try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: پنجشنبه, 18 آذر, 1400

اخبار نهاد

Send to friendSend to friend

انتصابات
رياست محترم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها طي احكام جداگانه اي حجج اسلام آقايان محمد رحيميان، عليرضا پناهيان، عباس دشتي، حميد محموديان و علي كريميان را به عنوان مسؤلان نهاد در دانشگاه هاي مازندران، هنر، آزاد بوشهر، آزاد استان فارس و آزاد منطقه 5 منصوب كردند. همچنين حجج اسلام حميد پور عيسي و نيكزاد عيسي زاده به سرپرستي نهاد دانشگاه هاي گيلان و علوم پزشكي يزد برگزيده شدند.
آقايان سيد محمد حسين صفوي در دانشگاه هاي ياسوج و علوم پزشكي ياسوج و مهدي ايماني مقدم در دانشگاه لرستان عهده دار سمت قائم مقامي نهاد نمايندگي گشتند.
حجت الاسلام قمي، حجت الاسلام سادات كيايي را نيز به مديريت حوزۀ دانشجويي علوم اسلامي شهيد آيت الله دكتر بهشتي برگزيدند.
آقايان مهدي قلي پور، عليار حسيني، سيد عنايت الله قريشي، بهادر، مهركي و يحيي رهايي از سوي رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي بابل، مسجد سليمان، طبس، فيروز آباد و شهر مجلسي به مديريت گروه معارف اسلامي در آن دانشگاه ها منصوب شدند.
در دانشگاه آزاد واحد مرودشت نيز حجت الاسلام حاج واحدي از سوي سرپرست اين واحد به اين سمت منصوب شد.
همچنين رئيس دانشگاه علوم پزشكي اروميه و سرپرست دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي آقايان غلامرضا اسم حسيني و حميد رضا نوري را به عنوان مدير گروه معارف برگزيدند.
گزارشي از كميته برنامه ريزي دروس معارف
بيست و هفتمين جلسه كميته برنامه ريزي دروس معارف اسلامي روز سه شنبه مورخه 17/4/82 با حضور اعضاي اين كميته برگزار گرديد در اين جلسه مشخصات كلي، برنامه و عناوين درسي دوره كارشناسي ارشد تربيت مدرس معارف اسلامي در 4 گرايش كه توسط كميته منتخب تهيه و تدوين شده بود مورد بررسي قرار گرفت كه چند ايراد بر آن وارد شد و مقرر گرديد در كميته اي متشكل از آقايان اميني، پارسانيا، مهدي زاده و اعضاي كميته تخصصي الهيات و معارف اسلامي برنامه مورد بررسي و اصلاح قرار گيرد. در ادامه جلسه اصلاحات زير پيشنهاد شد:
1. درس روش تدريس از 3 واحد به 2 واحد تقليل يابد.
2. تعداد واحدها از 33 به 32 واحد كاهش يابد.
3. دروس جبراني را از مجموعه دروس پايه و اصلي تفكيك و در جدول جداگانه اي ثبت و به صورت تبصره در ذيل مجموعه واحدها آورده شود.
و همچنين مقرر شد برنامه پس از اصلاح براي اجرا ابلاغ شود و از مهر ماه امسال با انجام آزمون اختصاصي بين اساتيد موجود گروه معارف كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور به عمل خواهد آمد عده اي را پذيرفته و برنامه را اجرا نمايند.
* مقرر شد يك هيأت به سرپرستي آقاي دكتر مهدي زاده از مؤسسه مجري برنامه بازديد به عمل آورده گزارشي از نحوه اجرا و وضعيت مؤسسه را در گذشته و حال و امكانات اجرايي آن تهيه و ارائه دهند.
* چون در حال حاضر مشكل عمده تربيت مدرس معارف در مقطع دكتري مي‌باشد لذا كميته منتخب، ضمن اصلاح برنامه كارشناسي ارشد به تهيه و تدوين برنامه دوره دكتري اين رشته نيز مبادرت ورزد و چنانچه تصويب شد از مهر و آبان همين سال عده اي را پذيرش و برنامه را اجرا نمايند.
اساتيد برتر چگونه انتخاب مي‌شوند؟
نشريه معارف در بهمن 1381 (شماره 10) اقدام به معرفي اساتيد برتر ارزشيابي شده در سال 81-80 نمود و از ميان 205 استاد مربوط به نيمسال اول، چهار نفر و از بين 243 استاد در نيمسال دوم، چهار نفر ديگر را به عنوان استادان نمونه معرفي كرد. براي اطلاع از فرايند انتخاب استادان برتر نظر ادارۀ ارزشيابي را جويا شديم كه در زير مي‌خوانيد:
«اداره ارزشيابي معاونت بر حسب اولويت بندي و برنامه از پيش تهيه شده، در هر ترم تحصيلي تعدادي از كلاس هاي اساتيد معارف را مورد ارزشيابي قرار مي‌دهد. اين ارزشيابي نامحسوس و بدون اطلاع قبلي صورت مي‌پذيرد.
از ميان استادان ارزشيابي شده، كساني كه موفق به كسب بهترين نمره شده اند، به عنوان استادان برتر (در همان دوره ارزشيابي) معرفي مي‌شوند. البته در كنار اين ارزشيابي، ارزشيابي دانشجويي استاد نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. و در صورتي كه استاد در ارزشيابي دانشجويي نيز نمرۀ مناسب و مطلوبي كسب كند به عنوان مؤيد در كنار ارزشيابي حضوري لحاظ مي‌گردد.
قطعاً معرفي استادان برتر در هر دوره ارزشيابي به جهت قدرداني از زحمات آنان حق طبيعي بلكه وظيفه مسلم اداره ارزشيابي است. اين انتخاب، نخستين گام بود كه اميدواريم در گام هاي بعدي در حوزه گسترده تري اين كار صورت گيرد».
جدول نشست هاي علمي برگزار شده در تابستان سال 82
منطقه
رديف موضوع نشست آزاد دولتي تاريخ استاد مركز دانشگاهي
1 تكثر گرايي ديني 3 23/3/82 دكتر حاجي ابراهيم واحد تنكابن
2 اومانيسم 2 30/3/82 دكتر حاجي ابراهيم واحد ابهر
3 پلوراليزم ديني 1 5/4/82 دكتر حاجي ابراهيم واحد ياسوج
4 اخلاق حرفه اي مديران 1 28 تا 30/3/82 دكتر قراملكي واحد كازرون
5 تجربه ديني 5 26/4/82 استاد قائمي نيا تربيت معلم تبريز

جدول كارگاه هاي برگزار شده در تابستان 82
رديف موضوع كارگاه آزاد دولتي تاريخ استاد مركز دانشگاهي
6 روش تدريس 6 18/ تا 20/3/82 دكتر احمدي-رضا فيروزي شهيد چمران اهواز
7 روش تدريس 3 28 تا 30/3/82 دكتر احمدي-رضا فيروزي مازندران
8 روش تحقيق 5 4 تا 6/4/82 دكتر قراملكي تبريز
9 روش تحقيق 7 10 تا 12/4/82 دكتر قراملكي رفسنجان