try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: چهارشنبه, 25 فروردین, 1400

بهترین مخاطبان

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت امنا و هیئت رئیسه دانشگاه معارف اسلامی، 14/2/94

 

خیلی متشکریم از زحماتی که دوستان در این عرصه بسیار حساس کشیدهاید و همّتی که به خرج دادهاید. فرمایش ایشان[1] که گفتند این فرصت یک فرصت بینظیری است، کاملاً درست است. یعنی شما به عنوان یک روحانی میخواهید دین را تبلیغ کنید، بهترین مخاطبها جوانها هستند. در جوان‌ها، بیشترین امید به دانشجوها است. آنجایی که دانشجوها همه جمعند، شما آنجا میروید و دین را برای اینها تبیین و ترویج میکنید و مثل یک شبکه عظیم وسیع گستردهای در سرتاسر کشور، در همه دانشگاهها حضور دارید، دیگر کجا یک چنین چیزی متصور است؟ با این وسعت نداریم، از لحاظ کمیت همین است که فرمودید و حقیقتاً همین جور است.

اهتمام به کیفیت در تبلیغ شبکهای

بحث کیفیت هم بحثی است که نمی شود از نظر دور داشت. کیفیت یعنی مبلغ تأثیر گذاری این حرفی که بنده میزنم، مخاطب هم گوش میکند، کیفیت این جوری باید سنجیده بشود که چقدر اثر میگذارد چقدر آن را در آن سمتی که هدف ماست به حرکت در میآورد و قرار میدهد. عوامل گوناگونی در آن وجود دارد.

اینجا یک فرقی هست بین کاری که شبکه شما انجام میدهد _ که شبکه بسیار مغتنم و باارزشی است _ با آن کاری که مثلاً فرض کنید یک روحانیای مثل حقیر، در مسجد خودش انجام میدهد و کیفیت کار جوری است که دانشجو را به آن مسجد جذب میکند. یک تفاوتی بین اینها وجود دارد، این تفاوت را نمی‌شود از نظر دور داشت. این یکی از عوامل کیفیت است؛ یعنی آنجا وقتی که شما به مسجد میروید و مسجدی را اداره میکنید، نوع مطالب و مهارتهای حرفهای و برخورد اخلاقیتان به کیفیتی است که فرض کنید صد یا دویست یا پانصد دانشجو را جذب میکند. اثرگذاری در اینجا یک جور است اثرگذاری روی همین پانصد نفر در کلاس درس - که یک کار در واقع اجباری و الزامی است، باید بروند بخوانند و کسیکه میرود در آن کلاس با انتخاب آن مستمع نیامده با انتخاب ما از این بالا آمده-یک جور دیگر است. یعنی به این باید توجه داشت.

جبران کیفیت در کار تشکیلاتی

این وضعیت تشکیلاتی ما و وجود این تشکیلات بخش مهمی از بار کیفیت را کاهش میدهد. به این باید توجه کرد، این را باید جبران کرد، این مقداری را که تنزل پیدا میکند باید جبران کرد. یعنی ما با ایجاد این تشکیلات -که حتماً یک کار لازمی بوده و باید هم انشاءالله روز به روز در سطح دانشگاهها تقویت بشود- سهم کمّیت را بالا بردهایم اما سهم کیفیت را نه. در بین روحانیونی که با دانشگاه ارتباط داشتند فرضاً شهید مطهری ارتباطش با دانشگاه زیاد بود بیش از بقیه دوستانی که ما در تهران داشتیم. ایشان با دانشگاه ارتباط داشتند قبل از انقلاب خود بنده در مشهد و در بعضی از شهرهای دیگر با دانشگاه، ارتباطم زیاد بوده؛ بعضی از دوستان دیگر هم بودند که با دانشگاه ارتباط داشتند. مرحوم باهنر آمده بود مشهد. من میرفتم مسجد برای نماز؛ گفت من هم میآیم. با هم رفتیم. مسجد بنده آنجا بین نماز مغرب و عشا برنامه اجرا میکردم. مرحوم شهید باهنر با دانشگاهها مرتبط بود، ایشان گفت من هیچ وقت این قدر جوان در یک مراسم مذهبی ندیدم؛ یعنی جوانها هم میآمدند. وقتی چنین وضعی وجود دارد این کیفیت را میآورد بالا [البته] وضعیت این جور است، نه اینکه آن آدم موثر باشد، وضعیت به اصطلاح حضور ناشی از جذب روحی و قلبی، خاصیتش همین است. ما اینجا این را کم داریم، چه کار باید بکنیم؟ باید روی این فکر کنید یعنی به نظر من یکی از بخشها در کار مجموعه معارف شما و مجموعه نمایندگی -که این به خود آقای محمدیان مربوط میشود یعنی در واقع فراتر از مجموعه دانشگاه معارف، این حوزهای که میخواهم عرض بکنم گسترش دارد و توجه دارد- این است که نگاه کنیم ببینیم ما چه کار باید بکنیم که تأثیر روحی و روانی و کیفیتی این بیانات ما در این شبکه عظیم و گسترده بالا برود. این یک سوال است؛ واقعاً این یک چیز مهمی است.

اهمیت نظرخواهی از دانشجو

البته همه آمارهایی که آقایان ذکر کردند، آمارهای رضایتبخشی است؛ البته قبلاً هم گزارشی آمده بود که من آن را نگاه کردم. آمارها، آمارهای خیلی خوبی است یعنی آمارهای قابل انتقادی نیست؛ حقاً و انصافاً آمارهای قابل قبول و خوبی است، منتها باید شما نظرخواهی کنید. یکی از کارها این است که از دانشجو – از آن مخاطب – نظرخواهی کنید، ببنید نظرشان نسبت به کیفیت کار چیست؟ نگاهتان به خروجی باشد. بالاخره یک نفر دانشجو ممکن است بیاید، این درس را هم قشنگ یاد بگیرد، نمره هم بیاورد _ یعنی شما به ناچار به او نمره خواهید داد! _ اما این آن جوان دانشجویی نباشد که شما دنبالش هستید؛ چون حضور شما برای چیست؟ برای این است که این حرکت دانشجویی و مجموعه دانشجو، یک مجموعه مؤمن و متعبد و مرتبط با خدا و بندگان صالح بشوند. اصلاً هدف ما این است؛ ما هدف دیگری که نداریم. این صلاحی که مورد نظر است باید ببینید حاصل شد یا نشد؟ اگر دیدید گوشهاش ساییده است و مطلوب شما حاصل نشده، آسیبشناسی کنید؛ یعنی واقعاً ببینید که مشکل کجاست و چگونه میشود این را برطرف کرد.

معلم از کتاب مهمتر است

معلم از کتاب مهمتر است. اگر کتاب، خیلی خوب باشد [اما] معلم باسواد، خوشبیان، خوشبرخورد، با اخلاق نباشد، نمیتواند موضوع کتاب را منتقل کند. دانشجو هم خودش نمیرود کتاب را بردارد بخواند، نگاه میکند میبیند معلم چه میگوید؛ اما اگر معلم خوب بود، یعنی هم باسواد بود هم مهارتهای آموزشی را دارا بود -مسئله مهارتهای آموزشی را دست کم نباید گرفت – هم از برخی جاذبههای شخصیتی و ظاهری برخورد بود، فرض بفرمایید رفتارش مؤدبانه، برخوردش خوب، لباسش تمیز، اخلاقش اخلاق خوبی بود، وقت صرف کرد در دانشگاه – من باب مثال عرض میکنم اینها را؛ اینها همهاش چیزهایی است که شخصیت ظاهری را شکل میدهد – اگر این خصوصیات همراه بشود با این معلم، و لو کتاب، کتاب کافیای نباشد و لو اصلاً کتاب نباشد او برود – چون با سواد است دیگر – خودش حرف بزند، این جبران خواهد کرد. و تدوین کتاب؛ البته تدوین كتاب هم لازم است، نه اینکه بخواهیم آن را کم اهمیت بدانیم اما اولویت این است اگر چنانچه امرتان دایر بین اینها شد، این از آن اولی است.

دانشجو، نعمت بزرگ الهی

به هر حال کار کار مهمی است. دانشجوهای ما الحمدلله خیلی خوبند. حالا جنابعالی[2] اشاره کردید به تعداد حضور در اعتکاف، که واقعاً یکی از نعم بزرگ الهی همین مجالس ذکر، حال، حضور، تضرّع و خشوع و مانند اینهاست که واقعاً اینها جزو بزرگترین نعمتهای پروردگار است که به ما داده شده؛ اگر قدرش را بدانیم. لکن این جور نیست که همه کسانیکه دارند در این خط مورد نظر شما حرکت میکنند، حتماً در اعتکاف شرکت کنند؛ نه، ده برابر و بیست برابر اینها کسانی هستند که در اعتکاف هم به هر دلیلی شرکت نمی کنند اما در همین خط، در همین راه، در همین جهت واقعاً دارند حرکت میکنند و این واقعاً نعمت بزرگی است.

امروز خوشبختانه جوانهای ما خوبند، دانشجوهای ما خیلیشان خوبند و حداقلش این است که آمادهاند، آماده شنیدن و پذیرفتنند. باید منطق و زبان خوش و شاید در حد اینها یا بالاتر از اینها اخلاق و نوع برخورد را همراه کرد تا انشاءالله نتایج مطلوب حاصل بشود.

به هر حال ما برای شما آقایان از خداوند متعال توفیق طلب میکنیم. انشاءالله که خدا به شما هم توفیق بدهد و هم اجر بدهد به خاطر این زحماتی که کشیدید.

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

[1]. اشاره به حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری.

[2]. اشاره به ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حجت الاسلام‌والمسلمین محمدیان.