try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 28 خرداد, 1398

اخبار اين سو و آن سو

Send to friendSend to friend

بيستمين و بيست و يكمين جلسه كميته برنامه‌ريزي معارف اسلامي با حضور اعضاي اين كميته برگزار گرديد.
بيستمين جلسه كميته با دستور جلسه زير آغاز شد.
1ـ جايگاه گروه معارف اسلامي در دانشگاه‌ها
2ـ تكليف اقليت‌هاي ديني و مذهبي نسبت به دروس معارف اسلامي.
3ـ روش‌هاي تدريس دروس معارف اسلامي.
4ـ تربيت مدرس دروس معارف اسلامي.
5ـ ارتقاء اساتيد موجود دروس معارف اسلامي.
بنا به مصوبة جلسه قبل قرار بود نامه‌اي از سوي كميته تدوين به دانشگاه‌ها ابلاغ شود كه به صورت آزمايشي جايگاه گروه معارف اسلامي را تعيين نمايد. در اين نامه آمده است:
«در دانشگاه‌هاي جامع كه داراي دانشكده الهيات يا دانكشده علوم انساني‌اند گروه آموزشي معارف اسلامي به صورت يكي از گروه‌هاي آموزشي آن دانشكده‌ها با همان شرايط و ضوابط ساير گروه‌ها تشكيل مي‌شود و اعضاي هيأت علمي اين گروه از تمام مزايا و امتيازات هيأت علمي ديگر گروه‌ها برخوردار خواهند بود. بديهي است اگر اين گروه توانايي و شرايط اداره و اجراي رشته‌اي را نيز در زمينة تخصصي خود در سطح كارشناسي ارشد و دكترا داشته باشد مي‌تواند طبق مقررات، اين رشته را داير و اجرا نمايد.
در دانشگاه‌هاي تخصصي مثل دانشگاه‌هاي صنعتي، فني و مهندسي و علوم پزشكي اين گروه مي‌تواند يكي از گروه‌هاي آموزشي دانشگاه مانند گروه آموزشي زبان، تربيت بدني، زبان فارسي، رايانه و خدمات ماشيني و... زير نظر معاون آموزشي دانشگاه تشكيل شود».
در جلسه بعد دكتر خالقي به اين نكته اشاره كرد كه در ابلاغ نامة تبيين جايگاه گروه معارف و سرفصل‌هاي پيشنهادي دروس معارف اين ابهام وجود دارد كه آيا اين كار ضروري و با آگاهي معاون محترم آموزشي است يا فقط جنبه اطلاع رساني دارد؟ توضيح داده شد كه اين از مصوبات جلسه قبل است و بايد با امضاي معاون آموزشي فوراً به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.
در مورد سرفصل‌هاي پيشنهادي نيز، نظرات جمع آوري شده، در جلسه كميته براي بررسي نهايي مطرح مي‌شود.
در مورد تأمين وتربيت استادان معارف اسلامي نيز بحث و بررسي صورت گرفت. دكتر مهدي‌زاده با اشاره به فعاليت واحد تربيت مدرس معارف اسلامي دانشگاه قم تجربيات اين واحد را قابل استفاده دانست. ساير نظرات از اين قرار است:
1ـ لزوم ارائه يك تعريف مشخص از مهارت‌ها و توانايي‌هاي لازم استادان معارف و جذب افراد ذي صلاح از طريق فراخوان و امتحان.
2ـ لزوم تصميم‌گيري در مورد تربيت اعضاي هيأت علمي در درجة دكترا يا آماده نمودن دارندگان درجه دكترا براي تدريس.
3ـ امكان اينكه يك فرد را براي تدريس همة دروس معارف تربيت كنيم عملاً وجود ندارد، مگر آنكه افرادي را انتخاب كنيم كه پايه‌هاي اوليه اين تخصص ها را داشته باشند و آنها را طي يك دورة آموزشي تكميلي براي تدريس آماده كنيم.
4ـ تخصص استاد در سطح Ph.D در بعضي از دروس به خاطر ماهيت تبليغي آنها تحقق‌پذير نيست.
5ـ براي تربيت مدرس معارف اسلامي، در دانشگاه‌ها بايد به دو گونه انديشيد. اول بحث كوتاه مدت است كه بايد مدرسان موجود را براي تدريس اين دروس آماده كنيم و سپس كمبودها را با جذب افراد داراي صلاحيت مرتفع نماييم و براي بلندمدت در فكر تربيت استادان متخصص برآييم.
6ـ عده‌اي از طلاب ذي صلاح را انتخاب نموده و با گذراندن دوره‌هايي نظير تربيت مدرس آنان را براي تدريس دروس معارف اسلامي تربيت كنيم.
7ـ طراحي راهكارهايي كه افراد برتر از اساتيد معارف اسلامي وارد هيأت علمي شوند تا كمبودها معلوم شود.
در جلسه بيست و يكم، حجت‌الاسلام ذبيحي، مجري طرح تربيت مدرس معارف اسلامي دانشگاه قم ضمن تشكر از كميته گفت: امروز اكثر استادان معارف اسلامي دانش آموختة اين مؤسسه‌اند.
وي با اشاره به سابقة تشكيل و فعاليت‌هاي اين مركز گفت: تنها مشكلي كه ما داريم اين است كه تمام فارغ‌التحصيلان ما جذب معاونت امور اساتيد نمي‌شوند. البته ناراحت نمي‌شوند چون جذب دانشگاه‌ها و گروه‌هاي غيرمعارف از مزاياي هيأت علمي بهره‌مند مي‌شوند.
مسؤول طرح تربيت مدرس دارالشفاء قم با تأكيد بر استقلال اين مؤسسه افزود: اكنون مركز وابسته به دانشگاه قم است و از طريق آزمون سراسري دانشجو م‌گيريم و اين خود نوعي نقص به حساب مي‌آيد و ورودي‌هاي ما را مطابق اهدافمان تضمين نمي‌كند.
آقاي ذبيحي حل شدن 3 مشكل زير را در پيشبرد اهداف مركز لازم دانستند: 1ـ اين مؤسسه بايد اجازه داشته باشد با شرايط اختصاصي دانشجو بگيرد و ورودي‌هاي خود را از طلاب فاضل قم تأمين نمايد.
2ـ جايگاه اين مؤسسه بايد مستقل و يا حداكثر وابسته به معاونت امور اساتيد دفتر نمايندگي باشد.
3ـ به مؤسسه اجازه داده شود تا دانشجوي دكترا هم بگيرد.
پس از ارائة نظرات مختلفي در مورد مؤسسه مذكور، اين جمع‌بندي حاصل شد كه آقايان حجت‌الاسلام اميني و حجت‌الاسلام ذبيحي با توجه به سوابق فعاليت مؤسسة تربيت مدرس معارف اسلامي قم (دارالشفاء) و تبادل نظر با صاحب نظران، در خصوص جايگاه و چگونگي فعاليت اين مؤسسه و ارتباط آن با مراجع ذي ربط مطالعه كرده، براي احياء و تقويت اين مؤسسه يك آيين نامة اجرايي و يا يك اساسنامه مشخص تهيه و تنظيم و پيشنهاد كنند.
حافظه كوتاه مدت كلاس
تخته سياه چگونه رسانه‌اي است؟ ويژگي‌ها و محدوديت‌هاي آن كدام است؟
فرايند كدگذاري و رمزگشايي در ارتباط با اين رسانه چگونه است؟
شيوه‌هاي مؤثر استفاده از اين رسانه چگونه است؟
چگونه مي‌توان از حداكثر ظرفيت اين رسانه بهره گرفت؟
مشاهده فيلم «هنر استفاده از تابلو گچي» انگيزه لازم براي ايجاد ارتباط مؤثر در كلاس را فراهم مي‌سازد.
علاقمندان مي‌توانند براي تهيه آن با واحد تكنولوژي آموزشي معاونت تماس حاصل نمايند.

انتصابات
طي احكام جداگانه از سوي رياست محترم دانشگاه‌هاي ازاد اسلامي واحد استهبان، ميبد، تهران جنوب، فلاورجان، اهر، گناباد و آزاد شهر به ترتيب آقايان سيد ابوالفتح معزي، سيد عليرضا عظيمي دخت، عبدالوحيد وفايي. مجتبي فيضي. ميكرلام هاديان، تقوي و محمدرضا ميرعرب و از سوي رياست محترم دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اصفهان و فردوسي مشهد اقايان شانظري و سائلي كرده ده به سمت مديريت گروه معارف آن دانشگاه‌ها منصوب شدند.
همچنين طي دو حكم از سوي حجت‌الاسلام قمي، رياست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، آقاي ميراحمدي قائم مقام نهاد در دانشگاه اميركبير براي مدت دو سال با حفظ سمت به عنوان دبير شوراي منطقه 1 و آقاي مسلم محمدي به عنوان سرپرست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ايلام منصوب شدند.
حجت‌الاسلام حسن سعيدي نيز از سوي محمد رضا مجيدي معاونت آموزشي و پژوهشي نهاد به سمت مديريت دفتر هم انديشي استادان برگزيده شد.
دختران ايران، آموزش عالي را كالاي تجملي كرده‌اند
سير صعودي متقاضيان تحصيل در آموزش عالي خبر از رشد اين تقاضاي اجتماعي در ايران دارد.
تحقيقي كه در ارتباط با نياز سنجي نيروي انساني متخصص در كشور (طي سال‌هاي 62 تا 79) صورت گرفته، نشان مي‌دهد همزمان با رشد داوطلبان زن نسبت به مرد از سال 1376 به بعد و از سال 1382 به طور كلي؛ رشد تقاضاي اجتماعي زنان براي آموزش عالي، بيشتر متأثر از انگيزه‌هاي «غير اقتصادي» مانند شأن، منزلت اجتماعي و فرهنگي و... بوده است كه به تدريج حضور و تحصيل در آموزش عالي بيشتر به يك كالاي مصرفي و تجملي تبديل شده است.
به گزارش ايسنا، نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد تعداد داوطلبان ]احتمالاً منظور داوطلبان مؤنث است[ در سال 79 نسبت به سال 62 پنج برابر شده است و پيش بيني مي‌شود تعداد متقاضيان آموزش عالي در سال 85 به يك ميليون و 952 هزار و دويست و نود نفر برسد.
منبع: روزنامة توسعه ـ 5/9/81
آيين نامه مؤسسات آموزش حوزوي در جلسه پانصد و هفتم شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در آذرماه گذشته تصويب شد براي اطلاع از جزئيات اين آيين نامه با دفتر نشريه تماس بگيريد.
گزارش ديدار شوراي عالي سياستگذاري كنگرة ملي علامه سيد حيدر آملي با مقام معظم رهبري
اعضاي شوراي عالي سياستگذاري كنگرة ملي علامه سيد حيدر آملي(ره) به منظور ارايه گزارش از برنامه‌هاي دو روز كنگره، با مقام معظم رهبري ديدار كردند. در اين ديدار، دكتر سيد حسين ابراهيميان دبير كنگره به بيان گزارش كاملي از فعاليت‌هاي انجام شده جهت برگزاري كنگره ملي علامه سيد حيدر آملي پرداختند. وي تشكيل كميته‌هاي علمي، چاپ و انتشار مجموعه مقالات كنگره، شناسايي و معرفي 34 اثر از علامه با تحقيق از كتابخانه‌هاي معتبر كشور و انجمن ايران شناسي فرانسه، راه‌اندازي سايت اينترنتي جهت اطلاع رساني به محققان، انجام مصاحبه و ديدار با بزرگان علم و عرفان كشور، ساخت فيلم مستند از زندگينامه علامه سيد حيدر آملي و چاپ قريب به 15 اثر در مدت فعاليت كنگره را از جمله فعاليت‌هاي آن دانست.
دكتر ابراهيميان برگزاري شب شعر علامه، برگزاري شبي با قرآن، پرده برداري از تنديس علامه و انتشار تمبر يادبود علامه را جزو برنامه‌هاي جنبي كنگره ياد كرد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز ضمن خوش آمد گويي به اعضاي شورا، برپايي اين كنگره را ارزشمند دانسته، از آن تشكر كردند. معظم له با اشاره به شخصيت علامه آملي فرمودند: «علامه سيد حيدر آملي را بايد محي‌الدين عربي شيعي ناميد. همان كاري را كه محي‌الدين در احياي عرفان اسلامي انجام داده بود، علامه سيد حيدر در احياء عرفان شيعي انجام داد. رهبر معظم انقلاب با «با عظمت» خواندن مقام روحاني و عرفاني علامه آملي افزود: «او در عين اينكه يك عارف بود، يك فيلسوف و يك متكلم نيز بود و در علوم گوناگون صاحب نظر بود». ايشان تأكيد كردند: «آثار علامه بايد در دست كساني باشد كه بتوانند آن را زنده كنند». حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در مورد ساختن فيلم زندگي علامه فرمودند: «من مي‌ترسم چيز سبكي در بيايد؛ چون معلوم نيست كه چه مقدار بتواند ايشان را معرفي نمايد. فيلم‌ساز بايد عارف باشد و آشنايي با مباني عرفاني داشته باشد.»
كارگاه آموزشي روش تحقيق و روش شناسي مطالعات ديني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد برگزار شد.
كارگاه آموزشي روش تحقيق و روش شناسي مطالعات ديني با حضور مديران گروه‌هاي آموزشي معارف اسلامي واحدهاي منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد. در مراسم گشايش اين كارگاه آموزشي، دكتر سيد محمد اميري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ضمن خير مقدم به حضار، برگزاري اين كارگاه آموزشي را در ارتقاء سطح علمي استادان گروه معارف مفيد خواند. وي انگيزه برگزاري اين همايش را آموزش علمي و آشنايي با آخرين روش‌هاي پژوهشي در مطالعات ديني خواند و افزود: پژوهش در هر جامعه‌اي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و اين مهم بايد در جامعه ما نيز مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، كارگاه آموزشي روش تحقيق و روش شناسي مطالعات ديني، طي سه روز، شركت كنندگان را با مفهوم نوين تحقيق و تمايز از برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي و مهارت تحقيق روشمند در مطالعات ديني آشنا مي‌كند.
پيش طرح دورة تربيت مدرسان معارف اسلامي حوزة علمية قم تهيه و در شوراي سياستگذاري معاونت بررسي شد.
به منظور تأمين استادان معارف اسلامي و فراهم نمودن زمينه‌هاي حضور طلاب و دانش آموختگان مراكز آموزش تخصصي حوزوي در عرصه‌هاي علمي دانشگاه‌ها دورة سطح 4 تربيت استاد معارف تشكيل مي‌گردد.
بر اساس اين طرح طلاب حوزه علميه قم كه موفق به دريافت مدرك سطح 3 شده‌اند و همچنين طلابي كه در مراكز مرتبط با حوزه علميه قم مانند مركز آموزشي ـ پژوهشي امام خميني(ره) و دانشگاه باقرالعلوم مدرك فوق ليسانس دريافت كرده‌اند مي‌توانند در اين دوره شركت كرده، در صورت قبولي در آزمون ورودي اين دوره مشغول به تحصيل شوند و طبق برنامه آموزشي آن پس از طي دوره موفق به اخذ مدرك سطح 4 حوزه گرديده و جذب دانشگاه‌هاي كشور شوند.
گرايش‌هاي مورد نظر اين دوره عبارتند از:
1ـ تاريخ و ريشه‌ها
2ـ اخلاق و معارف اسلامي
پذيرفته شدگان اين دوره، آموزش هاي لازم را در دو مرحلة آموزش‌هاي مشترك و اختصاصي مي‌گذرانند و پس از نگارش پايان نامه به دريافت مدرك نايل خواهند شد.
محتواي آموزش دوره‌ها عبارتند از: آموزش هاي محتوايي ـ روشي، زبان انگليسي، كارگاه‌هاي آموزش روش تحقيق، تدريس، ارزيابي و ديگر آموزش‌هاي لازم.

فرهيختگان جامعه بايد با نسل جوان ارتباط مستمر داشته باشند
گزيده‌اي از سخنان جناب حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي در مراسم تجليل از نام‌آوران كشور
ـ در صورت برقراري تعاملي سازنده، از يكسو جامعه علمي و فكري ما در تماس با نسل جوان و روحيه آنان جوان و شاداب مي‌شود و از سوي ديگر، جامعه جوان ما از دانش و تجربه سرمايه‌هاي جامعه پربارتر مي‌گردد.
ـ اين نسل هوشمند و توانا، جستجوگر، نوخواه، اهل چون و چرا و علاقمند به تعامل با جهان امروز است كه اگر اين خصوصيات درك و با تدبير هدايت شود، به گونه‌اي كه در عين وابستگي به هويت خود بتواند به نيازهاي جوانانه خود پاسخ و با دنيا تعامل داشته باشد، مي‌توانيم به آينده بهتر اميدوار باشيم.
ـ ما در صورتي مي‌توانيم در تحولات پر شتاب جهان به هم پيوسته امروز از فاصله خود با دنياي پيشرفته بكاهيم كه از يك سو، اهل علم و ادب و فرهنگ محور تصميم‌سازي در جامعه ما باشند و از سوي ديگر، تمهيدات وامكانات لازم براي روزآمد كردنِ علم و دانش آنان فراهم شود.
ـ اگر روزي برسد كه تصميماتي كه گرفته مي‌شود بر آينده و فرآورده انديشه انديشمندان و متفكران جامعه باشد، حتماً امور كشور ساز و كار و سامان بهتري خواهد داشت.
ـ آنگاه م‌توان به آينده اميدوار بود كه سياستمداران، شنونده سخنان اهل فكر و فرهنگ باشد نه اينكه اصحاب انديشه و فرهنگ به ناچار به سخنان سطحي سياستمداران گوش فرا دهند.
ـ برداشت‌هاي تنگ و تاريك از دين و كلام خدا و در نتيجه، تكفيرها، تفسيق‌ها و جنگ و درگيري‌ها در طول تاريخ ناشي از همين بد شنيدن و تحريف كلام الهي بوده است.

ليست نشست‌هاي برگزار شده توسط دفتر هماهنگي شوراي مناطق از تاريخ 19/10/81 تا پايان سال 81
رديف موضوع نشست منطقه تاريخ استاد مركز دانشگاهي
آزاد دولتي
1 بحران معنويت در عصر حاضر ـ 1 20/10/81 آذربايجاني واحد خواهران ـ نهاد مركز
2 دينداري و چالش‌هاي موجود در عصر حاضر ـ 8 21/10/81 عليزماني ع. پ سمنان
3 پلوراليزم ديني ـ 8 25/10/81 پارسانيا دانشگاه فردوسي مشهد
4 بررسي و تحليل دولت پيامبر اكرم(ص) 8 ـ 26/10/81 يوسفي غروي ع. پ تهران
5 دينداري و مدرنيزم 7 ـ 26/10/81 حاجي ابراهيم واحد بندرعباس
6 انديشه حكومتي ميرزاي نائيني و امام خميني(ره) 4 ـ 27/10/81 پارسانيا واحد نايين
7 روش هاي پاسخگويي به شبهات ديني 3 ـ 29/10/81 شجاعي واحد نوشهر چالوس
8 بحران معنويت در عصر حاضر 1 ـ 4/11/81 آذربايجاني واحد لارستان
9 نياز به دين در عصر حاضر ـ 1 4/11/81 عليزماني واحد خواهران ـ نهاد مركز

ليست نشست‌هاي در دست اقدام توسط دفتر هماهنگي شوراي مناطق تا پايان سال 1382
رديف موضوع نشست منطقه تاريخ استاد مركز دانشگاهي
آزاد دولتي
10 انقلاب اسلامي و دگرديسي فرهنگي 3 ـ 17/11/81 زهيري واحد بابل
11 بررسي جريان روشنفكري از مشروطه تا انقلاب اسلامي 8 ـ 17/11/81 حسيني زاده واحد ورامين
12 حقيقت دموكراسي ـ 1 18/11/81 پارسانيا واحد خواهران نهاد مركز
13 دموكراسي و مردم‌سالاري ـ 1 2/12/81 پارسانيا واحد خواهران نهاد مركز
14 بحران هويت در عصر حاضر 6 ـ 8/12/81 آذربايجاني واحد ماهشهر
15 جريان‌ها و جناح‌هاي سياسي پس از انقلاب 7 ـ 14/12/81 علوي زاهدان
16 دينداري و مدرنيزم ـ 3 8/12/81 حاجي ابراهيم دانشگاه گيلان
17 معرفت شناسي ـ 6 15/12/81 شمس عليپور دانشگاه شيراز
18 تاريخ اسلام 10 ـ 15/12/81 واسعي دامغان
19 جيان‌ها و جناح‌هاي سياسي پس از انقلاب اسلامي ـ 7 15/12/81 علوي دانشگاه سيستان و بلوچستان

ليست كارگاه‌هاي برگزار شده توسط دفتر هماهنگي شوراي مناطق از تاريخ 20/10/81 تا آخر سال 81
رديف موضوع كارگاه منطقه تاريخ مركز دانشگاهي
آزاد دولتي
1 روش تحقيق 1 ـ 26ـ28/10/81 واحد جهرم
2 روش تدريس 8 ـ 25ـ27/10/81 واحد قزوين
3 روش تدريس 9 ـ 29/10/1/11/81 واحد مشهد
4 روش تدريس 9 ـ 2ـ4/11/81 واحد مشهد
5 روش تدريس 9 ـ 5ـ7/11/81 واحد مشهد
6 روش تحقيق 6 ـ 10ـ12/11/81 واحد اهواز
7 روش تحقيق 4 ـ 2ـ4/11/81 واحد نجف آباد

ليست كارگاه‌هاي در دست اجرا توسط دفتر هماهنگي شوراي مناطق تا پايان سال 1382
رديف موضوع كارگاه منطقه تاريخ مركز دانشگاهي
آزاد دولتي
1 روش ارزشيابي 3 ـ 23ـ25/11/81 واحد رشت
2 روش تحقيق ـ 5 30/11ـ2/12/81 دانشگاه تبريز
3 روش تحقيق 8 ـ 30/11ـ2/12/81 واحد قم
4 روش تدريس 4 ـ 2ـ4/11/81 واحد نجف آباد
5 روش تدريس 5 ـ 7ـ9/12/81 واحد كرمانشاه
6 روش تحقيق ـ 1 14ـ16/12/81 ع.پ تهران
7 روش ارزشيابي 8 ـ 14ـ16/12/81 تهران
بار ديگر به شماره‌هاي پيشين نشريه نگاهي بيفكنيد تا مطمئن شويد كه آموزه‌هاي كلاس نشاط را از ياد نبرده‌ايد. اينكه در اين شماره مي‌خوانيد: