try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 24 مهر, 1400

آثار علمی اساتید

Send to friendSend to friend

پله پله تا ملاقات خدا
نویسنده: حسن جعفری‌پور
ناشر: اعتدال
نوبت چاپ: اول/ 1389
قیمت:5000 تومان
نویسنده این کتاب با توجه و عنایت به اینکه تهذیب نفس، نقش اساسی و مهمی در سعادت بشر دارد سعی کرده است پیرامون ارزش‌های نهفته در درون انسان مطالبی کوتاه و مختصر تحت عنوان چهارده پله تا ملاقات خدا که هر کدام از این پله‌ها اشاره‌ای به برخی از حروف الفبای این مباحث دارد را برای عموم مردم به ویژه نسل جوان جمع آوری کند. عناوین این چهارده پله عبارت است از: پلة اول: عرفان نظری (اعتقاد به اصول دین و مذهب و مفهوم و جایگاه آن)، پلة دوم: عرفان عملی (عمل به فروع دین و مذهب و جایگاه آن)، پلة سوم: شناخت قرآن و عمل به آن، مباحثی پیرامون رابطة قرآن با کتب آسمانی، مراتب انس با قرآن، اوصاف و ویژگی‌های قرآن، سیر و سلوک از دیدگاه قرآن، شفابخشی از قرآن از جمله مباحث این پله است. پلة چهارم: معرفت و محبت به اهل‌بیت(ع). پلة پنجم: علم، جایگاه‌‌علم از دیدگاه‌قرآن و پیشوایان(ع)، رابطة علم و دین، همگانی بودن دین، هماهنگی عقل و شرع و... مطالب این پله را در بر می‌گیرد. اخلاص، اخلاق اسلامی، توجه ویژه به دوران جوانی، نقش پدر و مادر، اهتمام به دعا و توسل، شناخت عوامل آفرینش، توجه به نقش اندیشه، سعی و کوشش، از توبه تا توحید از مطالب دیگر پله‌های بیان شدة این کتاب است.

تحول ذاتی در فلسفة اسلامی و دستاوردهای حرکت جوهری
نویسندگان: محمود قیوم زاده و احمد قیوم زاده
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
نوبت چاپ: اول/ 1389
قیمت:3000 تومان
نویسندگان این اثر به تبیین و توضیح حرکت در جوهر و آثار و لوازم فلسفی آن پرداخته‌اند. این کتاب از 9 فصل تشکیل شده است. فصل اول: حرکت جوهری، چیستی حرکت جوهری و استحالة ذاتیات، رهیافت‌ها و دیدگاه‌های مختلف توضیح داده شده است. فصل دوم: تحول در ذات و حرکت در همة اعراض، دیدگاه علامه طباطبایی در زمینة پیامد تحول ذات و ذاتیات، حرکت در مقولات نسبی و نظر دانشمندان و پاسخ علامه طباطبایی بر اشکال‌های مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل سوم: باز خورد حرکت جوهری در خداشناسی، برهان حرکت، خلق مدام، صور مفارق و برهان حدوث بحث شده است. فصل چهارم: بحث حدوث زمانی عالم و استحالة ذاتیات، تعریف و اقسام حدوث و قدم، دلالت حرکت جوهری بر حدوث جهان، اشکالاتی بر اثبات جهان از طریق حرکت جوهری و حدوث جهان و قدم وجود خداوند را در بر دارد. فصل پنجم: بازتاب حرکت جوهری در ربط متغیر به ثابت یا ربط حادث به قدیم، راه حل متکلمین، دیدگاه فلاسفه، انتقادات ملاصدرا و حل مسأله از راه مثل نوری را بررسی کرده است. فصل ششم: انسان شناسی از رهگذر حرکت جوهری، نفس ناطقة انسانی، تجرد نفس، تبیین مسئلة پیدایش نفس از راه حرکت جوهری و... مورد کنکاش قرار گرفته است. فصل هفتم: جهان طبیعت در اندیشة حرکت جوهری، حقیقت جسم، حقیقت زمان، تکامل موجودات طبیعی و حرکت جوهری و تکامل بحث شده است. فصل هشتم و نهم: معاد و ارتباط آن با تحول و تکامل ذاتی موجودات و تحول ذاتی و حدوث جسمانی نفس و تأثیر آن بر معاد جسمانی را بحث کرده است.

زندگی‌نامه تاریخی امام علی(ع)
نویسنده: علی کریمی
ناشر: انتشارات شیعه شناسی
نوبت چاپ: اول/1389
قیمت: 3800 تومان
این کتاب، که به اهتمام مؤسسة شیعه‌شناسی منتشر شده رویکردی تاریخی است به زندگی حضرت علی(ع) از تولد تا شهادت. نویسندة محترم در این کتاب، زندگی امام علی(ع) را به شیوه‌ای علمی و به اختصار بررسی نموده است.
این کتاب در سه فصل تنظیم شده، فصل اول: وضعیت حضرت علی (ع) در دوران پیامبر اکرم(ص) را به سه بخش پیش از اسلام، از بعثت تا هجرت و از هجرت تا رحلت پیامبر(ص) تقسیم نموده است. فصل دوم: با عنوان علی(ع) در دوران خلفای نخستین، شخصیت آن حضرت را در سه موضوع علی(ع) در عصر ابوبکر، علی(ع) در عصر عمر و علی(ع) در عصر عثمان بررسی نموده است. فصل سوم: با عنوان علی(ع)و حکومت، موقعیت حضرت تا شروع بحران جمل، علی(ع) و اهل جمل، علی(ع) و معاویه، علی(ع) و خوارج، علی(ع) از سرکوب خوارج تا شهادت، و شهادت آن حضرت را مورد توجه قرار داده است.

تأملی بر عوامل پیشرفت و انحطاط مسلمانان
نویسندگان:‌جعفر ‌وفا‌ و‌ حبیب ‌زمانی‌ محجوب
ناشر: زمزم هدایت
نوبت چاپ: اول/ 1389
قیمت: 2500 تومان
نویسندگان محترم این کتاب کوشیده‌اند تا خوانندگان و مخاطبین خود به ویژه جوانان را با عوامل طلوع و اوج‌گیری و دلایل افول خورشید تمدن اسلامی آشنا سازند زیرا آشنایی با این عوامل موجب می‌شود تا به باز شناسی موقعیت خود پرداخته و عزم خود را در احیای مجدد تمدن اسلامی بهتر و بیشتر از قبل جزم کنیم. این کتاب از پنج بخش تشکیل شده است. بخش اول با عنوان کلیات، به بیان مظاهر و مصادیقی از پیشرفت و انحطاط در جوامع اشاره دارد. بخش دوم: عوامل پیشرفت مسلمانان که جامعیت دین مبین اسلام، جایگاه اندیشه و علم در آموزه‌های دینی، تحول در فکر و اندیشة مسلمانان و اخلاق پسندیدة رهبران دینی جزو این عوامل محسوب می‌شوند را شمارش کرده است. بخش سوم: در بررسی عوامل توقف و انحطاط تمدن اسلامی به دوری مسلمانان از دستورات دینی، پیروی از آموزه‌های تحریف شده، نبود امامان راستین در جایگاه هدایت و حکومت، سستی و کاهلی و رفاه‌زدگی مسلمانان و.... اشاره شده است. بخش چهارم و پنجم، نوسازی تمدن اسلامی و ظرفیت‌های معنوی و مادی جهان اسلام را مورد کنکاش قرار داده است.

نقش سیاسی اجتماعی زنان در تاریخ اسلام
نویسنده: حبیب زمانی محجوب
ناشر: زمزم هدایت
نوبت چاپ: اول/ 1389
این کتاب که از نه فصل تشکیل شده است به بررسی نقش سیاسی - اجتماعی زنان در تاریخ اسلام، انقلاب اسلامی و انقلاب حضرت مهدی(عج) پرداخته است و مسایلی همچون نظام سیاسی اسلام و نقش زنان در امر بیعت، هجرت و جهاد، تبیین نقش سیاسی و اجتماعی زنان در حماسة عاشورا، دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ایران و انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) را بر رسیده است.
سر فصل‌های این کتاب عبارت است از: فصل اول، نظام سیاسی اسلام. فصل دوم، زنان و بیعت در اسلام. فصل سوم، زنان و هجرت در اسلام. فصل چهارم، زنان و جهاد در اسلام. فصل پنجم، حمایت زنان از مقام نبوت و امامت. فصل ششم، سیرة سیاسی حضرت زهرا(س). فصل هفتم، نقش زنان در انقلاب حسینی. فصل هشتم، نقش زنان در انقلاب اسلامی همچون دوران مبارزه علیه رژیم ستمشاهی، دوران اوج انقلاب، دوران دفاع مقدس و... فصل نهم، نقش زنان در انقلاب جهانی حضرت مهدی(ع) که از آن جمله است: نقش زنان حاضر در انقلاب حضرت مهدی(ع) و چگونگی نقش و مسئولیت‌های آنان، ویژگی‌های ظاهری و معنوی زنان انقلاب حضرت مهدی(ع) و... .

مدیریت خانواده در اسلام و فمینیسم
نویسنده: ناهید بادامی
ناشر: روز اندیش
نوبت چاپ: اول/ 1389
قیمت: 2800 تومان
نویسندة محترم در این نوشتار سعی کرده است که با بیان تفاوتهای طبیعی زن و مرد و به تبع آن تفاوتهای تکلیفی آنها در خانواده، مسئلة مدیریت را بررسی نماید و به این امر بپردازد که آیا واگذاری مسئولیت خانواده به مرد موجب تضعیف خانواده است یا تحکیم آن؟ آیا سپردن سرپرستی خانواده به مرد به معنای حقارت زن و فضیلت مرد است؟ مدیر خانواده چه وظایفی دارد؟ انجام هر یک از وظایف چه تأثیری در خانواده و جامعه دارد؟ و در نهایت با توضیح منابع اسلامی در این زمینه، برخی از نظریات و انتقادات فمینیسم در این مورد مبنی بر تعبیر به فرهنگ مرد سالاری و زن آزاری را نقد و بررسی کرده است. این کتاب از دو بخش تشکیل شده است بخش اول که سه فصل را به خود اختصاص داده با عنوان خانواده و مدیریت آن به اهمیت و تعریف خانواده، حقوق خانوادگی، مبانی حقوق خانواده، تقسیم کار در خانه، تعریف و ضرورت مدیریت، لزوم وجود مدیر در خانه، وظایف مرد، مشورت، تربیت فرزندان و... پرداخته و بخش دوم که شش فصل دارد با عنوان فمینیسم و دیدگاه آن نسبت به خانواده به بحث شناخت فمینیسم و شاخه‌های آن، فمینیسم چیست، معرفی مکتب‌های فمینیسم و... پرداخته است.