try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 26 مهر, 1400

آثار علمی اساتید

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
تدوین : سیدمهدی میرمسیب

حکایت عقل و دین

بر اساس دو روایت غربی و اسلامی

نویسنده: دکتر علی سلیمان پور

ناشر: انتشارات جهانی

نوبت چاپ: اول/1394

قیمت:6000 تومان

این کتاب، نقل محدود و مختصری از حکایت پیچ در پیچ و در عین حال جالب و جذاب عقل و دین بر اساس دو روایت غربی و اسلامی است. این اثر سعی نموده تا گزارشی مختصر از مسائل مربوط به مقوله عقل و دین در اندیشه اسلام و غرب را با عنایت به اهمیت موضوع و جایگاه بی‌بدیل عقل و دین در حیات فکری و سیاسی- اجتماعی جوامع مختلف ارائه نماید.

مهمترین مباحث کتاب به این شرح است: کلیاتی پیرامون عقل و دین (تعاریف و مفاهیم)، عقلانیت، عقل نظری و عملی، عقلانیت غربی و اسلامی، عقلانیت ابزاری، عقلانیت فقهی؛ گفتار اول: عقلانیت غربی: مراحل تاریخی تحول در مفهوم عقلانیت غربی، عهد باستان، قرون وسطی، عصر جدید، عقلانیت و مدرنیته (تجدد)، عقلانیت در اندیشه وبر، عرفی شدن دین در اندیشه وبر، عقلانیت معاصر (پست مدرن، انتقادی و ارتباطی)، مسیحیت و رویکردهای جدید در رابطه عقل و دین. گفتار دوم: عقلانیت در اسلام: چیستی عقل و عقلانیت در اسلام، عقل در قرآن و روایات، فرقه‌های اسلامی و رویکردهای عقلانی به دیانت، شیعه، معتزله، اشاعره، عقلانیت و شریعت، روشنفکری دینی و عقلانیت.

 

نقد شبهه تحریف قرآن از منظر قرآن

نویسنده: حسین کامیاب

ناشر: دانشگاه ولیعصر رفسنجان

نوبت چاپ: اول/1393

قیمت:9000 تومان

به نظر می‌رسد این کتاب، که از سه فصل تشکیل گردیده است اولین گام در پرداختن مبسوط و مفصل به آیات دال بر سلامت قرآن منزل با رویکرد به ادعای تحریف قرآن باشد؛ گر چه در کتاب‌هایی که تاکنون در این باره نوشته شده به آیاتی که در اثبات عدم تحریف قرآن نازل شده نیز استناد شده و از آنها استفاده گردیده و به عنوان شاهد مثال بر سلامت قرآن از هرگونه تحریفی آورده شده است ولی آنها منحصر به چند آیه محدود است. به نظر می‌رسد مهمترین فضایی که قابلیت نقد شبهه تحریف را دارد تمامی متن وحیانی قرآن است که نویسنده این کتاب به طور مشخص به این بخش از ادله نقد تحریف قرآن پرداخته است.

فصل اول این کتاب به مبانی، کلیات و مقدمات ورود به بحث پرداخته و به طور مشخص به یکی از رایج‌ترین اشکالات وارد به این بحث یعنی شبهه دور در استناد به آیات قرآن برای اثبات حقانیت قرآن پاسخ می دهد. در فصل دوم و سوم به ترتیب جلوه‌هایی از نورانیت این آفتاب بی‌انتها را در قالب اوصاف خدایی که نازل کننده این نور است و انتظارات او از مخاطبان نزول قرآن و... به نقد و ارزشیابی شبهه تحریف قرآن می‌پردازد.

 

حکمت صدرایی و معنای زندگی

نویسنده: علیرضا دهقانپور

ناشر: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

نوبت چاپ: اول/1393

قیمت:14500 تومان

در این کتاب با طرح مسئله معنای زندگی و بحث از آن می‌توان به دو هدف عمده دست یافت: 1. دستیابی به پاسخی در خور اعتنا به یکی از مهمترین مسائلی که به نوعی میان همه مردم مطرح است؛ یعنی معنای زندگی. 2. شناخت بهتر یکی از مفاخر علمی جهان اسلام و آگاهی از ظرفیت بالای اندیشه او برای پاسخ به مسائل فکری و فلسفی.

سر فصل‌ها و موضوعات این کتاب که از پنج فصل تشکیل شده عبارت است از: معنای زندگی به لحاظ معناشناختی، معنای زندگی و عدم بسط شایسته آن، زمینه‌های طرح مسئله معنای زندگی، ماهیت پرسش معنای زندگی، مسائل معنای زندگی، معنای زندگی کشف کردنی است یا ساختنی و جعلی، تعریف انسان و زندگی او از دیدگاه صدرالمتألهین، نفس و سعادت بدن، هدف، ارزش، کاردکرد زندگی، عوامل پوچی.

سپس نویسنده با طرح اصول حکمت متعالیه صدرایی به هدف انسان از زندگی می‌پردازد. در بخش بعد با توجه به دو مراد دیگر از معنای زندگی یعنی ارزش زندگی و کارکرد زندگی از جمله مباحثی است که مترتب بر بخش‌های بیشتر است.

 

اسلام در آسیای مرکزی

نویسنده: دکتر حبیت زمانی محجوب

ناشر: زمزم هدایت

نوبت چاپ: اول/1394

قیمت:18000تومان

این کتاب که به دنبال بررسی تاریخی و سیاسی وضعیت اسلام و مسلمانان در آسیای مرکزی است به دو بخش اصلی تقسیم گردیده است: 1. بخش تاریخی که از ورود اسلام تا استقلال کشورهای آسیای مرکزی در سال1991 را شامل می‌شود. 2. بخش سیاسی که وضعیت فعلی کشورهای این منطقه و اوضاع اسلام و مسلمانان در آن‌ها را بررسی می‌کند. در بخش نخست، اوضاع سرزمین آسیای مرکزی از دوران باستان تا ورود اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول این بخش جغرافیای تاریخی ماوراءالنهر را در بر می‌گیرد؛ و فصل دوم به پیشینه تاریخی آسیای مرکزی در دوران مادها و هخامنشیان و... پرداخته شده است. فصل سوم از این بخش اوضاع جغرافیایی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اسلام بیان شده است.

در بخش دوم چگونگی ورود اسلام به ماوراءالنهر بیان شده که در فصل اول آن استیلای مسلمانان بر ماوراءالنهر و استقرار قدرت آن‌ها بررسی شده و فصل دوم به پیامد و آثار ورود اسلام به این سرزمین اختصاص یافته است. در بخش سوم، ماوراءالنهر از شکل گیری حکومت‌های محلی در این منطقه تا سقوط امپراطوری شوروی بررسی شده است. بخش چهارم به وضعیت فعلی کشورهای آسیای مرکزی و اسلام و مسلمانان در جمهوری‌های آن پرداخته است.

 

امام سجاد(ع)، صحیفه سجادیه و نظام تربیتی اسلام

نویسنده: دکتر محمود قیوم زاده

ناشر: وحدت بخش

نوبت چاپ: اول/1394

قیمت:9000تومان

در این کتاب که از دو بخش تشکیل شده، تلاش گردیده تا نظام تعلیم و تربیت اسلامی از حیث اهداف، مبانی، اصول و روش‌های تربیت از طریق دعاهای صحیفه سجادیه مورد بررسی گیرد. بخش اول که کلیات و مفاهیم است و دارای پنج فصل می‌باشد به تعریف و تبیین موضوع، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف و فواید این بحث، پیشینه و سابقه تحقیق، و ساختار و محدوده تحقیق پرداخته است. فصل اول که واژه شناسی است در بردارنده تعریف مفهوم نظام و مفهوم تربیت است. عنوان فصول بعدی عبارتست از: فصل دوم مبادی دانش تربیت؛ فصل سوم اهداف تربیت؛ فصل چهارم اصول تربیت و مبانی مختلف در این زمینه؛ فصل پنجم نظام‌های تربیتی است که در آن عناصر نظام تربیتی و مبانی و اصول و روش‌های تربیتی توضیح داده شده است.

نویسنده در بخش دوم نظام تربیتی صحیفه سجادیه را ارائه می نماید که شامل سه فصل است: فصل اول به مبانی تربیتی صحیفه سجادیه پرداخته و فصل دوم روش‌های تربیتی صحیفه سجادیه توضیح داده و فصل سوم اهداف تربیتی در صحیفه سجادیه آورده شده است.

 

محیی الدین الهی قمشه‌ای

حکیم معرفت و محبت

به کوشش: ابوالحسن غفاری

ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 نوبت چاپ: اول/1394

 قیمت:50000 تومان

این کتاب، که از سه بخش و هر بخشی از چند گفتار تشکیل گردیده در بردارنده مجموعه مقالاتی است در خصوص اندیشه‌های حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه‌ای و همچنین مقالاتی در خصوص محبت و عشق که برای همایش «محیی‌الدین الهی قمشه‌ای، حکیم معرفت و محبت» تهیه شده است.

معرفی حکیم الهی قمشه‌ای علاوه بر اینکه به خودی خود کاری ارزشمند و تکریم علم و معرفت است، فرصتی فراهم نموده تا علاوه بر آشنایی با نقش مهم او در تربیت شاگردانی نام آور، تأثیر او در رشد و توسعه حکمت و عرفان و دیگر شاخه‌های علوم اسلامی بررسی شود. حکیم الهی قمشه‌ای علاوه بر اینکه استادی توانمند و جامع معقول و منقول بوده نوآوری‌ها و ابتکارهایی نیز دارد که بحث و بررسی آنها در رشد و تولید علم از اهمیت به سزایی برخوردار است. مسئله حرکت حبی و فاعل بالعشق بودن حق تعالی نمونه‌ای از اندیشه‌های ابتکاری اوست.

برخی از سرفصل‌های این کتاب عبارت است از: زیست‌نامه حکیم الهی قمشه‌ای، امیر میدان عشق؛ پیام و سخنرانی‌های همایش؛ اندیشه‌های فلسفی و عرفانی؛ عشق و محبت.