try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 5 خرداد, 1399

جلوه هاي استادي در سلوک شهيد بهشتي

Send to friendSend to friend
زیر عنوان: 
شهید بهشتی در یک نگاه

نام: سيدمحمد حسيني بهشتي
تولد: سحرگاه دوم آبان ماه 1307 ه‍.ش، محله لومبان اصفهان.
شروع تحصيلات: از چهارسالگي در مكتب‌خانه
ورود به حوزه علميه اصفهان: 1321 ه‍.ش(14 سالگي) با نيمه تمام گذاشتن تحصيلات دبيرستاني.
ورود به حوزه علميه قم: 1326 ه‍.ش(19 سالگي)
اخذ ليسانس: سال 1330 ه‍.ش(23 سالگي)‌ در رشته فلسفه
اخذ دكتري: سال 1353 ه‍.ش(46 سالگي) در رشته فلسفه
شهادت: شبانگاه هفتم تيرماه 1360 ه‍.ش(53 سالگي)
برخي از آثار شهيد:
1. خدا از ديدگاه قرآن 2. نماز چيست؟ 3. شناخت
4. شناخت دين 5. نقش دين در زندگي انسان
6. كدام مسلك؟ 7. مبارزه پيروز
8. روحانيت در اسلام و در ميان مسلمين
9. مالكيت 10. بانكداري و قوانين مالي در اسلام.

جملات برگزيده‌اي از شهيد

فرهنگ اسلامي
شايد بهترين تعريف‌ها براي انسان آن باشد كه بگويند: انسان يك حيوان داراي فرهنگ است و بر پايه فرهنگش زندگي مي‌كند و خودآگاهانه و آزادانه راه زندگي‌ و ارزشهاي حاكم بر آن را انتخاب مي‌كند. ما هم آگاهانه و آزادانه اسلام را انتخاب و براساس آنچه معارف اسلامي به عنوان صراط مستقيم و راه راست زندگي به ما آموخته مسير زندگيمان را انتخاب كرديم. بنابراين، همه تجليات فرهنگي ما هم برخاسته از اين ارزش‌ها و از اين معارف عالي اسلام مي باشد.
ما بايد فرهنگ اسلام را بر حكومت خود حاكم كنيم. بايد فرهنگ سياسي‌مان، فرهنگ صدق، راستي، درستي، مردم دوستي، عدالت دوستي و خدا دوستي باشد.‍ فرهنگ اجتماعي‌مان بايد فرهن،عفت، پاكدامني درستي، راستي، تواضع، فروتني و مردم دوستي باشد.
براي ما انقلاب فرهنگي انقلاب اصلي است. بايد اول خودمان فرهنگ اسلامي را بشناسيم. اخلاق اسلامي را كسب كنيم. مسلماني باشيم كه هم قوي و قاطع است و هم مهربان؛ اشداء علي الكفار،‍ رحماء بينهم.
(بهشتي اسطوره‌اي بر جاودانه تاريخ، دفتر سوم، ص1165 )

تعاليم اسلام و انديشه‌هاي التقاطي
ما در اينجا سه مرز داريم:
1. اكتفا كردن به معناي بسيار سطحي و ظاهري قرآن و احاديث. اين كار ظاهريون و اخباري‌هاست. اينها در دين و مذهب مردودند و آسيب‌هايي را در بر دارند.
2. هنر انديشه؛ اين را آرايش قرآني و حديثي دادن و به جاي انديشه‌هاي خالص اسلامي جا زدن و پذيرفتن و آرا و انديشه‌هاي خويشتن، و آرا و انديشه‌هاي بيگانه از اسلام و قرآن و حديث را بر دوش اسلام نهادن، اين بدعت است و انحراف و گمراهي.
3. انديشه پوياي اسلامي داشتن، يعني تلاش براي فهم هر چه عميقتر و گسترده‌تر كتاب و سنت با التزام به اينكه رابطه ميان آن انديشه و آن معنا و عبارات كتاب و سنت محفوظ مي‌ماند.
اين را اجتهاد مي‌ناميم، راهي را كه الآن علماي اسلام (شيعه) مي‌روند راه اجتهاد است.
اجتهاد يعني، كوشش و تلاش براي فهم هر چه عميقتر و ريشه‌دارتر تعاليم اسلام؛ اما از مجرا و طرُق آيات و روايات.
انسان ببيند كه آيات و روايات چه مي‌گويند؛ نه اينكه ديگران چه مي‌گويند.‍ آن كسي كه بخواهد افكار ديگران را به قرآن و روايات بچسباند، اين التقاط است ولي آن اولي كه از خود آيات و روايات استفاده مي‌كند تا معنايي به دست آورد‍، اين مي شود اجتهاد.
البته بايد (توجه داشت كه) افكار ديگران را فهميد و آگاه بود. اما بايد مرزشان با قرآن حفظ شود و آنها را بر قرآن تحميل نكرد.(همان ص917)

ورزش، ضرورت زندگي
به نظر ما ورزش از چند جهت ضرورت زندگي است:
1. از نظر بهداشت؛ بسياري از بيماري‌ها ناشي از عدم تحرك انسان است.
2. قدرت نفس: انسان اعتماد به نفس و قوت اراده پيدا مي‌كند.
3. حُسن استفاده از ساعات فراغت است.
در استفاده از وسائل و امكانات ورزشي همه افراد جامعه بايد از يكسري امكانات استفاده كنند و مختص به منطقه و عده اي خاص نباشد.
تأكيد مي‌كنم كه جامعه اسلامي به ياري خداوند و با همكاري مردم بايد جامعه اي رو به شادابي و تندرستي و رو به تحرك بيشتر و رو به نيرومندي و راستي باشد كه «ز نيرو بود مرد را راستي».(همان ص1013)

سيره شهيد
 نماز اول وقت
توجه فراوان به نماز داشتند، هيچ گاه چيزي نمي‌توانست ايشان را از نماز اول وقت باز دارد.
 فروتني
در عين متانت و ابهتي كه داشتند، حالت تواضع و برخورد بسيار مؤدبانه‌اي پر از احساس و عاطفه همراه با روان‌شناسي اصيل ژرف اسلامي داشتند..
 حق‌پذيري
حتي اگر به ضرر او بود،‍ همين كه مي‌فهميد سخن حقي است، آن را مي‌پذيرفت.
 نظم
دكتر بسيار منظم بودند، هرچند ايشان يك مرد سياسي بودند و در جلسات زيادي شركت مي‌كردند. چيزي كه من از وي ياد دارم اين است كه امكان نداشت ديرتر از موقع مقرر در جلسه‌اي حاضر شود و به هر وسيله‌اي كه بود در ساعات مقرر خودشان را به محل مورد نظر مي‌رساندند. وي مي‌گفت: ما تا نظم در كارهايمان نداشته باشيم، نمي‌توانيم كارهاي مملكت را پيش ببريم.
 بردباري
من خصوصيتي را كه از ايشان در مدت 29 سال زندگي ديدم، ملايمت و صبر بود. ايشان به قدري صبر و ملايمت و متانت به خرج مي‌داد كه انسان را خجالت زده مي‌كرد. در سرتاسر زندگي اين مرد مبارز و با تقوا حتي يك مورد عصبانيت بي‌مورد به ياد نداريم.
 پدر و همسري مهربان
در كارهاي خانه به همسرشان كمك و به درس بچه‌ها رسيدگي جدي مي‌نمود. از وضع درسي و مشكلاتشان مي‌پرسيد و به آنها كمك مي‌كرد. به دليل نظارت ايشان در منزل، اسراف و استفاده بي‌حد و حصر كمتر مشاهده مي‌شد. براي ساخته شدن و تربيت بچه‌ها به آنهاپول به عنوان قرض‌الحسنه مي‌داد تا از حقوق ماهيانه آنها‍ كم كند. در تربيت بچه‌ها نه آنها را بي‌بندو بار و لوس بار مي‌آورد و نه خشن و بسيار جدي. شوق به نماز و روزه و ديگر واجبات را در بچه‌ها به طور اختياري ايجاد مي‌كردد.
(مجله مرزداران سال دوم شماره 22، به نقل از همسر شهيد)