try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 15 آذر, 1400

تازه‌های كتاب

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
تدوين: سيدمهدي ميرمسيب

شبهات جدید قرآنی پدیدآورنده:‌دکتر‌محمد‌علی‌‌رضایی ‌اصفهانی ناشر: دفتر نشر معارف نوبت چاپ: اول/ 1390 قیمت: 2200 تومان این کتاب با هدف پاسخگویی به شبهات دکتر سروش به رشته تحریر در آمده است. در سخن آغازین این کتاب آمده است: پس از دوران رنسانس و در پی موج غرب‌گرایی، جبهه روشنفکران در جهت خدمت به قرآن دانسته یا ندانسته صدماتی به قرآن زدند... . این کتاب مشتمل بر یک درآمد و سه فصل است. درآمد این کتاب به گزارشی از مطالب اخیر دکتر سروش و اصول و ضوابط حاکم بر این نوشتار پرداخته است و فصل اول آن با عنوان تعامل قرآن و علم به چگونگی رابطه علم و دین و احتمالات آن، تداخل علم و دین، تعارض کامل میان علم و دین و اقسام تعارض و راهکار آن، و... فصل دوم با عنوان تعارض‌های ادعایی بین علم، قرآن و حدیث، به مباحث هفت آسمان و تاریخچه و دیدگاه‌ها، مقصود از آسمان، زمین، سبع و مثل هم بودن و... فصل سوم با عنوان قرآن‌شناخت به نزول الفاظ و معانی قرآن بر پیامبر(ص)، واقع نمایی و حجیت تفسیر، مراتب فهم قرآن، تشابه‌ها و تفاوت‌های قرآن و کتاب مقدس و.... پرداخته است. مطالعات زنان پدیدآورندگان: گروهی از بانوان ناشر: دفتر نشر معارف نوبت چاپ: اول/ 1390 قیمت: 4600 تومان در دو دهه اخیر مراکز دانشگاهی جهان شاهد پدید آمدن رشته‌ای جدید تحت عنوان مطالعات زنان بوده‌اند. در ایران نیز با نهادینه شدن انقلاب اسلامی این رشته در شورای عالی برنامه‌ریزی به تصویب رسید. این کتاب در راستای ارزیابی این رشته به سامان رسيده است. بخش اول پس از بررسی مختصر وضعیت این رشته در ایران نکات متعددی را یاد آور شده است. بخش دوم که تلخیص و ترجمة کتاب «آشنایی با دنیای مطالعات زنان» است به بررسی تدریس رشتة مطالعات زنان در دانشگاه‌های آمریکا پرداخته است. بخش سوم خلاصه‌ای از کتاب «فمینیسم زیر آتش» اثر آلن آرکلاتن است که به نقد برخی مباحث رایج در درس مطالعات زنان پرداخته است. بخش چهارم، خلاصة مختصری از کتاب «تائو و اسلام»، نگارش ساشیکو موراتا است این بخش نشان‌دهندة نمونه‌ای از فعالیت‌های ممکن در مطالعات زنان می‌باشد. بخش پایانی، ترجمة کتابی از الیزابت فاکس جنووزه است؛ وی در کتاب «ازدواج رؤیایی که تن به خاموشی نمی‌دهد» به نقد این مباحث پرداخته است. آیات وحیانی پندار شیطانی پدیدآورنده: علی کاظمی ناشر: دفتر نشر معارف نوبت چاپ: اول/ 1390 قیمت: 5000 تومان این کتاب که با هدف نقدی بر انگاره دخالت شیطان در وحی، نگارش یافته است به نقد مبانی کتاب آیات شیطانی و افسانه غرانیق پرداخته و ضمن بررسی این افسانه از جهت واژگان، سند و متن به نقد این مسئله از جهت عقلی و اعتقادی، قرآنی، روایی و تاریخی نيز مي‌پردازد. این کتاب از یک مقدمه و یک پیشگفتار با سر فصل‌های: جعل حدیث، اسرائیلیات و قصه پردازان و علل جعل حدیث و نقش معاویه و مهمترین اهداف جاعلان حدیث و.... و یک خاتمه تشکیل شده است. نویسنده در این کتاب نخست در مورد جعل حدیث سخن گفته و سپس فصلی را به شیطان‌شناسی اختصاص داده‌ و در فصل دوم به نقل افسانه غرانیق پرداخته و در فصل سوم، آن را از جهت لغت و سند و متن به تفصیل کاویده‌ و چون در نقل آن به دو آیه (72/اسراء و 52/حج) استشهاد شده در فصل چهارم به تفسیر آنها و نيز به رد افسانه غرانیق پرداخته است. فصل پنجم بررسی افسانه غرانیق از دیدگاه عقلی و کلامی و فصل ششم از دیدگاه قرآن کریم و فصل هفتم به بررسی این افسانه از دیدگاه تاریخ پرداخت.