اصغری

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1397

قیمت: 17000 تومان

کتاب «بنیادهای معرفتی خداشناسی؛ تحلیل مبانی معرفت‌شناختی ریچارد سوئین برن در اثبات وجود خدا» که از یک مقدمه و پنج فصل در 240 صفحه سامان یافته، ابتدا نظام فکری ریچارد سوئین برن در اثبات وجود خدا را گزارش کرده و ابعاد آن را معرفی نموده و سپس به بررسی اعتبار و ارزش معرفتی دلایل بیان شده از سوی وی پرداخته و دیدگاه‌های منتقدان اندیشه او را نقد و بررسی کرده است. سوئین برن استاد ممتاز دانشگاه آکسفورد انگلستان در فلسفه دین مسیحی و از فیلسوفان بنام دین در مغرب زمین می‌باشد.

یکی از نقاط درخور توجه این کتاب این است که نویسنده، دیدگاه منتقدانه سوین برن نسبت به اندیشه‌های جاری در خداشناسی و در خداشناسی غربی را به خوبی گزارش کرده و مواضع قوت و ضعف آن را تبیین نموده است.

فصول پنجگانه این کتاب عبارتند از:

فصل اول: مقدمات و کلیات بحث و مفاهیم کلیدی و محوری؛ فصل دوم: زیربناهای معرفت شناختی سوین برن در خداشناسی؛ فصل سوم: گزارش و بررسی نقدهایی که از سوی منتقدان سوین برن بیان شده؛ فصل چهارم: تحلیل اعتبار آرای سوین برن و بررسی نقدهای وارد بر آن؛ و فصل پنجم: خاتمه و پیشنهاد.

 

معرفت‌شناسی اسلامی و علم دینی

جستارهایی در علم‌پژوهی دینی

نویسنده: جمعی از نویسندگان

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1396

قیمت: 13000 تومان

معرفت‌شناسی، زیربنای علم دینی و علوم انسانی اسلامی است و بخش قابل توجهی از محتوای آثار حکمای اسلامی به ارائه، تبیین و اثبات مسائل و اصول معرفت‌شناسی اختصاص یافته است. در این بخش، نظریه مطابقت در زمینة چیستی صدق معرفت و همچنین نظریة مبناگرایی در اثبات صدق معرفت، سهم به‌سزایی دارند و اندیشمندان مسلمان با استفاده از این اصول در علوم مختلف عقلی و نقلی به نوآوری‌هایی در عرصة معرفت دینی دست یافته‌اند.

کتاب «معرفت‌شناسی اسلامی و علم دینی؛ جستارهایی در علم‌پژوهی دینی» دارای شش فصل و 288 صفحه است. هر فصل از این کتاب حاصل کوشش یکی از اساتید محقق در عرصه حکمت اسلامی می‌باشد که با توجه به ابعاد دو مقوله معرفت دینی و علم دینی تدوین شده است. سرفصل‌های کتاب عبارتند از: 1.معرفت‌شناسی، آشنایی با مهم‌ترین مباحث معرفت‌شناسی به ویژه معرفت‌شناسی دینی معتبر. 2.دین شناسی، اثبات اهمیت و جایگاه دین و کارکردهای آن در عرصه‌های گوناگون. 3.رابطه علم و دین، آشنایی با انواع دیدگاه‌ها در رابطه علم و دین. 4. علم دینی، ارائه تصویری روشن از علم دینی و بررسی برخی از دیدگاه‌های رایج. 5. فلسفه علم، نقد و بررسی دیدگاه‌های اثبات‌گرایی، تأییدگرایی و ابطال‌گرایی در حوزه روش‌شناسی علوم تجربی. 6. ضمائم، دیدگاه برخی آیات عظام در باب علم دینی.

 

وحی قرآنی

نویسنده: ابراهیم کلانتری

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

نوبت چاپ: اول/ 1396

قیمت: 10000 تومان

کتاب «وحی قرآنی» در160 صفحه به چیستی، حقیقت و چگونگی نزول وحی همراه با بیان دیدگاه‌ها، نقد و نظر در 5 فصل پرداخته است. چیستی وحی قرآنی و چگونگی تحقق آن از آن جهت که در بارۀ قرآن است در شمار مباحث علوم قرآنی قرار می‌گیرد، اما از آن جهت که بسیاری از آیات قرآن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در باب چیستی وحی قرآنی و چگونگی تحقق آن سخن گفته‌اند و با تکیه بر آن آیات می‌توان به حل و فصل این مسئله همت گماشت، می‌توان گفت که در شمار مباحث تفسیر قرآن قرار داد. با توجه به اینکه در این کتاب به طرح دیدگاه‌ها، مستندات و ادلۀ هر کدام و نقد آن‌ها پرداخته شده است خواننده می‌تواند در این مسئلۀ حساس، خود به نتیجه و نظر صائب دست یابد.

سرفصل‌های این کتاب عبارت است از: 1.اهمیت و جایگاه وحی قرآنی و ارتباط آن با شاخه‌های مختلف علوم اسلامی. 2.نظریه‌ها و فرضیه‌ها در پاسخ به مسئلۀ چیستی وحی قرآنی. 3. تبیین و بررسی نظریۀ اول (وحیانی بودن توأمان محتوا و الفاظ قرآن). 4. تبیین و بررسی نظریۀ دوم (فقط محتوا و معارف قرآن، وحیانی است). 5. تبیین و بررسی نظریۀ سوم (هم معارف و مفاهیم قرآن و هم الفاظ و ساختار کلامی قرآن از پیامبر است). پایان‌بخش کتاب، بررسی وحی و فرهنگ عصر نزول است.

 

رابطه دین و فن‌آوری

نویسنده: حسین مطیع

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1396

 قیمت: 13500 تومان

جهان معاصر شاهد امور نوپدیدی است که گاه در ظاهر با سنت‌ها، باورها و نظام‌های معرفتی در تعارض است. فن‌آوری یا تکنولوژی یکی از مهم‌ترین پدیده‌های دوران معاصر است که در نگاه برخی اندیشمندان، با نیاز و وابستگی فزاینده انسان به آن بر تمام ابعاد زندگی و اندیشه بشری استیلا یافته است. در مقابل، دین‌داری نیازی فطری است و انسان بی‌دین، در نظام هستی هویت و جایگاهی ندارد.

به اذعان نویسنده کتاب «رابطه دین و فن‌آوری» نبود کتاب یا رساله مستقل فارسی در این موضوع، او را برآن داشت تا کتابی در قالب پنج فصل و 280 صفحه با این موضوع و عنوان‌ها به نگارش در آورد:

چیستی دین، چیستی فن‌آوری، نسبت فن‌آوری با علوم تجربی، پیش‌فرض‌ها، آثار و لوازم فن‌آوری، موضع دین در باره فن‌آوری و تأثیر آن بر دین، دیدگاه غربیان معترض؛ غرب‌گرایان وطنی؛ غرب‌ستیزان و غرب‌گزینان، رابطه دین و فن‌آوری در دوره‌های‌معاصر، شیوه‌های جلوگیری از تکوین فن‌آوری‌های مضّر، روش‌های حاکم شدن جهان‌بینی اسلامی بر برنامه‌ریزی‌های‌ فن‌آورانه، فن‌آوری اسلامی، امکان و مطلوبیت آن... .

 

معجزه در آینه حکمت

نویسنده: روح‌الله شاکری زواردهی

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1396

 قیمت: 12000 تومان

تحلیل و تبیین چیستی معجزه از دیدگاه عقل، فلسفه و دانش‌های جدید از مسائل مهم کلام جدید است. نظریه‌پردازی‌های دانشمندان مغرب زمین در باره معجزه و طرح فرضیه تجربه دینی در مجامع علمی امروز، گواه بر این مطلب است. اگر برای فیلسوف یا متکلم، تحلیل و توجیه معجزه با یافته‌های دانش ویژه‌ای هم‌خوانی یابد، پذیرش هر دو معرفت برای او آسان می‌شود و گرنه باید در مورد شماری از یافته‌های جدید یا قدیم تجدید نظر کند. اینکه انسان خاکی ادعا کند که هم‌سخن با خدا و فرشته وحی شده، ادعایی خارق‌العاده است که حس و تجربه معمول بشر آن را تأیید نمی‌کند و مخاطبان از او می‌خواهند که اگر توان انجام کار خارق‌العاده‌ای دارد آن را انجام دهد.

 کتاب «معجزه در آینة حکمت» از هفت فصل و 248 صفحه به این ترتیب تشکیل شده است: فصل اول: کلیات و مفاهیم؛ فصل دوم: معجزه از منظر اندیشمندان و مکاتب کلامی و فلسفی؛ فصل سوم: معجزه و قوانین طبیعت؛ فصل چهارم: اثبات‌پذیری معجزه؛ فصل پنجم: دلالت منطقی معجزه؛ فصل ششم: اعجاز قرآن؛ فصل هفتم: شبهات درباره معجزه.

 

قرآن و مسئله اکراه در دین

با تأکید بر نقد شبهات

نویسنده: حسین کامیاب

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1396

قیمت: 13500 تومان

آیه 256 سوره مبارکه بقره عهده‌دار بیان عدم اکراه در دین است. این آیه به دلیل سبک و سیاق بیانی و با توجه به شبهات و مسائل پیرامون آن هرگز رنگ کهنگی به خود نگرفته و در هر برهه و دوره‌ای از زمان که بیان شود تازگی و طراوت خاص خود را دارد.

کتاب «قرآن و مسئله اکراه در دین» که از پنج فصل در 280 صفحه سامان یافته، بر آن است که با هدف تبیین معارف حقه دین مبین اسلام، اثری درخور جامعه دانشگاهی ارائه نماید تا با نگریستن به این آیه شریفه از پنجره‌ای جدید، نگاه قرآن به مسئله عدم اکراه در دین را باز پژوهد.

سرفصل‌ها و برخی موضوعات مهم این کتاب، با تأکید بر نقد شبهات از این قرار است:

فصل اول، آزادی عقیده در اسلام؛ معنا و مفهوم؛ گونه‌ها و محدوده و قلمرو آزادی؛ مفهوم عقیده و اندیشه؛ آزادی اندیشه؛ آزادی عقیده؛ محدوده آزادی عقیده؛ آزادی عقیده و مبانی و حدود آن در قرآن؛ آزادی عقیده در کلام معصومان(ع). فصل دوم، آیه «لااکراه» در ساحت مفردات، گزاره‌ها و سیاق. فصل سوم، آیه «لااکراه» در ساحت آیات و روایات. فصل چهارم، بررسی تعارض حکم ارتداد با آیه «لااکراه». فصل پنجم، بررسی تعارض حکم جهاد ابتدایی با آیه «لااکراه».

 

حریم خصوصی و نظارت اجتماعی

از منظر قرآن و نهج البلاغه

نویسنده: محمداسحاق مسعودی

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1396

قیمت: 10500 تومان

این کتاب در پنج فصل با 312 صفحه، به تبیین یکی از موضوعات مهم و مورد نیاز جامعه یعنی حریم خصوصی و نظارت اجتماعی می‌پردازد و به چگونگی ارتباط و تعامل این دو با همدیگر توجه داشته است.

در فصل اول از کلیات و مفاهیم سخن به میان آمده و روشن شده است که این موضوع با چنین عنوانی بدون پیشینه تحقیق است. در ضمن، «تاریخچه حسبه» که بحثی نو به حساب می‌آید نیز در این فصل بررسی شده است. نویسنده سپس به ارتباط حریم خصوصی و نظارت اجتماعی با دیگر علوم پرداخته و به تبیین مفاهیم حریم خصوصی و نظارت اجتماعی پس از آن، می‌پردازد.

فصل دوم به تبیین محدوده و گستره حریم خصوصی و محدوده نظارت اجتماعی و مبانی اسلامی پرداخته است. فصل سوم مبانی نظری اسلام، مبنای بحث قرار گرفته و نگاه اسلام به جهان هستی و انسان و دین بررسی شده است. فصل چهارم به تبیین رابطه دو حوزه حریم خصوصی و نظارت اجتماعی می‌پردازد و به مواردی از تزاحم این دو با یکدیگر اشاره می‌کند. فصل پنجم به تبیین روش‌های نظارت همگانی با اتخاذ شیوه‌هایی چون شیوه گفتاری، رفتاری، نوشتاری و....اختصاص دارد.

 

آموزش در نهج‏البلاغه

اصول و مهارت‌هاي تدريس و يادگيري از ديدگاه امام علي(ع)

نویسنده: محمدجواد لياقت‌دار

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1396

قیمت: 10000 تومان

از ديدگاه امام علي(ع) لازم است مردم ابتدا دانشجو باشند و سپس همواره دانش خود را به نسل بعد منتقل کنند؛ و اين کار، گام به گام صورت گيرد. بدين ترتيب، جامعه مورد نظر نظام تربيتی اسلام، جامعه‌اي است که همواره در حال تکاپوی يادگيري مداوم باشد. جامعه اسلامی لازم است جامعه يادگيرنده و در عين حال ياددهنده و همه نهادهایش دانش‌بنیان و همه مردم آن دانشجو و معلّم باشند.

سرفصل‌های کتاب «آموزش در نهج‏البلاغه؛ اصول و مهارت‌هاي تدريس و يادگيري از ديدگاه امام علي(ع)» که از پنج فصل و 215صفحه تشکیل گردیده عبارت است از: فصل اول: امام علی(ع) شخصیتی بی‌مانند. سخن اندیشمندان لبنانی درباره علی(ع)، سخن ابن‌ابی‌الحدید معتزلی در باره علی(ع)، خطبه بدون الف و خطبه بدون نقطه حضرت علی(ع). فصل دوم: جایگاه علم و معلم و حرکت دانایی‌محور جوامع. جایگاه آموزش و معلم در قرآن، جایگاه علم و معلم و دانشجو در نهج‌البلاغه. فصل سوم: اصول تدریس و مهارت‌های معلمی، اصل به روز کردن دانش و اطلاعات استاد. فصل چهارم: اصول یادگیری و مهارت‌های دانشجویی، مهارت جویندگی و دانشجویی. فصل پنجم: الگوهای یادگیری، جایگاه دانش و خرد و نیاز متقابل آن دو.

 

تفسیر قصه آدم در قرآن

نویسنده: مجید صالحی

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1396

قیمت: 13000 تومان

قصه آدم و رهیافت به رمز و رازهای آن از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و مفسران قرآن کریم بوده و نویسندگان کتب قصص انبیاء و قصه‌های قرآن، آن را سر فهرست قصه‌های خویش قرار داده‌اند.

نویسنده کتاب «تفسیر قصه آدم در قرآن» کوشیده است ضمن جمع‌آوری آرای مختلف مفسران در 12 فصل، دیدگاه صحیح در باره داستان حضرت آدم(ع) در قرآن کریم را با ارائه دلایل کافی و روشن بیان نماید. معنای قصه و منظور از قصه قرآنی و ویژگی‌ها و اهداف آن، زبان قرآن در بیان مطالب و قصص، قصه حضرت آدم(ع) در تورات و انجیل‌های موجود، نگاهی کلی به قصه حضرت آدم(ع) در قرآن، همسر و فرزندان حضرت آدم(ع)، قصه آدم(ع) و نظریه تحول گونه‌های داروین و ارائه دیدگاه‌های دانشمندان مسیحی و مسلمان در مقابل این نظریه، اسماء و تعلیم آن به حضرت آدم(ع)، خلافت در قصه آدم(ع)، فرشتگان و قصه حضرت آدم(ع)، ابلیس در داستان حضرت آدم(ع)، حضرت آدم(ع) در بهشت و درس‌هایی از داستان حضرت آدم(ع)، سرفصل‌های این کتاب 280 صفحه‌ای است.

 

کلام اجتماعی اسلام

چیستی، گستره و روش

نویسنده: مرضیه عبدلی

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1396

قیمت: 11500 تومان

تاکنون کاربست کلام اجتماعی، به شکل تحقیقی مستقل و نظام‌مند و در قالب اثری علمی، مورد پژوهش قرار نگرفته است؛ از این‌رو این پژوهش به دلیل نو و بدیع بودن موضوع و همچنین نبود طرح و الگوی مشخص، گام اول در این مسیر است. کتاب «کلام اجتماعی اسلام؛ چیستی، گستره و روش» که 240 صفحه دارد، در راستای بیان چیستی، قلمرو و روش کلام اجتماعی است و در بر دارنده یک مقدمه و چهار بخش می‌باشد.

در بخش نخست این کتاب طی دو فصل به کلیات پژوهش، مفهوم‌شناسی و مبادی بحث پرداخته شده و در بخش دوم، مبانی نظری بحث، در ضمن سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول به خاستگاه و پیشینه کلام اجتماعی، فصل دوم به روی‌کردهای مختلف نسبت به آموزه‌های اجتماعی کلام و فصل سوم به نسبت‌سنجی کلام اجتماعی و جامعه‌شناسی دین اختصاص دارد. در بخش سوم ضمن دو فصل، قلمرو کلام اجتماعی در آرای اندیشمندان متقدم، متأخر و معاصر مورد کنکاش قرار گرفته و در بخش چهارم نیز روش‌شناسی کلام اجتماعی با سه فصل درآمدی بر روش‌شناسی کلام اجتماعی، روش‌های نقلی و عقلی، مورد دقت نظر و بررسی واقع شده است.

 

تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه

نویسنده: علی نصیری

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/ 1396

قیمت: 17000 تومان

این کتاب که در ۳۶۸ صفحه نگاشته شده است به شرح و تفسیر برخی موضوعات مهم مطرح شده در نهج‌البلاغه می‌پردازد. ساختار فصل‌های دوازده‌گانه این کتاب به‌گونه‌ای تنظیم شده که ضمن آشنا ساختن مخاطبان با جایگاه نهج‌البلاغه و روش فهم و تفسیر آن، مهم‌ترین و برجسته‌ترین آموزه‌ها و معارف علوی را در سه حوزه معارف اعتقادی، معارف اخلاقی و معارف اجتماعی در‌ اختیار قرار می‌دهد.

کتاب "تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه" به عنوان متن آموزشی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تدوین یافته و تلاش شده است قواعد متون آموزشی در آن کاملاً رعایت گردد. سرفصل‌های این کتاب عبارت است از: فصل اول، شناخت نهج‌البلاغه و نویسنده آن؛ فصل دوم، روش‌شناسی تفسیر نهج‌البلاغه؛ فصل سوم، سیمای حضرت علی(ع) از منظر نهج‌البلاغه؛ فصل چهارم، خداشناسی؛ فصل پنجم، راهنماشناسی؛ فصل ششم، معادشناسی؛ فصل هفتم، سیمای پرهیزکاران؛ فصل هشتم، تهذیب نفس؛ فصل نهم، پاکدامنی از منظر نهج‌البلاغه؛ فصل دهم، اهداف حکومت از منظر نهج‌البلاغه؛ فصل یازدهم، جایگاه مردم در نظام سیاسی؛ و فصل دوازدهم، روش تعامل با مخالفان.