try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 15 آذر, 1398

دو گفتگوي ماه

Send to friendSend to friend

1. گفتگو با مدير آموزش مركز آموزش عالي معاونت

اشاره
خدمت حجت‌الاسلام‌والمسلمين عليرضا ابراهيمي مدير آموزش مركز آموزش عالي معاونت رسيديم تا در رابطه با كارگاه‌هاي آموزشي، محتوايي و روشي گفتگويي داشته باشيم.
معارف

ضمن تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار نشريه گذاشتيد، با توجه به اينكه بعضي از اساتيد ارجمند معارف، به دفتر نشريه تماس گرفته و در رابطه با كارگاه‌ها پرسش‌هايي دارند. لطفاً مراحلي كه براي برگزاري كارگاه‌ها تا پايان آن طي مي‌شوند را متذكر شويد.
بنده هم از اينكه فرصتي در اختيارم گذاشته شد متشكرم. اين مراحل عبارتند از، 1. مكاتبه با مديران محترم مناطق و گروه‌ها و اعلام برنامه‌ها؛ شامل موضوعات، تاريخ و محل برگزاري كارگاه‌ها (مراد كارگاه‌هايي است كه توسط خود مركز، اداره مي‌شود نه كارگاه‌هايي كه توسط دانشگاه يا منطقه زيرنظر مركز برگزار مي‌شود). 2. ارسال اسامي از طرف مدير محترم گروه به مركز آموزش عالي معاونت. 3. بررسي و اعلام ثبت‌نام اساتيد متقاضي داراي شرايط به مديران محترم گروه‌ها. 4. ارسال كتب و مقالات براي شركت‌كنندگان. 5. شركت اساتيد در كارگاه‌ها.6. برگزاري آزمون پايان دوره. 7. صدور گواهي براي حائزين70% نمره لازم. 8. ارسال موضوعات براي پژوهش و ارسال مقالات اساتيد به مركز. 9. دريافت مقالات و بررسي كارشناسي آنها. 10. صدور گواهي براي اين دسته از اساتيد. 11. ارسال مقالات به هيئت‌هاي تحريريه، فصلنامه‌هاي پژوهشي انديشه نوين ديني و مطالعات انقلاب اسلامي براي بررسي و درج.

برخي اساتيد از اينكه نامشان توسط مدير گروه به مركز اعلام نمي‌شود نگرانند. لطفاً بفرماييد اين دسته از اساتيد چه اقدامي مي‌توانند انجام دهند؟
اين اساتيد بايستي اولاً در جريان باشند و از مدير گروه بخواهند نام آنها را ارسال كند و در مرحله دوم در صورت درخواست و عدم اجابت مدير، مي‌توانند مطلب خود را با مديريت امور گروه‌ها در معاونت در ميان گذارند تا به صورت موردي بررسي شود. اما به هر حال ما اصل را بر احترام و تشخيص مدير گروه گذاشته‌ايم مگر در مواردي كه با دلايل كافي اين اصل را نديده بگيريم.

2. گفتگو با مدير جديد شوراي منطقه يك دولتي

اشاره
در پي انتخاب جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي احمدي به عنوان مدير شوراي منطقه يك دولتي مصاحبه‌اي با ايشان انجام گرفت.
معارف

ضمن تشكر از حضرتعالي، با توجه به پيشينه حدود 8 ساله شوراي مناطق و تجارب حاصله، امروز جايگاه شورا و موفقيت آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
بنده هم تشكر مي‌كنم. گذشته از اينكه نفس تشكل و اجتماع موسمي مديران در مناطق و تبادل‌نظر و حداقل آشنايي، امري مفيد و سازنده و داراي آثار مثبتي بوده و هست، بايد توجه داشت كه نهادهاي نوبنياد، همواره در نهادينه شدن و يافتن جايگاه درست نيازمند زمان مي‌باشند. در اين راستا اگر ما تعريف و اهداف و چشم‌انداز (استراتژي) روشني از ايجاد نهادها و تشكل‌ها داشته باشيم و كار به صورت يك پروژه، درست هدايت و مديريت شود مي‌توان در برآوردن انتظارات به آن اميد بست.
مسئله مهم در تشكيل شوراي مناطق كه از سال 1376 به همت مديران وقت معاونت و گروه‌هاي معارف آغاز شد موقعيت خاص و بغرنجي بود كه آن سال‌ها بر مجموعه گروه‌ها و دروس معارف اسلامي حاكم بود و سياست راهبردي معاونت در آن روز براي تثبيت موقعيت دروس معارف اسلامي و اساتيد، سازماندهي و به ‌كارگيري همه ظرفيت‌ها براي اعلام حضور فعال و همه‌جانبه بود.
در تأمين اين هدف در سال‌هاي اوليه كاملاً موفق بوده است اما بعد كه به طور طبيعي شرايط و اقتضائات تغيير كرد شايد مقداري درنگ و تأخير در تطبيق اين تشكل با شرايط و مقتضيات جديد پيش آمده است.

براي برون‌رفت از وضعيت غيرفعال و ركود برخي شوراهاي مناطق چه تدبيري بايد انديشيد؟
اولاً بايد سطح انتظارات درست تعريف شود. شرايط و اقتضائات جديد به خوبي لحاظ گردد. نيازها، توانمندي‌ها، فرصت‌ها و ظرفيت‌ها شناسايي شود و متناسب با آن برنامه‌ريزي گردد و پس از آن در هدايت برنامه‌ها به مديريت توانمند نياز مي‌باشد كه اين كار حمايت همه‌جانبه معاونت امور اساتيد و مشاركت مديران گروه‌هاي معارف اسلامي را مي‌طلبد. اقتضا و ماهيت فعاليت در دانشگاه در عرصه علمي، تدريجي است نبايد گرفتار ظاهرسازي‌ها و تبليغات نامناسب شد.

براي دوره تصدي شوراي منطقه چه برنامه‌هايي تدارك ديده‌ايد؟
برنامه‌هاي متنوعي تدارك ديده شده است برخي ادامه فعاليت‌هاي سابق و برخي هم طرح‌هاي علمي و آموزشي جديد كه همگي آنها نيازمند حمايت معاونت امور اساتيد مي‌باشد.