try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 31 فروردین, 1398

جشنِ معرفت

Send to friendSend to friend
زیر عنوان: 
گزارش برگزاري جشنوارة معارف در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

اشاره:
هر ترم، در گروه‌هاي معارف دانشگاه‌هاي كشور، تحقيقات زيادي توسط دانشجويان صورت مي‌گيريد كه مي‌توان گفت، اين موضوع يكي از امتيازات گروه معارف نسبت به گروه‌هاي علمي ديگر است. اين فرايند، نقش مؤثري در تثبيت مفاهيم ديني در انديشه و ذهن دانشجويان دارد. به همين دليل پرداختن به اين مهم توسط نهاد نمايندگي و گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي شيراز شايستۀ تقدير است.
جشنواره معارف، توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي شيراز با همكاري گروه معارف اسلامي اين دانشگاه، برگزار شد. اين جشنواره با هدف بررسي فعاليت‌هاي گروه معارف و تقدير از تحقيقات برتر دانشجويي در شانزدهم اسفند ماه سال گذشته به اجرا در آمد.
حجت‌الاسلام غلامي، رياست محترم نهاد نمايندگي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در ابتداي جشنواره گفت: بيش از پنجاه هزار نفر به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه‌هاي كشور مشغول به خدمت هستند. از اين تعداد تنها 400 نفر عضو گروه‌هاي معارف در سراسر كشور هستند كه 250 نفر در دانشگاه‌هاي دولتي و 150 نفر در دانشگاه‌هاي آزاد به ارائه خدمت مي‌پردازند.
ايشان افزود: ما در ارائه دروس غيرمعارف در حدود 80 سال سابقه فعاليت علمي و برنامه‌ريزي داريم؛ در حالي كه در ارائه دروس معارف تلاشي ده - يازده ساله به همراه فراز و نشيب‌هاي خاص خود صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام غلامي از توقعات فراواني كه از دروس معارف انتظار مي‌رود به عنوان مشكلي ياد كرد كه دروس معارف را به چالش كشانده است. وي خاطر نشان كرد: توسعه اخلاق و معنويت، ارزش‌ها و باورهاي ديني، رسالتي است كه در يك جامعه انقلابي، متأثر از عوامل بسيار زيادي است. اگر قرار باشد در جامعه‌اي، رودكي، فردوسي و مولوي به عنوان الگو در فضاي فرهنگي كشور تبليغ شوند، در حالي كه ما به عنوان استاد معارف، سعي در بي‌احترامي و بي‌تفاوتي نسبت به تمام اسطوره‌هاي فرهنگ و ادبيات ايران داشته باشيم، قطعاً كار گروه ادبيات به جايي نمي‌رسد. به همين صورت، بحث‌هاي گروه معارف هم نيازمند يك رفتار و توجه همگاني است. نبايد اين گونه باشد كه استادي در طول چند واحد درسي كه با دانشجو دارد، عنايتي به انتقال مفاهيم ارزشي نداشته باشد.
در پايان، رياست نهاد دانشگاه علوم پزشكي شيراز، از همكاري‌هاي عالي رياست دانشگاه، معاونت آموزشي و گروه‌هاي ديگر علمي تشكر به عمل آورد.
در ادامه جشنواره، دكتر پنجه شاهين رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: تدريس معارف فعاليتي نيست كه در زمان خاصي آغاز و چندي بعد به پايان برسد. تدريس معارف يعني تغيير نگرش و بينش و در كنار آن ايجاد «فرهنگي» كه در تمام زندگي به همراه ما باشد. نمي‌شود فردي مسلمان باشد و در زندگي خود از معارف اسلامي به دور باشد. وي افزود: معارف اسلامي نه فقط در تئوريها و درس و امتحان، بلكه بايد در رفتار ما متجلي شود؛ يعني در ايجاد فرهنگ اسلامي كه توسط افراد ساخته و پرداخته شده، و در اين كلاسها رشد و نمو پيدا كرده و ادامه مي‌يابد. دكتر پنجه شاهين گفت: هر گاه بحث داروهاي ضد انعقاد مطرح مي‌شود، به ياد بزرگي و عظمت خداوند هستم و در برابر اين دنياي شگفت كاري غير از شكر و اعتراف به عظمت آفريدگارش ندارم. منظور اين است كه فرهنگ و انديشه ديني در همه جا ساري و جاري است.
دكتر فلاح، معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و ميهمان اين جشنواره نيز در سخنان كوتاهي يادآور شد: از گروه معارف انتظار مي‌رود كه دانشگاه را متحول كنند و اين توان را نيز دارند.
وي افزود: گروه معارف به صورتي باشد كه افراد نظرات خود را آزادانه بيان كنند، در جاي لازم از اساتيد كمك بگيرند و بحث آزاد و منطقي را در كلاسها برقرار كنند. همچنين، ارتباط ميان بخشهاي مختلف با گروه معارف بايد برقرار شود. انتظار مي‌رود كه گروه معارف بخشهاي ديگر را تغذيه كند، خط‌دهي نمايد و در سير تعالي كه طي مي‌كنند، نقاط ضعف و قوت آنها را گوشزد كند.
دكتر فلاح از همكاري در زمينه معرفي «موضوعات تحقيق» دروس معارف به عنوان نقطه‌اي كه مي‌تواند ارتباط ميان بخشهاي مختلف دانشگاه را با گروه معارف برقرار كند ياد كرد و گفت: در هر دانشكده‌اي كه قدم مي‌گذاريم، سؤالات بسياري مطرح است كه اين گروه به كمك اساتيد و دانشجويان و همچنين اساتيد دانشكده مربوطه بايد به آنها پاسخ بدهند.
بخش دوم اين جشنواره، به معرفي دانشجويان نمونه و تحقيقات برتر انجام شده در گروه معارف اختصاص يافت. در اين بخش از سوي گروه و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري از دانشجويان تقدير به عمل آمد و هدايايي به رسم يادبود اعطا شد. در حاشيه مراسم نيز نمايشگاهي از تحقيقات دانشجويان برپاشد.
نشريه معارف از همكاري مناسب مسئولين در ارسال خبر و گزارش برگزاري جشنواره تشكر نموده، منتظر دريافت گزارش فعاليتهاي ساير گروهها در دانشگاههاي كشور ميباشد..

سوتيتر
حجت‌الاسلام غلامي از توقعات فراواني كه از دروس معارف انتظار مي‌رود به عنوان مشكلي ياد كرد كه دروس معارف را به چالش كشانده است.