try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 30 تیر, 1398

اخبار علمي

Send to friendSend to friend

كربلا در شعر معاصر فلسطين
«قهرمان واقعه تاريخي و بزرگ كربلا بعد از اين كه مردم از ياري او كنار كشيدند، تنها در ميدان مبارزه باقي ماند. برخي نزديكان و دوستان نيز ياري اش نكردند. اين واقعيت گويه‌اي است مشابه حالت منفي حاكم بر امروز امّت و رها كردن ياري حق در دوران معاصر! اين گونه بود كه اين دعوت كننده، شهيد عشق گرديد.» اين بخشي از قصيده‌اي است كه «سميح القاسم» برجسته ترين شاعر امروز فلسطين، در آن از نقشي كه امام حسين(ع) در كربلا ايفا كرده بهره برداري مي‌كند. كربلا در اين قصيده به عنوان نماد خون جاري عرب در جسم عراق نمايان شده است:
«ما كربلاء! و في بغداد نازفه/ دماء شعبي من حين الي حين/ فما أقول اذا استنطقت عن وجعي/ و الجرح جرحي و السكين سكيني و يوم يزحم وجه الموت ذاكرتي/ أبكي عراقي أم أبكي فلسطيني؟» يعني؛ «كربلا چيست! خوني كه در بغداد جاري شده/ خون ملّتم كه لحظه به لحظه روان مي شود/ چه بگويم، وقتي كه از درد به سخن مي آيم؟/ كه زخم، زخم من و چاقو، چاقوي من است/ و روزي كه ازدحام چهره مرگ در خاطرم مي‌آيد/ براي عراقم بگريم يا براي فلسطينم؟»
شاعر فقط به اشاره به اين واقعه تاريخي و حوادث مصيبت بار آن اكتفا نمي‌كند؛ بلكه مضامين معاصري را نيز مطرح مي‌كند. كشتن انسان را جرم بزرگي معرفي مي‌كند كه در بستر تاريخي كربلا اتفاق افتاده و همچنان در دنياي امروز نيز در حال اتفاق افتادن است. همان امّتي كه حسين(ع) را كشت، امروز فلسطين و بغداد را مي‌كشد. ديروز غاصبانه اين شمشير را از نيام بيرون كشيدند و امروز نيز همان شمشير را براي ريختن خون فلسطين نشان مي دهند.
«معين بسيسو» مقتل امام حسين(ع) را در قصيده‌اي به نام «القمر ذو الوجوه السبعه»(ماه هفت چهره) به نمايش مي‌كشد. صحنه‌اي اعتراض آميز را نشان مي‌دهد و منافقان را محكوم مي‌كند؛ منافقاني كه در كنار حسين(ع) و در حمايتش شمشير كشيدند ولي با شروع نبرد، قصيده‌هاي نوشته بر شمشيرهايشان را در مدح و ثناي قاتلان حسين(ع) نشان دادند.
بسيسو مي نويسد: «در كربلا ديدم او را/ زير پرچم حسين/ شيهه شمشيرش با حسين بود/ ولي روي شمشيرش قصيده‌اي نقش بسته بود/ در مدح قاتل حسين!»
بسيسو واقعه كربلا را نه فقط با هدف ترسيم فاجعه، كه به جهت روشنگري درباره خيانت و فرصت طلبي شاعران و رسانه‌هاي معاصر به كار مي گيرد. اعتراض مي كند كه چرا شعر و نثر و رسانه، صداقت خود را از دست داده و مواضع انساني ارزشمند را تباه كرده است.
شاعر در اشاره هاي كربلايي خود در شعر «العوده الي كربلاء» (بازگشت به كربلا) اين واقعه را تا حوادث معاصر دنبال مي‌كند. اين شعر او نماد كربلاي فلسطين: رنج، تشنگي، محاصره، خشم و مصيبت است. جستجو براي آب در زمانه تشنگي است. با وجود بسته بودن و سختي هاي راه، به كربلا رسيده و حسين را تنها در معركه يافته است، در حالي كه ديگران خرما ميان خود تقسيم مي كنند!! اينها همان كساني هستند كه فلسطيني معاصر را تنها گذاشته اند. اين جاست كه ذهن، مصيبت‌ها و زخم‌هاي تاريخ را به ياد مي‌آورد. مرگ بر فلسطين تحميل شده تا زنده شود همانگونه كه به امام حسين(ع) تحميل شد تا همواره قهرمان تراژدي تاريخ باقي بماند. اين گونه است كه امام در هر زمان و مكاني الهام‌بخش است.
«متوكل طه» در شعرش با نام «ما لم تقله العرّافه للرئيس» (آنچه كاهن به رئيس جمهور نگفت) با استفاده از شيوه دور، از شخصيت امام حسين(ع) استفاده مي كند: «بشارت مي‌دهم شما را به سرزمين/ به هيچ چيز از اين سرزمين/ جز قتل آزادگان و بردگانش/ و آن كه زنده مي‌ماند/ ذلّت و غصه مي‌كشد او را/ مي‌گويد: چرا خون خيابان‌ها براي ديگران پرتاب مي‌شود/ و هر كشته‌اي اينجا كربلايي است نوحه‌گر/ و سرلوحه ترس دشمن»
شاعر ضرب آهنگ قرآني، را براي ترسيم صحنه دراماتيك كشتار فلسطينيان- امام حسين(ع) برگزيده و چهره اشراقي به شعر داده كه در آن خون در راه ها، كوچه ها و صحرا، مشابه هم جريان دارد. اين واقعيت در ضرورت برانگيختن ملت فلسطين ريشه دارد. شاعر مي كوشد از زير آوار نكبت ها و هولوكاستي كه صهيونيست ها عليه اين ملت بي دفاع به وجود مي آورند روح حسيني را در پروسه دوسويه مظلوميت- برانگيختن الهام بگيرد.
شاعر در متن خود از روش متداول خارج مي‌شود و از كلمه «بشارت مي دهم» استفاده مي‌كند. چنان كه به نظر مي‌آيد، اينجا جاي بشارت دادن نيست. هدف شاعر اين است كه خواننده همانگونه كه حجم بالاي مصيبت را مي‌بيند به همان اندازه از توان انقلاب حسيني و از كاركرد خون، اشك، نوحه و تحريك همّت‌ها براي بازسازي امّت و انقلاب در مساحت انساني شگفت زده گردد. منبع: رجانيوز

عاشوراي سال 61 قمري چه روز شمسي بود؟
بسياري از مردم تصور مي‌كنند واقعه عاشوراي سال 61 هجري قمري در روز جمعه روي داده و در آن زمان، اوج تابستان بود؛ درحالي‌كه اين اتفاق در روزهاي سه‌شنبه يا چهارشنبه و اواخر مهرماه روي داده است. شرايط آب‌وهوايي منطقه كربلا طوري است كه بيشتر روزهاي سال، هوا بسيار گرم است و از آن‌جا كه تقويم رايج بين اعراب يعني تقويم قمري بين فصل‌ها حركت مي‌كند، نمي‌توان فصل‌ها را بر اساس توالي ماه‌ها به سادگي تعيين كرد.
اغلب مورخان براي انطباق تقويم شمسي، ميلادي و قمري از قراردادي استفاده مي‌كنند كه تقويم هجري قمري قراردادي ناميده مي‌شود. بر اساس آن، ماه‌هاي قمري يكي‌در ميان 29 و 30 روزه هستند و با اين حساب‌وكتاب ساده مي‌توان تاريخ‌هاي قديمي را با دقت چند روز تعيين كرد. اما تعيين دقيق تاريخ شمسي متناظر با تقويم قمري كاري سخت و نيازمند استفاده از ابزارهاي دقيق است. امير حسن‌زاده، كارشناس ارشد مركز تقويم موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران (مركز تقويم مسؤليت استخراج تقويم رسمي جمهوري اسلامي ايران را برعهده دارد) در مقاله‌اي به محاسبه انطباق تاريخ قمري و شمسي واقعه عاشورا پرداخته و آن‌را روزهاي سه‌شنبه 20 مهر يا چهارشنبه 21 مهر سال 59 هجري شمسي به دست آورده است. منبع/خبر

ايرانيهاي كوفه هيچ نقشي در واقعه كربلا نداشتند
آيتالله جوادي آملي پس از 20 سال تلاش و كوشش، تفسير بخش خطبههاي نهج البلاغه را به پايان رساند. معظم له طي سخناني در بنياد بينالمللي علوم وحياني اسراء اظهار داشت: شرح نهج البلاغه از 20 سال قبل آغاز شد و تاكنون بخش كلمات(خطبهها) اين كتاب شريف در نمازهاي جمعه و جلسات سخنراني تشريح شده و در حال حاضر وارد بخش نامههاي حضرت اميرالمومنين(ع) شديم. ايشان با بيان اينكه نهج‌البلاغه كتاب حديث نيست، تصريح كرد: مرحوم سيد رضي جملات آهنگين خطبهها و نامههاي اميرالمومنين(ع) را نقل كرده است، براي اينكه نهج البلاغه كتاب حديث نيست كه همه اين مطالب را نقل كند.
آيتالله جوادي آملي در بخش ديگري از سخنان خود با ذكر اين نكته كه ايرانيها در واقعه كربلا هيچ نقشي نداشتند، اظهار داشت: بخشي از اهالي كوفه ايراني بودند كه به كوفه رفت و آمد داشتند و به لطف خدا اين افراد در صف نماز جماعت اميرالمومنين(ع) حضور داشتند و اصلا در جريان كربلا و شهادت سيدالشهدا(ع) شركت نكردند. وي در ادامه فرمود: پس از اينكه امام علي(ع) در نامه خويش جريان كشته شدن عثمان و آشفته بودن مدينه را تشريح كردند، گروه ياران شرافتمند و اهل كوفه به كمك ايشان آمدند و بصره را فتح كردند و امام علي(ع) طي نامهاي خطاب به اهل كوفه فرمودند: خداوند به شما اهل اين شهر از ناحيه اهل بيت پيامبرتان جزا و پاداش دهد؛ بهترين پاداشي كه به عاملان و مطيعان خود و سپاسگزاران نعمتهايش عطا ميكند، چراكه شنيديد و اطاعت كرديد دعوت شديد و اجابت نموديد. منبع/ مهر

«سقاي آب و ادب» دوباره آمد
چاپ دوم كتاب «سقاي آب و ادب» نوشته سيد مهدي شجاعي كه انتشارات نيستان آن را منتشر كرده، دوباره به بازار نشر آمد. اين كتاب شامل 10 فصل «عباس علي، عباس ام البنين، عباس عباس، عباس سكينه، عباس مواسات، عباس زينب، عباس ادب، عباس حسين، عباس فرشتگان، عباس فاطمه» است كه در هر فصل رفت و برگشت روايي متعدد و متنوعي ديده مي‌شود و زوايايي جديد از مفاهيم مقدس را روشن مي‌كند. بخش‌هايي از فصل «عباس علي(ع)» چنين به نگارش استاد شجاعي درآمده است: «شريعه فرات، پيش روست و چند هزار سوار دشمن پشت سر... سوار تشنه لب، لحظه به لحظه به آب نزديكتر مي‌شود، با مشك خالي بر دوش و شمشيري در دست و لبخندي شيرين بر لب. لبخند، لب‌هاي ترك خورده‌اش را به خون مي‌نشاند. اسب در زير پايش، به عقابي مي‌ماند كه مماس با زمين پرواز مي‌كند. آنقدر رعنا و رشيد و بلند بالاست كه اگر پا از ركاب، بيرون كشد، سرانگشتانش، خراش بر چهره زمين مي‌اندازد. وقتي كه تو بر اسب سوار مي‌شوي، ماه بايد پياده شود از استر آسمان.
... اكنون اين صداي نرم تلاقي پاهاي اسب با زمين مرطوب. و اينك اين صداي پاي اسب و آب. و اينك اين آب. اين مشك خالي و آب. اين سوار تشنه لب و آب. اما كيست اين سردار كه از ميان چهار هزار سوار نيزه‌دار عبور كرده است و خود را به آب رسانده است، بي آنكه آب در دلش تكان بخورد؟! اين، عباس علي است، عباس، فرزند علي بن ابيطالب(ع). منبع/خبرآنلاين

جلد 21 تفسير «تسنيم» منتشر شد
جلد بيست و يكم تفسير قرآن كريم آيت‌الله جوادي آملي با عنوان «تسنيم» به همت مركز نشر اسراء روانه بازار شد. اين جلد به تفسير آيات 127 تا 176 سوره نساء و آيات 1 تا 3 سوره مائده اختصاص دارد.
آيت‌الله جوادي آملي، در اين جلد ضمن تفسير آيات سوره نساء به مباحثي چون اسناد افتا به خدا، حكم نشوز، عدل قلبي، رعايت تقوا، سفارش اصلي خدا، راز تعبير (اِذهاب) درباره مردن، سعادت دنيا و آخرت در گرو ايمان و خداگرايي، تغيير فرهنگي جاهلي، راز تفاوت تعبير در(نزل) و (أنزل) ،تلون در دين، دليل عذاب منافقان، نفاق فرهنگي، فرصت طلبي كاذب منافقان، سوء رفتار منافقان با خدا، دين خدا و خلق خدا پرداخته شده است. همچنين به الوهيت عيسي، ابطال توهم الوهيت مسيح(ع) و فرشتگان، راز خطاب به مومنان، لزوم تعظيم شعائر الهي، مباحث فقهي، بيان علت تحريم و همچنين به بحث‌هاي قرآني، فلسفي، عرفاني و روايي ديگر پرداخته است. علاقه‌مندان مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.esra.ir مراجعه كنند. منبع/اسراء

«از اين دو راه منزل»؛ اثر جديد استاد خرمشاهي
استاد بهاء‌الدين خرمشاهي، از انتشار مجموعه‌اي از مقالاتش با عنوان «از اين دو راه منزل» از سوي نشر قطره خبر داد و گفت: اين مجموعه مقالات در برگيرنده مقالاتي درباره حافظ‌پژوهي، قرآن‌پژوهي، ادبيات گذشته، ادبيات معاصر و همچنين مطالب طنز است.
او كه چندي پيش، كتاب «طنز و تراژدي» را از سوي انتشارات نيلوفر منتشر كرده و در اين اثر به شرح و بسط رابطه ديالكتيكي طنز و تراژدي پرداخته، در توضيحي درباره اين‌كه مدت‌هاست از آثار طنز خرمشاهي خبري نيست، اظهار كرد: يك دليل مسأله آن است كه روزگار ما، روزگار طنز‌پروري نيست و همه دل‌مشغولي‌هاي ديگري دارند و كسي را حال آن نيست كه بخنداند و مجالي هم نيست براي آن‌كه بخنديم! شعر اخير شفيعي كدكني هم همين را مي‌گويد كه دختري گم شده به نام شادي و نشانش را مي‌شود از جنوب درياي خزر تا شمال خليج فارس گرفت و اين دليل اجتماعي و فرهنگي است كه من به طنز نمي‌پردازم! او افزود: مسأله ديگر هم پير شدن آدمي است. وقتي آدم پير مي‌شود، بداخلاق مي‌شود و ديگر آن سرمستي و طنازي سال‌هاي جواني را ندارد و در اين مدت در اين سال‌ها كمتر طنز نوشته‌ام؛ طنز ديگر برايم مانند باريدن دانه‌هاي باران در تابستان بوده است!
پيشتر به قلم بهاءالدين خرمشاهي، علاوه بر ترجمه قرآن، قرآن شناخت، هفتاد بحث قرآني، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي، و ... مجموعه‌ مقاله‌هاي «سير و سلوك»، «در خاطره شب»، «فرصت سبز حيات»، «رستگاري نزديك»، «چشم‌ها را بايد شست» و «از سبزه تا ستاره» نيز منتشر شده است. منبع/ايسنا

«رفعت حكمت» منتشر شد
كتاب «رفعت حكمت، انديشه نامه آيت الله علامه سيد ابوالحسن رفيعي قزويني» به كوشش محمد علي اردستاني منتشر شد. اين كتاب مشتمل بر هفده مقاله در تبيين و تحليل آرا و نظرات خاص ايشان در موضوعات گوناگون ديني، فلسفي، عرفاني و كلامي است كه توسط عده اي اساتيد و محققان به انجام رسيده است. اين اثر اولين مجموعه‌اي است كه افكار خاص علامه رفيعي قزويني را به تشريح و تبيين و تحليل گرفته است. اثبات عقلي رجعت، نقد شبهات رجعت، ايضاح و اثبات عقلي معراج، ره آوردها و مشهودات معراج، اذان و نماز جماعت در معراج، حقيقت شب قدر و اختلاف آن به حسب اختلاف آفاق از جمله مقالاتي است كه در اين كتاب آورده شده است.
اين كتاب در 504 صفحه و با شمارگان 2500 نسخه براي نخستين بار در سال جاري از سوي انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شده است. منبع/رسا

لزوم تدوين و انتشار جلد دوم «مفاتيح الجنان»
آيتالله عبدالله جوادي آملي بر لزوم تدوين و انتشار جلد دوم مفاتيح در مورد «نظام اسلامي» تاكيد كرد. ايشان در ديدار اعضاي شوراي سياست‌گذاري كنگره مرحوم شيخ عباس قمي اظهار داشت: مفاتيح بايد در دو جلد باشد كه يكي از آنها مربوط به دعا و زيارات و... باشد و ديگري در مورد فعاليتهايي كه نظام اسلامي عهدهدار آنهاست.
استاد برجسته حوزههاي علميه تاكيد كرد: همان‌طوري كه در مورد عبادات مواردي از قبيل ترك محرمات و مكروهات وجود دارد، در مورد زندگي كردن نيز موارد زيادي از قبيل جلوگيري از آلوده كردن محيط زيست و... وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود. وي اظهار داشت: اگر ولايت فقيه و حكومت اسلامي را پذيرفتيم بايد ببينيم وارثان ما چگونه دعا ميكنند و چه ميگويند. منبع/مهر

رتبه بندي دانشگاه‌هاي جهان در سال 2010
نتايج سال 2010 ميلادي نظام رتبه بندي شانگهاي اعلام شد كه بر اساس آن دانشگاه هاروارد رتبه اول را از آن خود كرده است و در بين 20 دانشگاه تراز اول جهان 17 دانشگاه مربوط به آمريكا، دو دانشگاه مربوط به انگلستان و يك دانشگاه مربوط به ژاپن است. بر اساس اين نظام رتبه بندي دانشگاه‌هاي هاروارد، بركلي، استنفورد، ام آي تي كشور آمريكا به ترتيب رتبه هاي اول تا چهارم را از آن خود كردند و دانشگاه‌هاي كمبريج از كشور انگلستان و انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دادند. دانشگاه‌هاي پرينستون، كلمبيا، شيكاگو، اكسفورد، ييل، كورنل، كاليفرنيا، كاليفرنيا در سانتياگو، پنسيلوانيا در واشنگتن، ويسكانسين در ماديسون، جان هابكينز و دانشگاه كاليفرنيا در سانفرانسيسكو و دانشگاه توكيو به ترتيب در اين رتبه بندي هفتم تا بيستم را از آن خود كرده اند. البته دانشگاه‌هاي جانز هابكينز و دانشگاه كاليفرنيا در سانفرانسيسكو به طور مشترك رتبه هجدهم را به دست آورده اند.
نظام رتبه ‌بندي شانگهاي، هر دانشگاهي را كه داراي برنده جايزه نوبل، فيلد مدال، پژوهشگران پر استناد يا مقاله‌هايي در نشريات Nature و Sceince باشد به طور سالانه رتبه‌بندي مي‌كند. به علاوه، دانشگاه‌هايي كه تعداد قابل توجهي مقاله در نمايه استنادي علوم و نمايه استنادي علوم اجتماعي ISI داشته باشند در رتبه بندي لحاظ مي‌شوند.
در اين رتبه بندي بيش از هزار دانشگاه ارزيابي و مورد مقايسه قرار مي‌گيرد و در نهايت 500 دانشگاه برتر جهان انتخاب مي‌شوند. از جمهوري اسلامي ايران تنها نام دانشگاه تهران در رده 400 تا 500 مشاهده مي‌شود. چند سالي است كه اين دانشگاه توانسته در رده بين 400 تا 500 دانشگاه تراز اول جهان جايگاهي براي خود تعريف كند. منبع/ايرنا

جذاب‌ترين رشته‌ها براي پسران و دختران
معاون ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرد: بيشترين تعداد دانشجويان پسر در گروه‌هاي برق و عمران و دختران در گروه‌هاي حسابداري، علوم تربيتي و مشاوره تحصيل مي‌كنند. بابك نگاهداري با اعلام اين مطلب افزود: بر اساس اطلاعات حاصل از اطلس ملي آموزش كشور كه توسط دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با همكاري وزارتين علوم و بهداشت تهيه شده، بيش از يك سوم دانشجويان كل كشور در شش گروه حسابداري، كامپيوتر، برق، حقوق، عمران و علوم تربيتي و مشاوره مشغول تحصيل‌اند. وي ادامه داد: در اين گروه‌ها به همراه شش گروه آموزشي مكانيك، مديريت بازرگاني، الهيات و معارف اسلامي، زبان و ادبيات فارسي، روانشناسي و رياضي بيش از نيمي از دانشجويان كشور تحصيل مي‌كنند.
ناظر علمي طرح اطلس ملي آموزش كشور گفت: در اطلس ملي آموزش كشور تمامي رشته‌هاي تحصيلي در 72 گروه عمده آموزشي دسته‌بندي و تفكيك شده‌اند. 10 گروه اول آموزشي بيش از 44% از كل دانشجويان را پوشش داده است. 20 گروه اول حدود دو سوم يعني 66.1% از كل دانشجويان كشور را تحت پوشش داد. نگاهداري تصريح كرد: در اين بين گروه آموزشي حسابداري با تعداد دانشجوي 283248 معادل 8.3% كل دانشجويان كشور از نظر تعداد دانشجو حائز رتبه اول در بين تمامي گروه‌هاي آموزشي است. گروه آموزشي كامپيوتر با تعداد دانشجوي 212471 نفر معادل 6.1% كل دانشجويان كشور و گروه آموزشي برق با تعداد دانشجوي 173657 معادل 5% كل دانشجويان كشور به ترتيب در جايگاه دوم و سوم از نظر تعداد دانشجو قرار دارند.
وي افزود: بر اساس اطلاعات اطلس ملي آموزش كشور گروه‌هاي آموزشي الهيات و معارف اسلامي، علوم تربيتي و مشاوره و حسابداري از نظر توزيع در گستره سرزميني در بيش از چهارپنجم شهرستان‌هاي كشور دانشجو دارند. مديريت بازرگاني و حقوق دو گروه آموزشي بعدي هستند كه گستره سرزميني آنها بيش از 3 چهارم شهرستان‌هاي كشور را شامل مي شود. منبع/فارس

«دانش‌نامه علوي» بهترين فرهنگ‌نامه الكترونيك
نرم‌افزار چندرسانه‌اي «دانش‌نامه علوي»، مقام نخست چهارمين جشنواره بين‌المللي رسانه‌هاي ديجيتال را در بخش‌ بهترين اثر فرهنگ‌نامه‌اي، به‌دليل استفاده از ساختار چندرسانه‌اي مناسب و دسته‌بندي مناسب موضوعات كسب كرد.
همچنين مقام اول جشنواره بين‌المللي رسانه‌هاي ديجيتال در بخش بهترين اثر در راستاي تقويت بنيان خانواده و فرهنگ حجاب و عفاف، به «سيدعلي شبيري» از مؤسسه فرهنگي هنري ياسين براي نرم‌افزار «مبشر خانواده»؛ به دليل زيبايي و جذابيت طراحي رابط كاربري، دسته‌بندي مناسب موضوعات و اعتبار محتوا از جهت استفاده از منابع اختصاص يافت. منبع/ ايكنا

«من و كتاب»
من و كتاب مطالب خواندني از رهبر معظم انقلاب در مورد كتاب و كتاب خواني است كه به همت دفتر برنامه ريزي انتشارات سوره مهر منتشر شده است. من و كتاب شامل رهنمود‌ها، اهميت بحث، خاطرات، نقدها و بايدهاي كتاب و كتاب خواني از منظر رهبر معظم انقلاب است كه در شش فصل تدوين شده است. برخي از موضوعات و عناوين مطرح در كتاب عبارتند از: «اسلام پرچمدار كتاب خواني»، «خسارت بزرگ»، «عادت به كتاب خواني»، «عامل موفقيت حزب توده»، «دوره طلايي مطالعه»، «رمان خوان حرفه‌اي»، «ظرافت‌هايي براي ترجمه»، «از مشتري‌هاي پر و پاقرص اين كتاب‌ها بوده‌ام»، «داستان يك انسان واقعي»، «چرا يك آخوند "دُن آرام" مي‌خواند»، «انقلاب بدون رمان»، «كتاب هاي ديني بدون افراط و تفريط»، «زبان انقلاب و جنگ، فقط زبان هنر است»، «قصه؛ جذاب ترين موسيقي»، «پيشرفت بدون هنر ممكن نيست»، «كتاب هاي جيبي و وقت هاي مرده» است. منبع/رسا

ابعاد تفسيري امام موسي صدر
امام موسي صدر براي تفسير برخي آيات و سوره‌ها به‌ويژه سوره «تكاثر» از خطبه‌هاي حضرت علي(ع) در نهج‌البلاغه بهره برده است.
«مجيد معارف»، عضو هيئت علمي دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران و عضو انجمن علوم قرآن و حديث ايران، در نشست «بررسي مطالعات قرآني امام موسي صدر» كه در محل خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: اگر بخواهيم عناصر و منابع تفسيري مورد استفاده امام موسي صدر را مورد بررسي قرار دهيم، مي‌توانيم به قرآن كريم، حديث و كلام ائمه معصوم^، علوم تفسيري، علم روز و بهره‌گيري از عقل اشاره كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنانش تأكيد كرد: استفاده از علوم تفسيري همچون لغت‌شناسي، بررسي اسباب نزول و نكته‌هاي بلاغي نيز در تفسير سوره‌هاي قرآن مورد نظر امام موسي صدر بود؛ وي همچنين از علم روز براي بيان مفاهيم قرآني بهره مي‌گرفت و معتقد بود تفسير در حال تكامل است و پيشرفت‌هاي علمي مي‌تواند در تفسير به مفسر كمك كند، به اين معنا كه با درك بيشتر بشر از جهان پيرامون، درك آيات مربوط به پيدايش جهان نيز ساده‌تر مي‌شود. اين استاد علوم اسلامي ادامه داد: با بررسي تفسير امام موسي صدر مي‌بينيم كه تفسير وي از نوع اجتهادي و عقلي است اما اينگونه نيست كه وي در تفسير آيه صرفاً به يك روايت از ائمه^ بسنده كند و همين يك منبع را مبناي تفسير قرار دهد؛ اگر عناصر مورد استفاده در تفسير عقلي و اجتهادي ارزشمند باشند، اين تفسير مقبول خواهد بود. اين استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان كرد: تفسير «مجمع‌البيان» و تفسير «تبيان» و حتي «تفسير الميزان» هم عقلي و اجتهادي هستند؛ گرچه برخي كارشناسان، تفسير «الميزان» را تفسير قرآن به قرآن معرفي كرده‌اند. منبع/ايكنا

فلسفه معاصر متأثر از پنج فيلسوف است
دكتر رضا داوري اردكاني، استاد فلسفه دانشگاه تهران و رئيس فرهنگستان علوم، در همايش «از فلسفه تا هنر» درباره تاثير پذيري فيلسوفان معاصر از 5 فيلسوف مطرح سخنراني كرده است. خلاصه سخنان وي در اين همايش به شرح زير است :
فلاسفه هميشه زياد عمر مي‌كردند و در طول تاريخ، فيلسوفاني كه عمرشان كوتاه بوده كم هستند، ولي در فلسفه معاصر فرانسه و شايد هم در كل فلسفه جهان معاصر، فيلسوفان عمرهاي طولاني هوسرلي و هايد‌گري ندارند و عمرشان نيچه‌اي شده است. چند سال پيش آلتوسر خود‌كشي كرد، بعد دلوز به او تأسي كرد! فوكو و ژاك دريدا هم عمرشان چندان طولاني نبود و عمر سقراطي، افلاطوني، هايد‌گري، هوسرلي و كانتي نداشتند. البته در قرون پيش، كساني هم مثل اسپينوزا بودند كه عمر طولاني نداشتند، ولي عموماً فيلسوفان عمر طولاني دارند. به نظر من ـ به خاطر علاقه‌اي كه به دريدا داشتم ـ فكر مي‌كنم او زود مرده است؛ به ‌خصوص كسي كه دوستان و نزديكانش مي‌گفتند، نمي‌دانند او چه مي‌گويد، بايد بيشتر عمر مي‌كرد تا توضيح بدهد كه چه گفته است!
تمام فلسفه معاصر، متأثر از ۵ فيلسوف است، نه اينكه تمام فلسفه معاصر پيروي از آنها باشد، بلكه اين ۵ نفر تأثير بزرگ و عميقي بر تفكر معاصر داشتند. اين ۵ نفر عبارتند از: ماركس، فرويد، نيچه، هوسرل و هايدگر. اكثر فيلسوفان فرانسه از ماركسيسم بيرون آمدند؛ دريداي امروز، كمتر به ماركسيسم توجه كرد. اما به هر حال دريدا فوكويي است. البته اين دو اختلاف ظهور دارند. دريدا چند سالي ديرتر از فوكو ظهور كرد. مشخص است كسي كه زودتر ظهور كند، اثرش هم متقدم‌تر است. دريدا هم، فوكويي بود و اولين آثارش را هم درباره فوكو نوشت، البته در نقد فوكو.
فوكو ۵ هزار صفحه يادداشت از هايدگر داشت. چنين شخصي آيا مي‌تواند تعلق خاطر به هايدگر نداشته باشد؟! دلوز و دريدا هم اينگونه بودند. از تأثير فرويد هم بايد گفت. تأثير فرويد بسيار عميق است و در فلسفه فرانسه اين تأثير بسيار آشكار و بي‌چون و چرا است. حتي ژان پل سارتر، تعلق صريح و آشكار به فرويد داشت. اين سليقه و روحيه نيست، اينها مظهر زمان خود هستند؛ پس قهراً در فلسفه مورد توجه قرار مي‌گيرند. منبع/ وبلاگ دكتر داوري اردكاني

«پرسمان» منتشر شد
كتاب «پرسمان» مجموعه پرسش و پاسخ‌هاي دانشگاهيان با مقام معظم رهبري است. اين مجموعه شامل پرسش‌هاي دانشجويان و جوانان از مقام معظم رهبري و پاسخ هاي ايشان است كه به همت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها منتشر شده است.
برخي از مطالب اين كتاب شامل: «جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه تهران»، «جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف» و «جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي» است. منبع/رسا

بيست كليد طلايي براي نانويسندگان
خانم جودي دلتون نويسنده مشهور آمريكايي (متولد 1931و متوفي 2002 ميلادي) پس از گذرندان تحصيلات عالي‌اش در دانشكده سينت كاترين به عنوان معلم مشغول كار شد. اما در سال 1971 در آستانه 40 سالگي با وجود داشتن 4 فرزند، تصميم گرفت نويسنده شود! و بالاخره با سماجت و پشتكار توانست از راه قلم زندگي خود را اداره كند. وي بيش از دويست كتاب براي كودكان و نوجوانان و مقالات بسياري در مطبوعات نوشت و سال‌ها براي هنرجويان تدريس نويسندگي كرد. وي با توجه به سال‌ها تجربه خود، توصيه‌هاي راه گشايي در «بيست كليد طلايي براي نانويسندگان» مي‌كند؛ كه عبارتند از: 1. در نوشتن امروز و فردا نكنيد؛ 2. نوشتن اثر را با حرف زدن در مورد آن به تاخير نياندازيد؛ 3. سعي نكنيد بهترين اثر دنيا را خلق كنيد و از شكست هم نترسيد؛ 4. دست از نوشتن نكشيد تا نوشته‌تان را تحسين كنيد يا از آن ايراد بگيريد؛ 5. كلي‌گويي نكنيد و از توصيف‌هاي خاص استفاده كنيد؛ 6. از صفت‌ها كمتر و از فعل‌هاي جاندار، بيشتر استفاده كنيد؛ 7. از كليشه، شعار و كلمات نخ نما استفاده نكنيد؛ 8.مضمون اثرتان را فراموش نكنيد؛ 9. فراموش نكنيد كه نوشته شما بايد ابتدا، ميانه و پايان داشته باشد؛ 10. تعادل بين اجزاء را حفظ كرده و حاشيه نرويد؛ 11. حالات شخصي خود را بيان نكنيد؛ 12. با خواننده ارتباط برقرار كنيد؛ 13. نگذاريد نگراني‌هاي جزئي عذاب‌تان بدهد؛ 14. ببينيد اثرتان را بايد براي چاپ به كدام ناشر بدهيد؛ 15. [لازم نيست به نظرات غير كارشناسي توجه كنيد، و براي نمونه] به انتقادها و نظرات همسر، دوست، فاميل و رهگذران خيابان گوش نكنيد؛ 16. از تحقيق غافل نشويد، اما در استفاده از آن افراط نكنيد؛ 17. از بازنويسي نهراسيد؛ 18. لزومي ندارد همه مخاطب اثر شما باشند؛ 19. دنبال اينكه آيا استعداد داريد يا نداريد، نباشيد؛ 20. ده سال طول مي‌كشد تا يك شبه موفق شويد! منبع/سوره مهر