try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 3 خرداد, 1398

در ادبيات انرژي هسته اي و پروتكل الحاقي

Send to friendSend to friend

بشر در فرايند كمال انساني و ابزاري خود ناچار بايستي از مواهب طبيعي كه خداوند تبارك و تعالي در نهاد جهان قرار داده است بهره ببرد. انسان در فرايند كمال اجتماعي خود و به تناسب رشد قابليت هاي عقلي و فكري خود به طور روز افزون طبيعت را شناخته و از آن بهره روز افزون جسته است. درك نموده است كه مي تواند از انرژي آتش بهره هاي گوناگون ببرد و مي تواند از منابع زير زميني مانند ذغال سنگ و نفت تأمين انرژي نمايد و مشكلات زندگي خود را رفع نمايد. روزي دريافته است كه مي تواند از قدرت ماشين ها به جاي انسان استفاده كند و رنج و سختي انسان را كاسته و با قدرت ماشين سطح رفاه خود را به حد قابل قبولي برساند و به هر حال با تجارب بشر در قرن هاي 16 و 17 انقلاب صنعتي حادث گرديد و همگان دريافتند كه چگونه انسان مي‌تواند طبيعت را مسخر خود نمايد و از آن بهره جويد. كشف الكتريسيته و برق و استفاده انسان از آن و نيز ساخت دستگاه‌هاي الكتريكي و الكترونيكي و مخابراتي موجبات ازدياد بهره وري انسان گرديد. اوج بهره گيري انسان از طبيعت و انرژي هاي نهفته در آن به قرن بيستم و كشف انرژي اتم باز مي‌گردد. در واقع در يك تحليل عميق و ديدگاهي گسترده از تحولات تاريخ بشر آشكار مي‌شود كه كشف انرژي اتم در اين عصر با توجه به رشد خارق العاده جمعيت بر روي كره زمين امري اجتناب ناپذير بوده است.
بشر به جاي تأمين انرژي مورد نياز براي گذران زندگي خود راهي ندارد جز رشد و توسعه تكنولوژي هسته اي و پر واضح است كه بنا به مطالعاتي كه انجام شده است تا چندين سال آينده انرژي فسيلي به اتمام خواهد رسيد. ضرورت بقاي بشر، حفظ شهرنشيني و جوامع بشري تمامي دولت‌ها و كشورهاي جهان را به سرمايه گذاري بر روي انرژي هسته اي فرا مي‌خواند. دولت هايي كه اين ضرورت تاريخ را درك نكنند و در يك نگاه استراتژيك به آن نيانديشند و سرمايه گذاري كافي بر روي اين امر مهم حياتي ننمايند در فرداي زندگي خود دچار دريوزگي و بيچارگي خواهند شد.
جوامعي كه نتوانند انرژي هسته اي را در زندگي خود به كار گيرند، همگام با اتمام انرژي هاي فسيلي و با توجه به رشد جمعيت چند ميلياردي كره زمين و به ويژه كشورهاي فقير در وضع عسرت باري بدتر از آنچه امروز زندگي مي‌كنند گرفتار خواهند شد.
در اين شرايط براي گذران زندگي در ابتدايي ترين شكل خود مجبورند از قدرت‌هاي صاحب تكنولوژي هسته اي (و طبعاً ساير تكنولوژي‌ها) به طور برده وار اطاعت نمايند و هويت انساني و فرهنگ ديني و ملي خود را رها نمايند تا در اطاعت محض بتوانند در راستاي اهداف پليد سرمايه داران و زالوصفتان بزرگ جهان كه صحنه پردازان عالم در نظم نوين جهاني هستند حركت نموده و مطامع پول پرستانه و كشورگشائي‌ها و حكم فرمايي‌هاي ددمنشانه آنها را ارضاء كنند. اكنون انرژي هسته اي گلوگاهي براي جهان اسكتبار و جهان مستضعفين محسوب مي‌گردد، اگر كشورهاي جهان سوم و به ويژه در حال توسعه به اين امر حياتي توجه نكنند فردا يقيناً دير خواهد بود.
آمريكاي جنايتكار كه اولين و تنها استفاده كننده انرژي هسته اي براي اهداف ضد انساني بوده است و متهم درجه يك دنيا محسوب مي‌شود، امروز به دليل جرمي كه خود مرتكب شده است قصد دارد تمامي انسان‌هاي نيازمند به انرژي هسته اي را محاكمه نمايد!
اورانيوم چند هزار برابر فايده دارد
يك پرسش اساسي در افكار عمومي، درباره مقايسه سوخت نيروگاه هاي هسته اي با سوخت نيروگاه هاي غير هسته اي است. كه چرا اورانيوم؟ و چرا اين سوخت تا به اين حد موجب صرفه جويي است؟ و چرا همه به دنبال نيروگاه اتمي هستند؟
هر ماده از ذرات بسياركوچك و غير قابل شمارشي به نام اتم تشكيل شده است. هر اتم داراي يك هسته و قشري الكتروني است. قشرهاي الكتروني داراي بار منفي هستند و هسته كه شامل پروتن و نوترون هاست، بار مثبت دارد. پروتون ها و نوترون ها به وسيله انرژي اتصالي در كنار يكديگر قرار گرفته اند كه اين انرژي اتصالي مي تواند از طريق شكافته شدن هسته آزاد شود و به صورت انرژي حرارتي مورد استفاده قرار گيرد. با اين توصيف از ميان مواد موجود در چرخه طبيعي «اورانيوم» با داشتن انرژي اتصالي بسيار زياد، از عناصر سنگين به شمار مي‌رود. بنابراين مقدار انرژي آزاد شده در هنگام شكافته شدن هسته اورانيوم، بسيار زياد خواهد بود. به همين علت اورانيوم به عنوان سوخت راكتور اتمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وقتي كه هسته اورانيوم شكافته شود انرژي مهار شده زيادي به شكل انرژي حرارتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
حال بايد پرسيد كه چگونه هسته اورانيوم شكافته مي‌شود؟
نوترون، قادر به برخورد مستقيم با هسته اتم است كه پس از برخورد با هسته اتم، آن را به دو قسمت تقسيم مي‌كند. تكه هاي حاصل از شكاف هسته اتم با انرژي زياد جدا شده و در نتيجه انرژي حرارتي آزاد مي‌شود. با شكاف يك هسته، دو يا سه نوترون همزمان آزاد مي‌شود كه هر كدام مي‌توانند هسته اي را بشكافند. با ازدياد نوترون‌ها، هسته هاي بيشتري شكافته مي‌شود. تعداد هسته هاي شكافته شده فزوني مي‌يابد و در نتيجه واكنش زنجيره اي آغاز مي‌شود هر چه تعداد هسته هاي شكافته شده بيشتر باشد، به همان نسبت حرارت بيشتري آزاد مي‌شود. از حرارت توليد شده مي‌تواند براي توليد بخار و در نتيجه گردش توربين‌ها استفاده كرد.
با اين توضيحات مي‌توان نتيجه گرفت كه بهره برداري از تفاوت ميزان انرژي موجود در اورانيوم و سوخت هاي فسيلي، حق همه كشورهاست. اصولاً اورانيوم مورد استفاده در نيروگاه هاي اتمي، چيزي نيست كه بدون هيچ تكنولوژي و علوم ديگري بتواند در ساخت بمب‌هاي اتمي مورد استفاده قرار گيرد. صنعت ساخت بمب اتمي، موضوع متفاوتي است و اين گونه نيست كه مثلاً مقداري از اورانيوم مصرفي در نيروگاه هاي هسته اي را بتوان در كلاهك يك موشك گذاشت و آن را به سمتي شليك كرد و سپس منتظر بود تا يك بمب اتمي به زمين بنشيند.
تاريخچه فعاليت هاي هسته اي
نخستين بمب اتمي جهان در سال 1945 و تنها چند هفته پس از امضاي منشور ملل متحد توسط خلبانان آمريكايي در هيروشيما فرود آمد و آثار دهشتناكي از خود باقي گذاشت. به گونه اي كه شهر هيروشيماي ژاپن را با بمب اتمي با قدرت 5/14 تن TNT و شهر ناكازاكي را با بمب ديگري با قدرت 23 تن TNT با سكنه آنها منهدم كرد و به دنبال اين واقعه فاجعه آميز، اصطلاح زمستان هسته اي Nuclear Winter مطرح شد. منظور از زمستان هسته اي اين است كه بر اثر غبار حاصل از آزمايش انفجارات اتمي در اتمسفر زمين، ابري ضخيم در مقابل اشعه خورشيد ايجاد شده و در نتيجه سبب كاهش درجه حرارت زمين مي‌گردد.
اين واقعه زماني رخ داد كه نظام دو قطبي و جنگ سرد ايدئولوژيك بر روابط بين الملل حاكم بود و آمريكا كه پس از جنگ خود را تنها قدرت هسته اي جهان مي ديد مايل نبود كشور ديگري رقيب هسته اي او شود و تا سال 1949 كه اتحاد جماهير شوروي اولين آزمايش هسته اي خود را با موفقيت انجام داد انحصار سلاح هاي هسته اي را در اختيار داشت. بادستيابي شوروي به سلاح اتمي مسابقات تسليحاتي وارد مرحله جديد شد كه دكترين‌هاي نظامي قدرت هاي بزرگ را تحت الشعاع خود قرار داد. در واقع، با تثبيت دو قدرت پيروز جنگ، آمريكا و شوروي و ادعاي غير قابل جمع آنان براي اعمال حاكميت مطلق بر جهان كه نهايتاً به جنگ سرد انجاميد، تسليحات هسته اي به عنوان سنگ زيربناي استراتژي هاي نظامي دو كشور و آخرين سلاح براي تحميل اراده و برتري خود بر كشور رقيب مطرح شد. به دنبال آن چين، فرانسه و انگليس به فن آوري هسته اي به ويژه سلاح هاي اتمي مسلح شدند. از آن زمان سايه يك جنگ هسته اي همواره بر سر ملت هاي جهان سنگيني مي‌كرد.
به اين ترتيب، پنج قدرت اتمي طي تصميمي اعلام كردند كه كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد بايد با امضاي پيمان منع توليد و تكثير سلاح هاي هسته اي متعهد شوند كه براي توليد و تكثير سلاح اتمي اقدامي نكنند، در واقع، اساس و پايه NPT (پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي) يك اقدام و تفكر تبعيض آميز بود كه پنج قدرت اتمي آن دوره، آن را ابداع و به عنوان يك روال در سازمان ملل نهادينه كردند.
به موازات افزايش خطر تقابل هسته اي ميان آمريكا و شوروي در دهه هاي 1950 و 1960 به ويژه پس از بحران موشكي كوبا كه دو قدرت مزبور را تا مرز يك جنگ هسته اي سوق داد.
با شروع رقابت مسابقات و دكترين هاي دو ابر قدرت كشورهاي صنعتي وابسته فعاليت هاي هسته اي خود را شروع نمودند اما براي كشورهاي صنعتي پيشرفته (استراليا، كانادا، ايتاليا، ژاپن، آلمان غربي، سوئد و سوئيس) كه در دهه 60 از پيش روان برنامه هاي هسته اي جهان بودند، مساله تكثير و توليد سلاح هاي هسته اي بسيار غير منطقي و خلاف عقل به نظر رسيد به طوري كه آنها ترجيح دادند اين برنامه را پيگيري نكنند. اساس اين تصميم در سايه چند عامل از جمله هزينه و امكانات نگهداري از سلاح هاي فوق معني مي‌يافت. ساختارهاي دفاعي مشترك در اروپا در حالي شكل گرفت كه اكثر كشورهاي اروپايي اين حقيقت را درك كردند كه توليد فردي سلاح هاي هسته اي، نه تنها موجب امنيت و آسايش نيست، بلكه هزينه سنگين و طاقت فرسايي نيز مي‌طلبد. آمريكا و شوروي مذاكراتي را به منظور كنترل تسليحات هسته اي آغاز كردند. اگر چه جو حاكم بر نظام بين المللي در دوران جنگ سرد، از نظر مسكو و واشنگتن، خلع سلاح هسته اي را هدفي دست نيافتني يا بسيار بعيد مي‌ساخت و آن را به زماني ديگر موكول مي‌كرد، اما اين دو كشور درصدد برآمدند تا با انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه در زمينه كنترل تسليحات هسته اي متحدان خود را از داشتن سلاح هاي هسته اي منصرف كنند تا قدم هاي مثبتي بردارند.
معاهده NPT چيست؟
در مجموع بيش از 30 معاهده كنترل تسليحات طي سال هاي 1996- 1959 به امضا رسيد كه برخي از آنها در چارچوب موافقت نامه هاي رسمي دو جانبه بين آمريكا و شوروي منعقد گرديد.
از مهمترين معاهدات چند جانبه اي كه به امضا رسيد معاهده 1968 عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي (NPT) بود كه در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد كه امضاء كنندگان اين پيمان به طور قانوني متعهد مي‌شوند كه طرح هاي گسترش سلاح هاي هسته اي را به اجرا در نياورند مگر در مسير صلح جويانه. اين معاهده (N.P.T) از حوزه روابط دو بلوك فراتر رفت و با امضاي آن از سوي اكثر كشورهاي جهان امروزه به عنوان يكي از مهمترين معاهدات بين المللي مطرح است. كه ضمانت هاي اجرايي، توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) پديد مي‌آيد و در پي آن، در دهه 70، گروه صادر كنندگان، تجهيزات هسته اي (NSG) شروط صادرات را تنظيم كرد.
IAEA چيست؟
IAEA يا آژانس بين المللي انرژي اتمي يكي از سازمان هاي مستقل و تحت نظارت سازمان ملل مي‌باشد كه در سال 1957 تاسيس شد. اين آژانس ضمانت اجرايي مفاد معاهدات بين المللي را عهده دار بوده، يعني اين آژانس، كارشناس و ناظر در فعاليت هاي هسته اي كشورهاي عضو خود مي‌باشد تا كشورهاي عضو آژانس از مفاد معاهدات تخطي ننمايد. هدف اين آژانس استفاده صلح آميز كشورها از انرژي هسته‌اي و نظارت بر جلوگيري از توليد و تكثير و گسترش سلاح هاي اتمي اعلام شده است و طبق قانون حق تنبيه و جريمه و تعيين و تكليف كشورها را ندارد كه در حال حاضر از 190 كشور دنيا 137 كشور به عضويت آن در آمدند. مقر آژانس در وين پايتخت كشور اتريش مي‌باشد.
اين آژانس داراي مجمع عمومي است كه با شركت نماينده 137 كشور عضو تشكيل مي‌شود. همچنين آژانس داراي ارگان سياستگذاري است كه شامل 35 كشور مي‌باشد و از آنها به عنوان شوراي حكام نام مي‌برند.
شوراي حكام
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 35 عضو دارد كه از ميان كشورهاي عضو آژانس انتخاب مي‌شود و به عنوان شوراي حكام بر فعاليت آژانس بين المللي انرژي اتمي به وظايف محوله عمل مي‌كند. شوراي حكام از سال 1996 ميلادي به صورت رسمي كار خود را آغاز كرد. اين شورا سالانه پنج بار جلسه تشكيل مي‌دهد. وظايف شوراي حكام عبارتند از:
1. بررسي گزارش هاي ارائه شده درباره موضوعات گوناگون مربوط به وظايف شورا.
2. برنامه و بودجه آژانس.
3. بررسي گزارش هاي كنفرانس عمومي.
4. تصويب توافقنامه ها و پادمان ها.
5. ارائه توصيه هاي لازم به كنفرانس ها و اجلاس هاي عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي.
جلسات شوراي حكام با حضور دو سوم به حد نصاب مي‌رسد و هر يك از اعضا داراي يك حق راي هستند دبير كل سازمان ملل يا نماينده وي بدون داشتن حق راي مي‌توانند در جلسات شوراي حكام كه با سازمان ملل مرتبط است شركت كند.
NAG چيست؟
كشورهاي توليد كننده و صادر كننده تسليحات و تجهيزات هسته اي و اتمي را NAG مي‌گويند كه در واقع طبق مفاد آژانس، كشورهاي عضو NAG، تعيين نوع امكانات و تجهيزات اساسي و مهم هسته اي كشورها را در اختيار دارند كه اين انحصار طلبي با روح حاكم بر معاهده NPT مغايرت دارد.
پادمان چيست؟
معاهده اي است كه مربوط به بازرسي بازرسان و كارشناسان آژانس از كشورهاي عضو NPT مي باشد كه بازرسان به كشورهاي عضو مراجعه و بازرسي و سركشي مي‌نمايند تا فعاليت هاي هسته اي كشورهاي عضور غير صلح جويانه نباشد.
ضمناً طبق معاهده پادمان كشورهاي NPT كه فاقد سلاح هاي هسته اي مي‌باشند 180 روز قبل از آغاز به كار نيروگاه هاي هسته اي بايد موضوع را به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) برسانند.
پروتكل الحاقي چيست؟
مفاد اضافه شده به پادمان را پروتكل مي‌گويند كه در طرح جديد به نام پروتكل الحاقي معروف مي‌باشد.
در سال 1990 ميلادي پس از آنكه بازرسان بين المللي انرژي اتمي به فعاليت‌هاي مخفيانه رژيم بعثي عراق براي توليد سلاح اتمي پي بردند، اين مساله مطرح شد كه رژيم عراق علي رغم اينكه NPT را امضاء كرده در حال دستيابي به تكنولوژي توليد سلاح هسته اي است!
به دنبال اين مساله و سه سال بعد، يعني در سال 1993 ميلادي لايحه اي تدوين شد كه اين لايحه به پيمان NPT ملحق گرديد چون در سال 93 مطرح شد اين عدد در نظر گرفته شد و از آنجا كه قرار شد ظرف دو سال مقررات جديد ايمني فعاليت هاي هسته اي اعمال شود به آن لايحه الحاقي 2+ 93 نام نهادند.
پروتكل الحاقي 2+93 شامل يك ديباچه و 18 ماده در 18 صفحه است. اين پروتكل دو ضميمه دارد كه در 43 صفحه تنظيم شده است و مجموعاً پروتكل در 61 صفحه تنظيم شده است. در ضميمه اول، فهرست 15 فعاليت قيد شده كه كشورها، اين نوع فعاليت‌هاي خود را ملزم هستند به آژانس گزارش كنند.
در ضميمه دوم، فهرست دهها قلم تجهيزات و مواد غير هسته اي است كه ملزم هستند واردات و صادرات آن را به آژانس گزارش كنند.
تا كنون 80 كشور از 137 كشور عضو آژانس پروتكل الحاقي را امضاء نموده ولي عملاً 33 كشور مفاد آن را عمل مي‌نمايند.
پذيرش پروتكل 2+93 يك چرخه دو مرحله اي دارد. مرحله اول امضاء پروتكل از سوي دولت و يا نماينده دولت در آژانس بين المللي و مرحله دوم تصويب آن از سوي مجلس است. بنابراين پذيرش پروتكل و تن دادن به ملزومات آن هنگامي است كه از تصويب مجلس گذشته باشد.
برخي نكات مهم پروتكل الحاقي
كشورهايي كه پروتكل الحاقي را امضاء نموده اند متعهد مي‌شوند كه به روش هاي جديد نظارتي و كنترلي آژانس تن بدهند.
كه موارد مهم اضافه شده اين پروتكل عبارتند از:
1- غير دولتي كردن تجهيزات و امكانات مهم و اساسي در فعاليت هاي هسته اي همچون سانتريفوژها و...
2- معرفي كليه مديران پروژه هاي هسته اي به آژانس.
3- حضور بلامانع بازرسان و بازرسي هاي اعلام نشده در هر زمان و مكان از كشور امضاء كننده لايحه الحاقي در طي اطلاع 24 ساعت قبل از حضور.
4- انجام نمونه برداري محيطي (ماده 9).
5- ارائه اطلاعات دقيق در مورد مقدار سوخت هسته اي موجود در كشور.
الف- گزارش فعاليت سيكل سوخت اتمي شامل موجودي از:
سنگ هاي اورانيوم
توريوم
كنستانتره اين مواد
ب- گزارش تحقيقات انجام شده حتي بدون استفاده از مواد هسته اي .
ج- اعلام مكان تحقيقات.
د- اعلام موقعيت عملياتي.
هـ - برآورد ميزان توليد سالانه معادن اورانيوم.
و- گزارش هر نوع معامله در زمينه مواد هسته اي.
البته طبق مفاد NPT عضويت در آژانس حتماً دليل بر عضويت در NPT نبوده و همچنين عضويت در NPT دليلي بر پذيرش بي قيد و شرط مفاد آن نمي‌باشد چرا كه هر كشوري مي‌تواند بنابر مصالح ملي كشورش از عضويت آن خارج و تنها به عضويت آژانس درآيد.
البته قابل ذكر مي‌باشد كه جمهوري اسلامي ايران يكي از معدود كشورهايي مي‌باشد كه هم به عضويت آژانس درآمده و هم معاهده NPT و هم قراردادهاي پادمان را با آژانس امضاء نموده است و به مفاد آن پايبند بوده به طوري كه همكاري ايران فراتر از مقررات و خواسته هاي معاهدات بوده است.
طبق ارقام وآمار منتشره از سوي آلمان و فرانسه، تا سال 2000 ميلادي روي هم رفته 1118 راكتور هسته اي در سراسر جهان ساخته شده كه 280 راكتور كوچك آن در تحقيقات و توليد ايزوتوپ‌ها براي استفاده در علوم پزشكي و صنايع مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
- از 400 نيروگاه هسته اي كوچك نيز به صورت متحرك در كشتي ها و زير دريايي ها استفاده مي‌شود.
- 438 راكتور بزرگ براي توليد الكتريسيته در 31 كشور فعال هستند و در توليد نيروي برق فعاليت مي‌كند.
ايالت متحده آمريكا با 104 نيروگاه بزرگترين سهم را در استفاده از انرژي الكتريسيته از نيروگاه اتمي دارد.
كشور فرانسه با 59 نيروگاه اتمي بعد از آمريكا در رديف دوم قرار دارد.
كشور ژاپن با 53 نيروگاه سومين كشور برخوردار از انرژي اتمي است.
روسيه با دارا بودن 29 نيروگاه و آلمان 19 نيروگاه در رديف چهارم و پنجم قرار دارند.
همچنين كشورهاي اكراين، انگليس، كانادا، اسپانيا و كره نيز از نيروگاه هاي اتمي برخوردار مي‌باشند.
طبق گزارش سازمان امنيت آمريكا، ايران تا سال 2001 ميلادي 97 درصد انرژي مورد نياز خود را از نفت خام و مابقي آن را از نيروي آب به دست آورده است.
ايران با بهره برداري از 12 تن ذخاير اورانيوم خود مي‌تواند معادل 46 ميليارد بشكه نفت خام انرژي توليد كند.
مدير عامل سازمان انرژي هاي نو (يوسف آرمودلي) اعلام كرد، راه اندازي نيروگاه هسته اي بوشهر باعث صرفه جويي سالانه 190 ميليون بشكه نفت خام مي‌شود.
افشاء نقش گسترده آمريكا و فرانسه در تجهيز رژيم صهيونيستي به سلاح هاي هسته اي
دانشگاه عبري قدس
بناي اين دانشگاه در سال 1302 به اتمام رسيد. اين دانشگاه در كوه «سكوبس» واقع شده است و يكي از مهمترين قسمت‌هاي ايجاد دانشگاه دانشكده فيزيك تئوري عملي است كه در زمينه هاي انواع و اقسام فيزيك اتمي بر اساس طبيعت اتم و تجزيه و تغيير آن به انواع ديگر مطالعاتي انجام مي‌دهد.
مدرسه شيمي و ايرمن
شامل قسمت هاي شيمي آلي و معدني مي‌باشد. همچنين قسمت فيزيكي و شيميايي نيز از ديگر بخش هاي اين مدرسه به حساب مي آيد.
جمعيت تكنولوژي اسراييل (تخنيون)
در كوه كرمل در شهر حيفاء در سال 1292 هجري تأسيس شده است اين جمعيت در سال 1303 به طور رسمي افتتاح گرديده و در سال 1338 قسمت جديدي به نام مهندسي و دانش اتمي به اين جمعيت اضافه شد. هدف اين بخش در رابطه با كارآموزي دانشمندان در موضوع هاي فيزيك اتمي و جمع آوري كار آزموده در مركزهاي اتمي در نبي روبين و ديمونا و ريشون ليزيون و ناحال سوريك بود.
مدرسه علمي وايزن
در رحفوت در سال 1313 تأسيس شد. اين مدرسه از جديدترين تجهيزات در مسائل علمي و الكترونيكي برخوردار است و داراي پيشرفته ترين مركز پرتاب بمب اتم مي‌باشد.
فعاليت هاي اتمي اسراييل
سازمان انرژي اتمي اسرائيل سه ماه بعد از اعلام موجوديت صهيونيست ها در فلسطين اشغالي تأسيس شد اين سازمان در آغاز وابسته به وزارت دفاع اسرائيل بود و سپس مستقل گرديد و آزمايشگاه هاي آن در شهر «ناحال سوريك» متمركز شده است و هزينه پژوهش هاي علمي آن 5/1 ٪ كل بودجه ملي اسرائيل را تشكيل مي‌دهد.
اسرائيل با استفاده از پروژه موسوم به «اتم در راه صلح» كه يك پروژه آمريكايي است موافقتنامه اي را امضا نمود كه بر طبق آن از مساعدت و ياري آمريكا در ساخت مراكز اتمي و مجهز كردن آن به وسائل لازم برخوردار باشد. اين كمك ها شامل 265 تن اورانيوم طبيعي، 192 تن اورانيوم تقويت شده، 11 تن اورانيوم آماده، و 30 كيلوگرم پلوتونيوم خالص بود، بدين گونه اسرائيل به 90٪ از ضروريات و احتياجات خود در رابطه با مركز اتمي دست يافت. در سال 1336 موافقتنامه همكاري اتمي بين اسرائيل و فرانسه امضاء شد كه نمره آن تأسيس مركز ديمونا در كوير نقب بود.
بعد از امضاي موافقتنامه، اسرائيل در پشت پرده و پنهاني ميان شنهاي صحرا و در شهر كوچكي در منطقه ديمونا در دامنه كوه هاي ديمونا اين مركز را تأسيس كرد اين كشور در هشتم دي ماه 1346 به وجود اين مركز رسماً اعتراف كرد. ساختمان اين مركز شبيه به مركز اتمي ميركون فرانسه مي‌باشد و بر اساس طرح ريزي هاي كميته انرژي فرانسوي تأسيس شده است.
بر اساس اطلاعات جمع آوري شده و عكسبرداري ها از اين مركز ثابت شده است كه اسرائيل قادر به ساخت بمب هاي نوتروني نيز مي‌باشد حجم اين بمب‌ها كوچك و حمل و نقل آن آسان مي‌باشد. انفجار آن همراه با انتشار اشعه هاي اتمي زياد و كشتار تعداد زيادي از انسان‌ها بدون ويران كردن ساختمان‌ها و عمارت‌ها مي‌باشد و آن را اسلحه حرارتي اتمي نيز مي‌نامند كه در دو مرحله منفجر مي‌شود همچنين از تريتيوم و دوتيريوم در رابطه با پرتاب مقدار بيشتري از نوترون استفاده مي‌شود.
حال، اين سخن مطرح مي‌شود كه آيا واقعاً منافع ملي ايران به خطر افتاده است؟
پاسخ اين است كه: بلي! هم اكنون جمهوري اسلامي ايران كه خود داوطلبانه به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي پيوسته است، تحت فشارهاي مضاعفي قرار دارد تا پروتكل الحاقي يك معاهده داوطلبانه را امضا كند و اجازه حضور هميشگي بيگانگان را در جاي جاي كشور بدهد. آن هم پروتكلي كه هنوز توسط اكثريت كشورهاي عضو معاهد منع گسترش سلاح هاي هسته اي پذيرفته نشده است.
همچنين عهدنامه وين در مورد حقوق معاهدات در ماده 54 خود مي‌گويد كه (خروج از معاهدات به موجب مقررات معاهده قابل انجام است) يعني ايران مي‌تواند به استناد به ماده 10 و اطلاع به كليه اعضاي سازمان و شوراي امنيت ملل متحد از اين پيمان خارج شود.
آثار مترتب بر خروج از NPT
اگر كشوري خواستار خروج از معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي گرديد و اخطار مورد نظر را به ساير كشورها فرستادد و در صورت رضايت ساير اعضا، مي‌تواند خروج از معاهده را به شوراي امنيت اعلام كند. در اين صورت هيچ اثري حقوقي براي كشور خارج شده نخواهد داشت.