try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: پنجشنبه, 30 دی, 1400

طرح قلم سبز

Send to friendSend to friend
Vote up!
Vote down!

آنچه پيش رو داريد موضوعاتي براي سفارش مقاله‌ است كه بر اساس نيازسنجي از اساتيد معارف تهيه و تنظيم شده است. كليه انديشمندان گرامي اعم از اساتيد معارف و غير ايشان موضوعات مورد علاقه خود را انتخاب نموده و اين نشريه را در جريان انتخاب خود قرار دهند تا از تكراري شدن موضوعات مقالات جلوگيري و زمان تحويل مقاله معين گردد. تلفن تماس: 2110280-0251
چند تذكر:
1. حجم مقاله حداكثر 12 صفحه 270 كلمه‌اي باشد.
2. به ازاي هر صفحه بين پنج تا ده هزار تومان حق التأليف پرداخت مي‌گردد.
3. برخي عناوين كلي‌اند و اساتيد مي‌توانند از مسائل جزئي‌تر پيرامون آن موضوع استفاده نمايند. بديهي است صنفي بودن نشريه اقتضا مي‌كند اين مسائل جزيي، به روز و در راستاي نياز اساتيد معارف باشد. ضمناً عناوين تكميلي در شماره بعد درج مي‌گردد.
4. چارچوب مقاله براساس مطالب مطرح شده در كارگاه آيين نگارش مقالات كه در نشريه شماره 32 و 33 درج گرديده است تنظيم شود. مطلب مذكور در بايگاني سايت مجله موجود است. آدرس پايگاه اينترنتي مجله: WWW.maarefmags.com
5. به مقالات برتر در جشنواره فراخوان مقالات دانشجويي جوايز ارزنده اي اهدا خواهد شد.
6. مقالات را به آدرس پست الكترونيك نشريه maaref@maarefmags.com ارسال نماييد و از وصول آن به نشريه به صورت تلفني اطمينان حاصل نماييد.
7.با توجه به ظرفيت محدود نشريه برخي از مقالات در پايگاه اينترنتي مجله قرار خواهد گرفت.
8. مقالات توسط دو نفر از صاحبنظران با شاخصه‌هاي ذيل ارزيابي مي‌شود.

امتياز اين مقاله              حداكثر امتياز              ويژگي‌ها              رديف
              4              بيان جايگاه و اهميت موضوع              1
              6              تعريف اصطلاحات و مفاهيم به كار رفته              2
              4              تاريخچه بحث              3
              8              بيان ديدگاههاي مطرح از جمله نظريات جديد              4
              12              قدرت استدلال و تجزيه و تحليل در انتخاب نظر مطلوب              5
              15              جامعيت و آوردن همه مطالب اساسي              6
              8              نوآوري و خلاقيت              7
              8              نظم حاكم بر مطالب و ارتباط منطقي بخش هاي مختلف              8
              5              پرهيز از پراكنده گويي و حفظ ارتباط مباحث با موضوع اصلي              9
              5              استناد مطالب              10
              7              اعتبار منابع              11
              5              قوت، رسايي و شيوايي ادبيات به كار گرفته شده              12
              3              خوانا و درست‌نويسي              13
              3              رعايت شيوه‌ منبع‌نگاري(نام خانوادگي، نام مؤلف، نام كتاب، نام مترجم، ناشر(نوبت چاپ و سال چاپ)، جلد و صفحه)              14
              4              رعايت نكات دستوري و ويرايشي              15
              3              دارا بودن مقدمه و نتيجه‌گيري              16
              100              جمع امتيازات              

كتاب انديشه اسلامي1 (مبدأ و معاد)

موضوع              عناوين
مقالات              1. اثبات واجب‌الوجود/ 2. معاد جسماني/ 3. عالم برزخ و تفاوت آن با دنيا و قيامت/ 4. ارائه راهكارهايي جهت گرايش به توحيد عملي/ 5. توحيد از ديدگاه اديان مختلف (تطبيق و مقايسه)/ 6. ديدگاه انديشمندان اسلامي و غيراسلامي پيرامون انواع توحيد/ 7. توحيد و طاغوت/ 8. توضيح و شرح كمال نهايي/ 9. جامعيت قرآن و دين/ 10. بي‌بديل بودن دين در عصر حاضر/ 11. حدود موسيقي مجاز و غير مجاز/ 12. گريه و شادي در اسلام/ 13. دين حكومتي و حكومت ديني/ 15. دين شناسي تطبيقي/ 16. پوزيتويسم منطقي/ 17. ايمان‌گرايي/ 18. بررسي استدلال‌هاي اثبات وجود خدا در فلسفه غرب با ذكر مأخذ دسته اول و بررسي استدلال‌هاي فلاسفه اسلامي در اين مورد/ 19. بررسي روش پيامبر و ائمه در مورد اثبات خدا و فرق اينها در روش و محتوا
كتاب انديشه اسلامي2(نبوت و امامت)

موضوع              عناوين
مقالات              1. مباحث علم و دين به خصوص موارد تعارض/ 2. مباحث پلوراليسم ديني/ 3. مباحث مدرنيسم/ 4. ديدگاه‌هاي جديد پست مدرنيسم/ 5. ضرورت وجود دين يا اديان/ 6. تجسد خدا در مسيح/ 7. انسان‌شناسي از ديدگاه اسلام/ 8. بحث اسلاميت و جمهوريت/ 9. مشروعيت حاكميت فقيهان و مقبوليت با رأي مردم در تئوري ولايت فقيه و بحث مشروعيت الهي يا مقبوليت مردمي/ 10. ادله حقانيت شيعه/ 11. ادله زنده بودن حيات امام‌زمان(عج)/ 12. امامان معصوم، انسان‌هاي مافوق بودند نه مافوق انسان‌ها و اين امر به واسطه ايمان، يقين، بينش و اخلاص آنان بوده است/ 13. عصمت و شبهه هاي مرتبط با آن/ 15. مباني نظري انتصاب و مباني نظري انتخاب/ 16. گستره قلمرو دين/ 17. ملاك مشروعيت ولايت فقيه/ 18. اعجاز قرآن/ 19. كيفيت پيدايش مذاهب اسلامي/ 20. مهدويت/ 21. حديث لولاك/ 22. بي‌بديل بودن دين در عصر حاضر/ 23. جامعيت قرآن و دين اسلام/ 24. تشريح مستوفي و مستدل ولايت مطلقه فقيه با اهتمام به اين جنبه كه اطلاق ولايت مربوط به ماهيت احكام الهي است در اجراء نه مربوط به تمايزات شخصي فقيه

كتاب انسان در اسلام

موضوع              عناوين
مقالات              1. جايگاه مسلمانان عصر حاضر در مكتب اسلام/ 2. بررسي نظام خلقت قبل از آفرينش حضرت آدم/ 3. بررسي نظريه‌اي كه انسان را از تيره ميمون مي‌داند(دلائل و نقض آن)/ 4. شناخت نفس انسان و مراقبت از آن/ 5. مسئله تكامل انسان در نظريه داروين/ 6. مبادي انسان شناسي غرب/ 7. انسان در اسلام و مكاتب غربي/ 8. برهان هواي طلق/ 9. نسبي يا مطلق بودن سعادت/ 10. نهيليسم و طرفداران و منابع آن و موقعيت آن در ايران اسلامي
كتاب عرفان عملي در اسلام/ كتاب آئين زندگي(اخلاق كاربردي)

موضوع              عناوين
مقالات              1. تشريح زندگي حضرت امام‌خميني(ره)/ 2. جايگاه عرفان در اسلام و علت مذموم و مطرود بودن عرفان نزد برخي دانشمندان/ 3. انسان كامل از منظر عرفان/ 4. رابطه شريعت، طريقت و حقيقت/ 5. عشق و محبت از منظر عرفان/ 6. معناي الطرق الي‌الله بعدد انفاس الخلائق/ 7. آداب چله‌نشيني/ 8. نقد مكاتب عرفاني در شرق و آئين هندوئيسم/ 9. ويژگي‌هاي عرفان واقعي/ 10. معرفي وهابي‌ها، صوفي‌ها و امثال اينها و عقائد گمراه‌كننده آنها/ 11. صفات شيعه/ 12. پلوراليسم عرفاني/ 13. نقد روايت: الشريعه اقوالي و الطريقه احوالي و الحقيق/ 14. معيارهاي بهترين سير و سلوك/ 15. هدف عرفان عملي/ 16. نقد و بررسي كتاب كوه پنجم/ 17. بررسي كتاب مثنوي گلشن راز/ 18. مراحل تكوين و رشد عرفان در اسلام/ 19. عرفان اسلامي يا عرفان مسلمانان/ 20. شرايط پيرو شيخ/ 21. آسيب شناسي عرفان و سلوك/ 22. مباني عرفان عملي/ 23. تفاوت عرفان ناب و عرفان خانقاهي/ 24. مباني انسان شناختي سلوك/ 25. نهادينه كردن رياضت براساس مباني اسلام/ 26. مباني نظري عرفان/ 27. تعريف تقرب به خدا در منابع اسلامي و منابع مسيحيت/ 28. نقد و بررسي كتاب اخلاق شبّر/ 29. معماهاي اخلاقي دانشجويان (تعارضات و تزاحمات يا ايفاء نقش صنعتي) و در واقع يك بحث اخلاق صنفي/ 31. مهارت‌هاي زندگي دانشجويي/ 32. مقايسه بين اخلاق كاربردي در غرب و ايران/ 33. اهداف شناختي، عاطفي و رفتاري در درس آيين زندگي/ 34. بررسي آفت شتابزدگي در قضاوت‌هاي علمي و اخلاقي/ 35. چگونه مي‌توان مباني اخلاق اسلامي را به زبان روز تبيين كرد؟/ 36. موارد تقيه و دروغ مصلحت‌آميزدر سيره اهل‌بيت/ 37. بيان روش‌هاي موفق اساتيد اخلاق از جهت تأثيرگذاري بر دانشجويان

كتاب تفسيرموضوعي نهج‌البلاغه

موضوع              عناوين
مقالات              1. تفسيرموضوعي و شيوه‌هاي/ 2. روش‌هاي گوناگون تفسيري/ 3. ساده‌زيستي ازديدگاه قرآن/ 4. تربيت فرزندان از ديدگاه قرآن/ 5. راه‌هاي مبارزه با اضطراب از ديدگاه قرآن/ 6. چگونگي اصوات و سخن خداوند از ديدگاه قرآن/ 7. امام(ع) در قرآن مجيد/ 8. بيماري هاي اجتماعي و راهكارهاي درمان از ديدگاه قرآن و نهج‌البلاغه/ 9. ماهيت تفسير موضوعي/ 10. بطن قرآن و روش دستيابي به آن/ 11. انسان توسعه يافته از ديدگاه نهج‌البلاغه/ 12. واژه هاي كليدي نهج‌البلاغه/ 13. اهل بيت در نهج‌البلاغه از زواياي مختلف مثلاً علم اهل بيت(ع)/ 14. مرگ از منظر امام علي(ع)/ 15. دنيا از ديدگاه امام علي(ع)/ 16. توحيد در نهج‌البلاغه/ 17. حب و غلو از ديدگاه نهج‌البلاغه/ 18. زن و جايگاه وي در نهج‌البلاغه/ 19. جهاد از ديد امام علي(ع)/ 20. واژه ها و ادبيات خاص امام علي(ع) در نهج‌البلاغه/ 21. بررسي و نقد سوره هاي جعلي در اينترنت/ 22. هجرت براي كسب علم از ديدگاه قرآن كريم/ 23. فلسفه احكام از ديدگاه قرآن كريم و منابع اسلامي/ 24. حكمت هاي الهي در پديده هاي زندگي/ 25. ويژگي هاي مؤمنين از ديدگاه قرآن كريم/ 26. تعريف مؤمن (آيا مقابل كافر است؟)/ 27. مسئله عهد الهي مثلاً نماز، امامت، عهدهاي تكويني، تشريعي و .../ 28. داستان موسي و خضر به صورت تحليلي/ 29. قرآن از نگاه دانشمندان مسلمان و غيرمسلمان/ 30. شرايط مفسر و تفسير/ 31. حجاب در قرآن و نهج‌البلاغه/ 32. محكم و متشابه و نمونه هاي آن/ 33. كمالات انساني در نهج‌البلاغه/ 34. انديشه سياسي امام علي(ع) و مقايسه آن با قرآن كريم/ 35. روش تفسير قرآن با قرآن

كتاب فرهنگ و تمدن اسلامي/ كتاب تاريخ تحليلي صدراسلام/ كتاب تاريخ امامت

موضوع              عناوين
مقالات              1. ارائه گزارش از كشورهاي موفق اسلامي/ 2. آيا مي‌توان ادعا كرد كه چيزي به نام تمدن اسلامي وجود دارد؟ تمدن مسلمانان چطور و فرق اين دو/ 3. علل غزوات پيامبر/ 4. مسأله برخورد با يهوديان/ 5. گزارشي از زندگي ائمه(ع) (مثلاً ما از زندگي امام‌حسين(ع) تنها از آن 9 ماه خروج از مدينه و قيام كربلا مطلع هستيم و از زندگي ايشان قبل از اين واقعه خبر نداريم.)/ 6. تعريف تاريخ و اهداف آن/ 7. بررسي احاديث شق الصدر/ 8. تحليلي بر موضوع مباهله (جامعه شناختي سياسي و...)/ 9. تحليل جامعه شناختي حادثه غدير/ 10. جنگ‌هاي صدر اسلام و حل شبهه خشونت‌بار بودن اسلام به صورت تحليلي/ 11. آفات تاريخ‌نگاري/ 12. تحليل چند همسري پيامبر/ 13. فلسفه نظري تاريخ/ 15. مناظرات امامان شيعه/ 16. لزوم وجود امام بعد از نبي/ 17. عصمت امام و دلايل آن/ 18. دليل وجود امام در عصر و زمان/ 19. دلائل غيبت امام‌زمان در حال حاضر/ 20. تاريخ امامت با اشاره‌اي كه فاضل قوشچي در كتاب شرح تجريد‌الكلام آورده است/ 21. چيستي امامت با نگاه تحليل تاريخي/ 22. فلسفه مهدويت/ 23. تحليل زندگي امام حسن مجتبي(ع)/24. شرح وظايف امام/ 25. جايگاه تاريخي مارقين و ناكثين و .../ 26. سياست ائمه در مسائل مختلف و مقايسه بين حالات ائمه(ع)/ 27. تشيع و ايران/ 28. مباني فقهي قضيه فدك/ 29. بررسي و نقد برخي از منابع تاريخي كه اساتيد با آنها سر و كار دارند/ 30. آغاز تاريخ امامت در اسلام/ 31. كاركرد سياسي اجتماعي امامت/ 32. تأثير غدير در زندگي شيعه(در تفكر شيعه و روابط شيعيان)/ 33. زمينه پيدايش واژه تشيع/ 34. تبيين تفكر امام علي(ع) از زواياي مختلف و تبيين جنگ تفكر كه همچنان ادامه دارد/ 35. ديدگاه قومي بعضي صحابه و خلفا و تأثيرات اجتماعي آن/ 36. تفاوت هاي ديدگاه حضرت علي با ديدگاه زمامداران/ 37. عوامل ارتداد/ 38. اثبات به روز بودن مسئله امامت/ 39. اثبات به روز بودن مسئله مهدويت/ 40. رفتارشناسي پيامبران/ 41. رفتارشناسي امامان (اگر امام، خوب معرفي شود نياز به او احساس مي شود)/ 42. رفتار امام صادق(ع) با غاليان/ 43. طريقه تدريس تاريخ امامت در دانشگاه/ 44. نقش هدايتي و ارشادي امامان با بيان مصاديق/ 45. امام، شايسته ترين مدل چگونه زيستن است/ 46. سيره امام، دستورالعمل زندگي دانشجو/ 47. چگونه امام را در متن زندگي دانشجويان بياوريم؟/ 48. علل تاريخي جاودانگي قرآن كريم/ 49. مختار ثقفي در منابع شيعه/ 50. مقايسه اي بين ديدگاه امام علي و ديگر زمامداران درباره قوم گرايي و قوميت/ 51. تأثير صحيفه سجاديه در مردم زمان امام سجاد(ع)

كتاب انديشه سياسي امام‌خميني(ره)/ كتاب آشنايي با قانون اساسي ايران/ كتاب انقلاب اسلامي ايران

موضوع              عناوين
مقالات              1. مقايسه انديشه سياسي امام خميني(ره) با ساير علما و دانشمندان خصوصاً متقدمان/ 2. معرفي ديدگاه‌هايي كه در تدوين قانون اساسي ايران نقش داشته‌اند/ 3. طرح، بررسي و نقد ديدگاه‌هاي مطرح شده در حقوق اساسي/ 4. آسيب‌شناسي قانون اساسي ايران/ 5. ضرورت آشنايي با قانون اساسي براي دانشجويان/ 6. اصلاح‌طلبي (روحانيون و روشنفكران) از مشروطه تا حال/ 7. شرح زندگي و چكيده‌اي از فعاليت‌هاي مبارزاتي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و مذهبي شخصيت‌هاي مؤثر در روند انقلاب اسلامي جهت آشنايي اساتيد و دانشجويان/ 8. مبناي تفاوت اصطلاحات نهضت، انقلاب و قيام در انديشه امام خميني با كودتا و شورش و يا حتي با خروج چيست؟/ 9. مقايسه ولايت فقيه با ساير روش‌هاي رهبري جهاني/ 10. رابطه دين و سياست/ 11. ويژگي انواع قانون‌هاي الهي/ 12. ويژگي انواع قانون‌هاي بشري/ 13. ويژگي قانون اساسي ايران/ 15. ابعاد وجودي امام خميني(ره)/ 16. شبهات دانشجويان درباره جمهوري اسلامي/ 17. سيره عملي امام خميني/ 18. تفاوت انقلاب اسلامي و اسلام انقلابي/ 19. تبيين ابعاد مختلف وجود مقام معظم رهبري و نقش ايشان پس از رحلت امام(ره) در رفع بحران‌ها/ 20. تبيين ابعاد انقلاب اسلامي/ 21. چالش‌هاي جهاني شدن/ 22. تبيين نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام/ 23. آسيب‌شناسي علت زير سؤال رفتن اصل انقلاب اسلامي و وقوع آن از سوي برخي اقشار جامعه/24. چگونگي تعامل سنت و مدرنيته در دوران قاجار، پهلوي و جمهوري اسلامي/ 25. معرفي جريان روشنفكري قبل و بعد از دهه 1320/ 26. معرفي نيروهاي بيگانه قبل و بعد از جنگ جهاني دوم/ 27. بازتاب انقلاب اسلامي بر جريان سياسي ساير كشورها/ 28. بيان موفقيت‌هاي جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي اقتصادي و .../ 29. معرفي جريان‌هاي سياسي/ 30. تبيين مسائل چالش برانگيز تاريخ معاصر ايران نظير اقدامات رضاخان/ 31. لوايح شش گانه و دلايل مخالفت امام با آن/ 32. علل مخالفت امام با لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي/ 33. نقش و واكنش انگليس در مقابل انقلاب اسلامي ايران/ 34. مرجعبت عامه با مرجعيت فقهي/ 35. مدرن، مدرنيسم، پست‌مدرن و ويژگي‌هاي آنها چيست فرق آنها با مدرنيته و مدرنيزاسيون چيست؟/ 36. قاجاريه و پهلوي كه هستند و از كجا آمده‌اند؟