try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 30 تیر, 1398

آثار علمی اساتید

Send to friendSend to friend
Vote up!
Vote down!
نام نویسنده: 
تدوين: سيدمهدي ميرمسيب

حقیقت مکاشفات

نویسنده: دکتر مهدی افتخار

ناشر: آیت اشراق

 نوبت چاپ: اول 1392

 قیمت: 17000 تومان

در مقدمه این کتاب آمده است: کتاب‌ها و مقاله‌هایی که در بارة ملاک اعتبار ادراکات فراطبیعی در اثبات یا رد، نوشته شده‌ا‌ند عموماً معطوف به مکاشفات عارفانه هستند، اما بحث مورد نظر در این کتاب، شامل همة انواع دریافت‌های باطنی است. همچنین عمدة تألیفات در این زمینه فقط با روشی کلامی یا فلسفی و یا عرفانی به بحث در این مورد پرداخته‌اند اما در این کتاب سعی در بحث و تحلیل میان‌رشته‌ای است و حتی‌المقدور از علوم مختلف مربوط استفاده گردیده است. از آنجا که نوع این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است لذا عمدتاً جنبة نظری و تحلیلی ترجیح دارد و کار میدانی انجام نشده است. تمرکز این پژوهش بر جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی و سپس تحلیل گزارش‌های موثق و اطلاعات قابل استفادة موجود در این زمینه می‌باشد.

برخی از موضوعات این کتاب که از یک مقدمه و دو فصل تشکیل شده، عبارت است از: روش تحقیق در بارة ادراکات فراطبیعی، پیشینه‌ای از شهودات فراطبیعی، ادراکات فراطبیعی در عهد عتیق و جدید، ادراکات فراطبیعی در قرآن، ابن سینا و تحلیل فلسفی، ادراکات فراطبیعی در فلسفه معاصر، عالم مثال، خلوت و اربعین، مراقبه و اربعین نزد عرفای متأخر، سطوح آگاهی و تقسیم ادراکات فراطبیعی، کشف صوری و معنوی در عرفان اسلامی و... .

 

در آمدی بر دین و علم

نویسنده: پروفسور برندان سوئیتمن

ترجمه: دکتر علی اصغر زکوی و دکتر رحمت ا.. مرزبند

ناشر: ارسطو

 نوبت چاپ: اول 1392

 قیمت:15000 تومان

مطالعه این کتاب می‌تواند بر آشنایی مخاطبان با پیشینه تاریخی رابطه میان دین و علم و نظریات موجود در این زمینه بیافزاید و در مقام مقایسه، آنان را به درک برتری رهیافت اسلام رهنمون شود. موضوعات این کتاب که در یک پیشگفتار و هشت فصل تنظیم شده عبارت است از: شیوه ترجمه، نگاهی به مسأله دین و علم در جهان اسلام و مقایسه آن با غرب، مقدمه، دین و علم در تاریخ، علم و طبیعت‌گرایی در قرن بیستم، خدا و تکامل، علم و شخص انسانی، نظم در جهان، خدا و جهان، علم، دین و اخلاق. نگاه توحیدی سوئیتمن به رهیافت‌های علمی، وی را به این نگرش مثبت سوق داد که فیلسوفان علم و متکلمان نباید خود را کاملاً از مباحث علمی جدید بی‌نیاز بدانند و تعامل منطقی میان دانشمندان تجربی و متفکران دیندار می‌تواند به تقویت هر دو حوزه دین و علم منجر شود. ورود نویسنده به حوزه‌های مختلف علمی از توانایی وی در زمینه فلسفه دین و اشراف بر موضوعات متنوع و جدید این حوزه از قبیل: ارتباط میان دین و علم و تاریخ آن، علم و طبیعت‌گرایی، پیشرفت رهیافت علمی، نظریه تکامل و دلالت‌های فلسفی و دینی آن، ارتباط جسم/ذهن و هوش مصنوعی، حیات در کرات دیگر، منشأ جهان، نظم در جهان هستی، پروژه ژنوم انسانی و مهندسی ژنتیک، سلول‌های بنیادین، شبیه‌سازی، علم و ارزش‌ها حکایت دارد.

 

آیین سیک

(پرسش‌ها و پاسخ‌ها)

نویسنده: دکتر گوربخش سینگ

تحقیق، ترجمه و نقد: دکتر محمود قیوم‌زاده

ناشر: وحدت‌بخش

 نوبت چاپ: اول 1392

 قیمت: 7000 تومان

یکی از آیین‌های متکی بر باور که در جریان فرهنگ باور برهمنی پدید آمده، آیین سیک بوده که حدود شش قرن پیش بروز کرد. از آنجا که سیکیزم یک رفتار التقاطی از هندوئیزم و اسلام است برخی این پیامد را نشانگر تأثیرگذاری عرفان هندوئیزم بر اسلام و پیدایش عرفان و تصوف اسلامی می‌‌‌دانند. آیین سیگ با گستردگی فعالیت جغرافیایی خود و قدرت نسبتاً خوب اقتصادی و سیاسی در جامعه هند و... هنوز به درستی تبیین و شناسانده نشده تا قضاوت درستی در التقاطی بودن و نقاط ضعف آن صورت گیرد و بی‌پایگی و خرافی بودن آن کاملاً  هویدا گردد.

کتاب حاضر که توسط دکتر گوربخش سینگ، یکی از رهبران فکری سیکیزم نوشته شده متنی قابل قبول برای شناخت این آیین است که توسط دکتر محمود قیوم‌زاده، تحقیق، ترجمه و نقد شده است. در مقدمه این کتاب، با شخصیت نویسنده و مناجات و دعای روزانه او و دیدگاه دانشمندان امروز آشنا می‌شویم. سر فصل‌های این کتاب که از 6 فصل تشکیل شده عبارت است از: واهگرو(خدا)، مجموعه آیین یا اعتقاد سیک، آمریت و پنج سمبل، تاریخچه سیک، پروتکل و قوانین گوردوارا، گرانت صاحب و یوگا.

 

تشریع و تبیین دین در قرآن و سنت

نویسنده: سید حمیدرضا میرعظیمی

ناشر: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

 نوبت چاپ: اول 1392

 قیمت: 14000 تومان

در این کتاب، ضمن پرداختن به معانی لغوی و اصطلاحی «دین» و «تشریع» و تبیین آن و بررسی دیدگاه‌ها و تعاریف مختلف در مورد آن دو، با بیان تعریف مختار برای هر یک از آن‌ها به تبیین دین به عنوان اصطلاحی کلیدی پرداخته که در آیات و روایات مورد توجه فراوان است و نقش آن در پاسخگویی به مسائل پدید آمده و حوادث واقعه مورد بررسی قرار گرفته است. ابهام و عدم روشنی در مبانی و تعاریف و بسنده کردن به اشتراک لفظی موجب سوء فهم و همچنین تعارض، تزاحم و حتی تنازع در عرصه نظر، گفتگو و عمل فرد و جامعه است.

این اثر، مجال تأملی نو بر تبیین دین به عنوان نظریه‌ای برای پاسخگویی به مسائل متکثر و متحول انسان‌ها فراهم می‌سازد؛ تا با بیان ساختار و نظام کلی مریوط به آن، که از قرآن و سنت و تحلیل مفاد آن برگرفته شده، برای بهره‌گیری از آن در پژوهش‌های تفصیلی و کاربردی در عرصه اجتهاد و افتاء از طریق منابع و روش‌های معتبر، مهیا شود.

برخی از موضوعات این کتاب که از سه بخش تشکیل شده عبارت است از: معنا و تعاریف دین؛ تشریع؛ تبیین دین و مراحل آن؛ و... .

 

بازیگری زن در آیینه شریعت

نویسنده: عبدالله عباسی آرانی

ناشر: مرسل

 نوبت چاپ: اول 1392

 قیمت: 9500 تومان

این کتاب دارای شش بخش است: در بخش اول کلیاتی از نظر اسلام در بارة حضور و بازیگری زن و ویژگی‌های زن هنرمند و مبانی رجال‌شناسی و بررسی مفاهیم کلیدی و مرتبط با بحث، مطرح شده است. در بخش دوم، احکام فقهی پوشش لباس زن در بازیگری از جمله پوشیدن لباس جنس مخالف، لباس شهرت، لباس غیر مسلمان و لباس مهیج، پوشش زن در نقش مادربزرگ و پوشیدن دختر نابالغ و پوشش زنان غیر مسلمان و بازیگری زن در نقش معصومان(ع)، تحلیل و بررسی شده است. در بخش سوم احکام فقهی شنیدن صدای زن و حکم گفتگوی عادی و مفسده‌انگیز زن با نامحرم، احکام تقلید صدای دیگران توسط زن و حلیت یا حرمت طنز و برخی از مصادیق حرام در طنز و حکم آوازخوانی زن در صحنة عروسی و مرثیه‌خوانی در فیلم، و تئاتر بررسی شده است. بخش چهارم نیز به مباحثی چون احکام فقهی نگاه عادی و آلودة زن به نامحرم در بازیگری، و نگاه زن در نقش فیلم‌بردار اختصاص دارد. در بخش پنجم احکام فقهی زن در نقش چهره‌پرداز و حکم وصل کلاه‌گیس از موی انسان و حیوان و پوشش کلاه‌گیس در بازیگری بررسی شده است. بخش ششم نیز احکام فقهی حرکات بازیگرانه مانند رقص و رابطة زن با نامحرم در خلوت و شوخی زن با نامحرم را بررسی و تحلیل کرده است.

 

خوراک‌های حلال و حرام

نویسنده: مژگان پورقاسم میانجی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل

 نوبت چاپ: اول 1392

 قیمت: 3800 تومان

مسأله‌ای که نویسندة این کتاب را بر آن داشت که به تحقیق در مورد موضوع خوراک‌های حلال و حرام بپردازد، کم توجهی برخی مردم به این مسأله بوده است؛ در حالی‌که این کم‌توجهی آثار و پیامدهای منفی در زندگی آن‌ها خواهد داشت. کتاب‌هایی که به این موضوع پرداخته باشند بسیار اندک است آن هم بیشتر به بحث حرام پرداخته شده و اشاره کمی به حلال دارد و ظاهراً تاکنون کار تحقیقی هم در این باره انجام نگرفته است.

این کتاب که از سه فصل و هر فصلی از چند بخش تشکیل شده  به شیوة روش تحقیق کتابخانه‌ای تهیه و تدوین گردیده و سعی شده تا از منابع دست اول و کهن و نیز از آیات قرآن، روایات، مباحث فقهی و پزشکی استفاده گردد. نویسنده ابتدا به معرفی برخی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها پرداخته، سپس عواملی که در این زمینه نقش دارند را بیان نموده و سپس به طور مفصل به بررسی آثار و پیامدهای آن‌ها پرداخته است.

برخی از موضوعات این کتاب عبارت است از: ملاک‌های حلیت و فلسفه محرمات، مفهوم‌شناسی حلال و حرام، مفهوم‌شناسی طیبات و خبائث، ملاک‌های حلیت و فلسفه محرمات، خوراک‌های حلال و حرام، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حلال و حرام، آثار و پیامدهای خوراک‌های حلال و حرام.