try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 16 تیر, 1399

تازه‌هاي كتاب اساتيد

Send to friendSend to friend

تفسیر سورة مبارکة انشراح
نویسنده: شکرالله جهان‌مهین
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
نوبت چاپ: اول/1390
قیمت:3000 تومان
نویسندة این کتاب معتقد است که آیات سورة انشراح در حقیقت متمم و مکمل آیات سورة الضحی است، بنابراین مطالب تفسیری این کتاب در واقع تکمیل کننده حقایق مندرج در کتاب ديگر نويسنده به نام «تفسیر سورة الضحی» می‌باشد؛ كه این دو کتاب تفسیری، جلوه‌گر گوشه‌هایی از شخصیت با عظمت حضرت محمد مصطفی(ص) می‌باشد. در صدر اين دو اثر، شرح صدر حضرت رسول(ص) بازگو می‌شود و در ضمن، پیام‌آور این واقعیتند که بر هر مسلمانی ضروری است تا با رهنمود قرآن مجید و الگوگیری از سنت حسنة نبوی، موجبات افزایش شرح صدر ـ که وسیله‌ای مهم برای پرورش شخصیت انسانی و معنوی اوست ـ را فراهم سازد. مطالبی پیرامون تفسیر، تفسیر قرآن، نیازمندی قرآن به تفسیر، مفسران معصوم و غیرمعصوم قرآن کریم، تفسیر صحیح و تفسیر به رأی، اقسام تفسیر، روش‌های تفسیری، علامه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن، ویژگی‌ها و شناخت کلی از سورة مبارکة انشراح، از جمله مباحث این کتاب است.

صبح امید
نویسنده: حسینعلی مصدقیان
ناشر: نقش نگین
نوبت چاپ: اول/1390
قیمت:3900 تومان
نویسنده این کتاب در نوشتار خود که در سه بخش نگارش یافته است، بیشتر به دنبال باز گفتن حکایت امام زمان(عج) از تولد تا حکومت در باور شیعه است؛ بنابر اين در پدید آوردن آن سعی کرده که منابع مهم و اصیل اسلامی همچون کافی، کمال‌الدین، الفصول العشره، الغیبه نعمانی و الغیبه شیخ طوسی که از نخستین نگارش‌های شیعی در این باره است را محور کار قرار دهد و از آنها بهره‌ور شود تا فضای دوران ولادت و غیبت در قرون آغازین غیبت نیز ترسیم گردد.
نابسامانی‌های شیعیان در آستانه میلاد امام(عج)، حکومت امام(عج) بر دل‌ها، زمینه‌سازی امام یازدهم(عج) برای غیبت، مادر امام عصر از روم تا سامرا، میلاد امام(عج)، پیشگویی‌های قرآن و روایات، تقسیم‌بندی نشانه‌های ظهور، داستان سفیانی و تحلیل آن، نفس زکیّه و سید حسنی، قضیة دجال، وظیفة شیعیان در عصر غیبت، آیا توقیعات به خط امام بوده است؟، امام زمان(عج) در کجا زندگی می‌کند؟،آیا امام زمان(عج) فرزندی دارد؟، نقش نایبان خاص در غیبت صغری، و... از مهم‌ترین مباحث این کتاب است.

تاریخ تحلیلی اسلام
از آغاز تا واقعة طف
نویسنده: محمد ابراهیمی ورکیانی
ناشر: دفتر نشر معارف
نوبت چاپ: اول/1390
قیمت:3500 تومان
این کتاب در سه بخش و ده فصل سامان یافته است. بخش اول به بررسی اوضاع جغرافیایی و مردمی جزیرة العرب پیش از اسلام تا بعثت اختصاص دارد. سر فصل‌های این بخش عبارت است از: جزیرة العرب از نظر اقلیمی، مردمی و مذهبی پیش از بعثت، پیشینة تمدن در بخش مرکزی جزیرة العرب، سرگذشت پیامبر(ص) از تولد تا بعثت. بخش دوم به دورة بعثت پیامبراکرم(ص) پرداخته است. سر فصل‌های این بخش نیز عبارت است از: بعثت رسول‌خد‌ا(ص)تا آغاز هجرت، هجرت پیامبر(ص) به یثرب تا فتح خیبر، فتح خیبر تا وفات رسول خدا(ص). بخش سوم نیز حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) تا شهادت امام حسین(ع) را واکاوی نموده است. سر فصل‌های این بخش نیز عبارت است از: رحلت پیامبر گرامی‌اسلام(ص)، اصلاحات اجتماعی امام علی(ع)، خلافت امام حسن(ع)، امامت امام حسین (ع). در پایان هر فصل نیز موضوعاتی برای تحقیق به همراه پرسش‌هايي از درس برای دانشجویان محترم فراهم گردیده است.

فرقة اسماعیلیه
در تاریخ اسلام و ایران اسلامی
نویسنده: عیسی صمدی
ناشر: آتگین یاران
نوبت چاپ: اول/1390
قیمت:6500 تومان
این کتاب از یک مقدمه و دوازده فصل تشکیل شده است. نویسنده در مقدمة این کتاب پس از شرح کوتاهی از اسماعیلیه و اسماعیلیان، گذری کوتاه بر چند منبع و مأخذی که نام و ذکری از این فرقه در آن‌ها شده است، دارد؛ سپس در فصل‌های آن به پیدایش تشیع، توضیح واژه‌ها و اصطلاحات، سبب جدا شدن اقلیت شیعه از اکثریت مسلمانان، آغاز نهضت اسماعیلیه، اسماعیلیه در روایات مورخین، روابط اسماعیلیان با غلات شیعه، آغاز جنبش اسماعیلیه در ایران، داعیان اسماعیلی در ایران در قرن سوم هجری، قرامطه و فاطمیان مصر، وجه تسمیه قرامطه، تشکیل دولت قرامطه، اسماعیلیه در ایران عصر سامانی، اسماعیلیه در ایران عصر غزنوی، سلجوقیان، هویت و خاستگاه سلجوقیان، حکیم ناصرخسرو حجت و داعی اسماعیلیه در اوايل دوره سلجوقی در ایران، تشکیل حکومت اسماعیلیه نزاری در ایران عصر سلجوقی، دولت اسماعیلیان ایران بعد از حسن صباح، تأثیرات اسماعیلیه بر ایران و تمدن اسلامی، اشاره کرده است.

آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: امین دیلمی معزی، امیر دیلمی معزی و طیبه فخر محمدیان
ناشر: انتشارات جباری
نوبت چاپ: اول/1390
قیمت:3900 تومان
فصل‌های هفتگانه این کتاب عبارت است از: فصل اول: اصول و مبانی حقوق اساسی که در بردارندة تعریف و ویژگی‌های حقوق اساسی، تعریف و ویژگی‌های قانون اساسی، قانون اساسی و انواع آن و... . فصل دوم: رهبری، مفهوم ولایت فقیه، ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی و... . فصل سوم: تفکیک قوا، مفهوم و انواع تفکیک قوا و تفکيک قوا در جمهوری اسلامی ایران. فصل چهارم: قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی، همه پرسی، ارکان قوه مقننه و... . فصل پنجم: قوه مجریه، ریاست جمهوری، انتخاب رییس جمهور، همکاران رییس‌جمهور و... . فصل ششم: قوه قضاییه، استقلال و وظایف و تشکیلات قوه قضاییه و... . فصل هفتم: سایر نهادهای خاص حکومت، مجلس خبرگان، جلسات و تشکیلات مجلس خبرگان و... ؛ از جمله مباحث این کتاب است.

نگرشی بر مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
نویسنده: قهرمان مهنام
ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
نوبت چاپ: اول/1390
قیمت:3000 تومان
در این کتاب ضمن معرفی دیدگاه‌ها و نظرات مختلف اقتصادی، بعضی از قواعد فقهی که در اقتصاد کاربرد دارند، به همراه برخی عوامل مهم و تأثیرگذار در روند اقتصادی اسلام بیان گردیده است؛ تا به نظر نويسنده منبعی باشد برای اساتید و دانشجویان رشته‌های اقتصاد که با واحد درسی مبانی فقهی اقتصاد اسلامی سر و کار دارند.
این کتاب از شش فصل تشکیل شده، که عبارت است از: فصل اول: تعاریف و مقدمات که شامل، تعریف و اهمیت اقتصاد، نظام اقتصادی و اقتصاد اسلامی و... است. فصل دوم: کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد، دربردارندة تعریف قاعدة فقهی، ویژگی‌های یک قاعدة فقهی و... است. فصل سوم: مالکیت، تعریف، فلسفه و اقسام مالکیت، مالکیت خصوصی و فلسفة آن، از موضوعات این فصل است. فصل چهارم: اقتصاد بخش عمومی، هدف‌های اقتصادی دولت اسلامی، وظایف اقتصادی دولت اسلامی و... . فصل پنجم، اقتصاد بازرگانی. فصل ششم: نظام مالی در اقتصاد اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.