try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: چهارشنبه, 28 اردیبهشت, 1401

معرفي كتاب

Send to friendSend to friend

نخستين نيم قرن از تاريخ اسلامي در آيينه نهج‌البلاغه
نخستين نيم قرن از تاريخ اسلام در آيينة نهج‌البلاغه: حجت‌الاسلام والمسلمين عبدالمجيد معاديخواه با همكاري كميته علمي پژوهشي ستاد بزرگداشت سال امام علي(ع) در كاري قابل تقدير به جمع آوري وقايع تاريخ صدر اسلام و تحليل آن از زبان حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه نموده‌اند. در اين كتاب علاوه بر تاريخ نويسي، به تحليل شرايط و تطبيق اوضاع كنوني و عبرت آموزي از وقايع با الهام از گفتار خود حضرت توجه شده است. نثر اين كتاب بسيار شيوا است و تا حدودي شكل داستانسرايي به خود گرفته كه باعث جذابيت آن شده است. اين كتاب را دفتر نشر معارف در 3000 نسخه چاپ و منتشر كرده است.
شهيد فاتح در آيينه انديشه
محمد ............
بي شك قيام امام حسين(ع) را مي‌توان نقطه عطف تاريخ اسلام دانست كه در آن اسلام از زوال حتمي نجات يافت. اما به دليل تفكر حاكم بر متكلمان، محدثان و ديگر علماي شيعه كه امام شناسي را تعبدي مي‌دانستند نه تعقلي، قيام عاشورا آن چنان كه بايد تقرير نشده است. اما امروزه با روي آوردن گسترده مردم و جوانان به بحث‌هاي عقلي و اينكه تا چيزي را در نيابند نمي‌پذيرند، سخن در باب عاشورا جايگاه جديدي يافته است.
حجت‌الاسلام محمد صحتي سردرودي در كتاب «شهيد فاتح در آيينه انديشه» كوشيده است براي سؤالات و شبهاتي كه در مورد قيام عاشورا مطرح است جوابي در خور بيايد. كتاب در چهار فصل اصلي شامل «پيشينه بحث و پژوهش در تحليل و تفسير قيام عاشورا»، «عاشورا از ديدگاه اهل سنت»، «از نظر مورخان و مقتل نگاران» و «حكمت قيام امام از منظر علماي شيعه» تدوين شده است. در اين كتاب سعي شده آراء مختلف در باب مسائل گوناگون قيام عاشورا به دور از غرض ورزي و يا نقد ناقد، بيان و حلاجي شود.
اين كتاب از سري مجموعه تاريخ كتب انتشار يافته نشر معارف است. سه هزار نسخه از اين كتاب با قيمت 13000 ريال انتشار يافته است.
تاريخ جوامع اسلامي
اين كتاب كه براي نخستين بار توسط انتشارات دانشگاه كمريج در سال 1988 به چاپ رسيده است توسط پرفسور ايرا ام لاپيدوس در 970 صفحه به رشته تحرير درآمده و تا كنون بارها به چاپ مجدد رسيده است.
اين كتاب به سه بخش عمده تقسيم‌بندي شده است:
فصل نخست گزارشي از وضعيت جوامع مسلمان از سال 600 تا 1200 ميلادي، بخش دوم بررسي اين جوامع از قرن دهم تا نوزدهم ميلادي و در بخش سوم وضعيت اين جوامع در قرن نوزدهم و بيستم مورد مطالعه دقيق و علمي قرار گرفته است.
نويسنده اين كتاب تا كنون مطالعات بسياري در زمينه تاريخ اسلام داشته است كه بسياري از آن‌ها در مقالات و كتب متعدد به چاپ رسيده است. از جمله كتب سياست و نهضت‌هاي اجتماعي در اسلام و نهضت‌هاي اسلامي معاصر در دورنمايي تاريخي كه از جمله مهمترين منابع مطالعاتي در زمينه پژوهش‌هاي اسلامي مي‌باشد.
فضيلت و رذيلت در اخلاق اسلامي
«فضيلت و رذيلت دراخلاق اسلامي» تأليف آقاي علي حق‌شناس، اثر جالب توجهي است كه در مبحث اخلاق به بررسي صفات اخلاقي و ضد اخلاقي و اثرات آن‌ها، از منظر اخلاق اسلامي پرداخته است. اين كتاب با تكيه بر آيات و روايات اخلاقي نگارش شده و با اشعار و حكايات آموزنده تلطيف شده است. مؤسسه انتشاراتي موعود اسلام، اين كتاب را با شمارگان هزار و پانصد نسخه به قيمت 10000 ريال منتشر كرده است.
شيوه‌هاي تغيير رفتار
نويسنده: ريموند ميليتون برگر
مترجمان: دكتر علي فتحي آشتياني و هادي عظيمي آشتياني، 1381.
تعداد صفحات: 401
قيمت: 16500
اين كتاب، شامل سه بخش شيوه‌هاي ايجاد و افزايش رفتار مطلوب، شيوه‌هاي كاهش رفتار نامطلوب و ساير شيوه‌هاي تغيير و دوازده فصل است.
دين‌شناسي تطبيقي
نويسنده: كدارنات تيواري.
مترجم: دكتر مرضيه لوييز شنكايي.
قيمت: 11000 ريال.
اين كتاب شامل فصل‌هاي ماهيت، اهداف و مقاصد هندوييسم، بوديسم، جينيسم، دين زرتشتي، يهوديت، مسيحيت، اسلام، دين سيك، مقايسه و ارزيابي و امكان دين جهاني است.
ادامة معرفي منابع سنت و مدرنيسم
38. جنكز، چارلز، پست مدرنيسم چيست؟ ترجمه فرهاد مرتضايي، گناباد: نشر مرنديز، 1374، 84 ص.
39. جواهري محمدرضا، حديث بيداري مسلمين، سيد جمال مصلح عالم اسلام پيشگام در مبارزه با غربگرايي، مشهد: محقق 1377، 112 ص.
40. جهانبگلو، رامين ايران و مدرنيته: گفت و گوهايي با پژوهشگران ايراني و خارجي در زمينه رويارويي ايران با دستاوردهاي جهان مدرن. ترجمه حسين سامعي. تهران: نشر گفتار 1379، 186 ص.
41. همو. مدرن‌ها. تهران: نشر مركز، 1379، 252 ص.
42. همو. مدرنيته دموكراسي و روشنفكران: تهران: نشر مركز، 1374، 136 ص.
43. همو، نقد عقل مدرن مصاحبه رامين جهانبگلو با 20 تن از صاحبنظران و فيلسوفان معاصر. ترجمه حسين سامعي. تهران. فرزان روز، 1376، دوازده، 270 ص.
44. جيمسون، فردريك و ديگران منطق فرهنگي سرمايه‌داري متأخر (مقالاتي درباره پست مدرنيسم) ترجمه مجيد محمدي، فرهنگ رجايي، فاطمه گيوه‌چيان، تهران: هرمس، 1379، 200 ص.
45. حائي، عبدالهادي، نخستين روياروي‌هاي انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بورژواي تمدن غرب. تهران: امير كبير، 1367، 635 ص.
46. حجاريان، سعيد جمهوريت، افسون‌زدايي از قدرت. با مقدمه محسن آرمين تهران: طرح نو، 1379، 842 ص.
47. حداد عادل، غلامعلي. فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي. تهران: سروش، 1368، 76 ص.
48. حسيني بهشتي، عليرضا. پسا تجدد گرايي و جامعه امروز ايران. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1377، 81 ص.
49. حق‌دار، علي اصغر. فراسوي پست مدرنيته، انديشة شبكه‌اي، فلسفه سنتي و هويت ايراني. تهران: شفيعي، 1380 ، 368 ص.
50. همو. گفتمان فرهنگي ـ سياسي خاتمي، تهران: شفيعي، 1378، 145 ص.
51. حقيق شاهرخ. گذار از مدرنيته، نيچه، فوكو، ليوتار دريدا. تهران: آگاه، 1379، 207 ص.
52. حقيقي، ماني، گردآورنده. سرگشتگي نشانه‌ها، نمونه‌هايي از نقد پسامدرن. مقالاتي از بودريا و ديگران. مترجمان بابك احمدي و ديگران. تهران: نشر مركز، 1378، 368 ص.
53. حكيمي، محمود، خود روشنفكر بيني و چند مقاله ديگر. با مقدمه علي شريعتي. گردآوري و تنظيم محمد بديعي قم: تشيع 1375، 168 ص.
54. حيدري، ليث، تمدن غربي، تمدن اسلامي و غربگرايي. مترجم فضل اله حسيني. تهران: شلوك، 1381، 210 ص.
55. خاتمي، محمد. احياگر حقيقت دين، گردآورنده اميررضا ستوده. تهران: ذكر، 1378، 240 ص.
56. خرم، مسعود هويت، تهران: موسسه فرهنگي انتشاراتي حيان، 1376، 375 ص.
57. خميني، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، روشنفكري و روشنفكران در ايران از ديدگاه حضرت امام قدس سره، جمع آوري و تدوين مؤسسه فرهنگي قدر ولايت تهران: مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، 1377، 2 ج در يك مجلد.
58. داوري، رضا، اوتوپي و عصر تجدد. تهران: نشر ساقي، 1379، 83 ص.
59. همو، سير اجمالي در انديشه پست مدرن، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1378، 70 ص.
60. همو. شمه‌اي از تاريخ غرب زدگي ما (وضع كنوني تفكر در ايران). تهران: سروش (انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)، 1363، 169 ص.
61. همو. فرهنگ خرد و آزادي. تهران: نشر ساقي، 1378، 424 ص.
62. دژاكام، علي. نسبيت معرفت ديني در انديشه استاد مطهري، تهران: نشر قادر، 1378، 332 ص.
63. دشتي، محمد. مذهب روشنفكري (نقدي بر تفكر ضرورت و اصلاح بازسازي دين). قم: مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين(ع)، 1373، 144 ص.
64. رابيستون، ديو نيچه و مكتب پست مدرن. ترجمه ابوتراب سهراب، فرزان نيكوكار، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، 1379، 67 ص.
65. رباني گلپايگاني، علي، ريشه‌ها و نشانه‌هاي سكولاريسم، محقق كانون انديشه جوان. تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379، 112 ص.
66. رجايي، فرهنگ، معركه جهان‌بيني‌ها در خردورزي سياسي و هويت ما ايرانيان، ويرايش 2، تهران: احيائ كتاب، 1376، ب، 322 ص.
67. رزاقي، احمد رويكرد روشنفكري در دين، فرهنگ و سياست، تهران: تأويل، 1379، 243 ص.
68. رفيع، جلال، فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد (در باب فرهنگ متعلقات آن) تهران: اطلاعات، 1373، 473 ص.
69. رودريكس، كريس، كارات، كريس. مدرنيسم (قدم اول). ترجمه كامران سپهران. تهران: نشر و پژوهش شيرازه، 1380، 176 ص.
70. رويارويي فرهنگي ايران و غرب در دوره معاصر، مجموعه مقالات تهران: سروش، 1375 ج.
71. زرشناس، شهريار، تأملاتي درباره روشنفكري در ايران. تهران: برگ، 1373، 214 ص.
72. زرگري‌نژاد، غلامحسين؛ رئيس طوسي، رضا. سيد جمال‌الدين اسدآبادي، انديشه‌ها و مبارزات، ويراستار علمي حسن يوسفي اشكوري، ويراستار ادبي امير رضايي. تهران: حسينيه ارشاد، 1376، 427 ص.
73. زكريايي، محمدعلي، درآمدي بر جامعه شناسي روشنفكري ديني، مقدمه سعيد حجاريان، تهران: مؤسسه انتشارات آذريون، 1378، 416 ص.
74. ستاري جلال. در قلمرو فرهنگ. تهران: ويس، 1366، 280 ص.
75. ستاري جلال، هويت ملي و هويت فرهنگي (بيست مقاله در قلمرو تاريخ و فرهنگ).
76. ستيز با تهاجم فرهنگي غرب، تأليف دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا. تهران: رامين، 1375، 148 ص.
77. سعيد، ادوارد، نقش روشنفكر: ترجمه حميد عضدانلو، تهران: نشر ني، 1380، 175 ص.
78. شفيق، منير. اسلام رو در روي انحطاط معاصر. ترجمه غلامحسين موسوي. تهران: مؤسسه تحقيقاتي نهضت جهاني اسلام، 1363، سي و هشت، 295 ص.
79. سيف‌زاده، حسين. مدرنيته و نظريه‌هاي جديد علم سياست. تهران: نشر دادگستر، 1379، 352 ص.
80. شايگان، داريوش، آسيا در برابر غرب، تهران: امير كبير، 1373، 202 ص.
81. شفيعي سروستاني، اسماعيل. تهاجم فرهنگي و نقش تاريخي روشنفكران غرب‌زده. تهران: كيهان، 1374، پانزده، 279 ص.
82. شفيعي سروستاني، اسماعيل، جوان، فرهنگ و زندگي. تهران: نشر موعود عصر، 1380، ج.
83. شيرازي، علي. نقد انديشه‌ها، قم: فيضيه، 1379، 144 ص.
84. صالحي، صلاح‌الدين، مدرنيسم و دين، ويراستار محمود اسماعيلي، تهران: صلاح‌الدين صالحي، 1380، 61 ص.
85. ضميران، محمد. انديشه‌هاي فلسفي پايان هزاره دوم، تهران: شهر كتاب، هرمس، 1380، 230 ص.
86. همو؛ عبادي، شيرين. سنت و تجدد در حقوق ايران. تهران: گنج دانش، 1375، 262 ص.
87. ظهيري، مجيد گردآورنده، مدرنيته، روشنفكري و ديانت (مجموعه مقالات و گفتگوها). مشهد. دانشگاه علوم اسلامي رضوي (معاونت پژوهش). 1380، 525 ص.
88. عثماني، محمدتقي، تجدد گرائي از ديدگاه اسلام. ترجمه محمد قاسمي، (بي‌جا): محمد قاسم قاسمي، 1370، 34 ص.
89. عدالتي، منوچهر، فرهنگ تبادل و تهاجم فرهنگي (تهران): واقفي، 1378، 184 ص.
90. عقاد، عباس محمود. اسلام در قرن بيستم. ترجمه حميدرضا آژير. مشهد: آستان قدس رضوي، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، 1369، 160 ص.
91. علواني، طه جابر، اصلاح تفكر اسلامي، مدخلي به ساختار گفتمان اسلامي معاصر. ترجمه محمود شمس، تهران: نشر قطره، 1377، 156 ص.
92. علوي تبار، عليرضا. روشنفكري، دينداري، مردم سالاري. تهران: فرهنگ و انديشه، 1379، 200 ص.
93. عليپور، محمدحسن، جمهوريت ناتمام، تهران: نشر قطره، 1379، 288 ص.
94. عليجاني، رضا. نوگرايي ديني، نگاهي از درون. تهران: انتشارات انسان، 1380، 321 ص.
95. عنايت حميد. انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران: خوارزمي، 1365، 354 ص.
در جهت پاسخ به درخواست‌هاي مكرر اساتيد محترم مبني بر درج تجربه‌هاي موفق همكاران در امر تدريس و اداره كلاس بر آن شديم تا در اين شماره و شماره آينده شما را با تجربه‌هاي دو تن از اساتيد موفق آشنا كنيم در اين شماره:
1ـ جناب آقاي حسن عاشوري لنگرودي ـ مدرس تاريخ اسلام ـ دانشگاه تربيت معلم كرج
2ـ سر كار خانم طاهر آذرفر ـ مدرس تاريخ اسلام ـ دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز