try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 27 دی, 1400

نقد الحاد مدرن

Send to friendSend to friend

هنوز که هنوز است گفتگو پیرامون خدا و آفرینش جهان، مهم‌ترین مبحث انسان امروز است. در این میان نقد و نظرهای مدرن، گاه مرزهای الحاد و کفر را نیز درمی‌نوردند! اقلیم غرب، قلمرو ترک‌تازی جدیدترین دیدگاه‌های الحادی است که در رأس آنها «استیون ویلیام هاوکینگ» کیهان‌شناس و فیزیک‌دان برجسته بریتانیایی و «ریچارد داوکینز» زیست‌شناس معروف انگلیسی خودنمایی می‌کنند. به برکت رشد حیرت‌انگیز رسانه‌ها، مدرن‌ترین شبهات و مباحث الحادی با کم‌ترین هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن، در فضای فرهنگی ـ آموزشی ما طنین‌انداز می‌شوند!

بر این اساس ما در شماره 102 (فروردین و اردیبهشت 1393) نشریه معارف به تبیین و نقد و بررسی دیدگاه‌های پروفسور هاوکینگ پرداخیتم که بازتاب‌های مثبتی نیز داشت؛ و اینک نیز بنا بر ضرورت، به تبیین و نقد و ارزیابی دیگری از دیدگاه او و نظرگاه پروفسور داوکینز می‌پردازیم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

معارف