try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 30 فروردین, 1398

گزارشي از نشست عمومي سالانه انجمن معارف اسلامي ايران

Send to friendSend to friend

گزارش از محمدرضا قاضي
نشست عمومي انجمن علمي معارف ايران روز پنجشنبه 10/11/81 در سالن شهيد بهشتي دانشگاه قم برگزار شد. حجت‌الاسلام اميني رئيس هيأت مديره انجمن ضمن بيان اين نكته كه فعاليت انجمن در دور اول بيشتر در جهت تثبيت انجمن بود گفت: «اگر ما يكي از وظايف مهم انجمن را توليد علمي بدانيم كار چنداني نكرده‌ايم».
وي با برشمردن ضعف‌هاي انجمن، نبودن كار جمعي در بين اعضا، نداشتن بودجه مشخص و عدم شناخت از توانايي‌هاي اعضا را از جملة اين ضعف‌ها دانست. رئيس هيأت مديره انجمن با اذعان به ضعف در ارائة مقالات با مشخصه‌هاي مورد نظر وزارتخانه براي مقالات علمي ـ پژوهشي افزود: «ما بايد به اين شاخص‌ها برسيم و مقالاتي را ارائه كنيم كه حتي در بعد بين‌المللي قابل اعتماد باشد». وي در مورد نشست‌هاي علمي تأكيد كرد: «بايد بتوانيم با دعوت از افرادي كه منتقد بعضي از افكار رايج هستند حوزة نقد را فعال كنيم».
حجت‌الاسلام اميني يادآور شد: «يكي از افتخارات ساير انجمن‌ها تعداد اعضاي دانشجويي آنهاست و ما هم بايد شاخة دانشجويي‌مان را ايجاد كنيم».
وي در پايان بر اين نكته تأكيد نمود كه انجمن بايد در فرآيند توليد علم در دانشگاه شركت كند.
آقاي عليزماني يكي از اعضاي انجمن طي سخناني گفت: «ما براي دفاع از معارف ديني و اسلامي در شرايط دنياي مدرن، بايد حوزه‌هاي جديد الهيات را شناسايي كنيم و رهيافت‌هاي جديدي به الهيات بيابيم». وي با اشاره به اين نكته كه غرب در صدد صيد افراد مختلف با شيوه‌هاي متفاوت است افزود: «ما بايد پاسخ سؤال‌هاي رهيافت‌هايي چون اگزيستانسياليسم را از متون ديني و ادبيات عرفاني خودمان بيابيم و آنها را ارائه كنيم». ايشان در پايان، «نقد الحاد» را در همة جنبه‌هاي جديد آن از جملة كارهاي انجمن دانست.
حجت‌الاسلام حاج ابراهيم ديگر عضو انجمن نيز با برشمردن اهداف الهيات، توضيح و تفسير مفاهيم الهيات، تنظيم آموزه‌هاي ديني، تبيين گزاره‌هاي ديني با استفاده از قوانين عام، بحث توجيه و استدلال و دفاع در برابر شبهات و اشكالاتي كه بر تعاليم وارد مي‌شود را از جملة اين اهداف داسنت.
وي تأكيد كرد: «در جهت‌گيري سياستگذاري‌ها بايد به آسيب‌شناسي دروس معارف، انتظار مخاطبان از دين، دغدغه‌هاي انسان جديد، سطوح مختلف مخاطبان و منظري كه از آن به مسايل مي‌نگريم توجه كنيم و آنها را مد نظر قرار دهيم.
حجت‌الاسلام ابراهيمي مدير گروه دانشگاه علوم پزشكي مشهد، سخنران بعدي جلسه بود. وي با تأكيد بر لزوم ارائة تعريف محتوايي و اجرايي از انجمن، وجود يك «كار راه‌انداز» و مدير ارتباطات قوي را براي انجمن ضروري دانست.
ايشان با تأثيرگذار دانستن پذيرش «افكار مخالف» در گسترش معارف ديني گفت: «ما هنگامي كارمان قدرت پيدا مي‌كند كه مخالفين حرف‌هاي قوي زده باشند».
وي افزود: «من بعضي وقت‌ها كه از مناظره صحبت مي‌كنم بعضي‌ها مي‌گويند: ما مي‌ترسيم كه طرف مقابل قوي‌تر باشد و بتواند حرف‌هايش را بهتر جا بيندازد. خب اگر اين جور باشد بهتر است براي معارف جلسه ذكر مصيبت بگيريم».
آقاي اسدي نيز در سخنان كوتاه خود گفت: «بايد اول خودمان را بسنجيم كه در چه جايگاهي از كار علمي قرار داريم». وي افزود: «براي يك كار اجرايي، سياستگذاري، تعيين استراتژي برنامه‌ريزي و پيگيري لازم است و پيگيري مستمر كليد سه قسمت اول است و بدون آن كار به نتيجه نمي‌رسد». وي تأكيد كرد: «اگر بخواهيم منشأ اثر باشيم بايد ذهن مسأله ياب و پاسخ‌ياب داشته باشيم».
خانم مظلومي هم، توجه به مسايل و مشكلات ويژة خانم‌ها را خواستار شد و اظهار اميدواري كرد خانم‌ها در اين انجمن حضور فعال تري پيدا كنند.
خانم قديمي دبير كميسيون انجمن‌هاي علمي نيز با ارائة گزارش جامعي از چگونگي تشكيل انجمن‌هاي علمي به مقايسه آماري آنها پرداخت. وي گفت: «حمايت دولت تا سال 80 خيلي ناچيز بود. در سال 80 با توجه به افزايش بودجه‌هاي پژوهشي و در جهت تحقق اهداف برنامة سوم توسعة كشور، يك رديف بودجه با عنوان حمايت دولت از تحقيقات بخش خصوصي به ويژه تحقيقات علمي انجمن‌هاي علمي تديون شد كه بر اساس آن يك ميليارد تومان بين تمامي انجمن‌هاي علمي كشور توزيع شد».
در پايان اين نشست براي انتخاب هيأت مديرة جديد رأي گيري به عمل آمد كه به ترتيب آقيان عليرضا اميني، رضا حاجي ابراهيم، محسن جوادي، مهدي ابراهيمي، اميرعباس عليزماني، جعفر شانظري و خانم نيره قوي به عنوان اعضاي اصلي و آقايان محمدرضا اسدي و احمد ديلمي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند. همچنين آقايان كربلايي پازوكي به عنوان بازرس اصلي و غلامحسين گرامي به عنوان بازرس علي البدل برگزيده شدند.

معرفي
«انجمن معارف اسلامي ايران» به منظور گسترش پيشبرد و اعتلاي معارف ديني و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به آن، در سال 1378 تأسيس گرديد. از اهداف انجمن مي‌توان:
1ـ تحقيق و پژوهش در حوزة معارف اسلامي.
2ـ تبيين علمي انديشه اسلامي با توجه به نيازهاي فكري جديد جامعه.
3ـ نشر معارف اسلامي در سطح دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي داخل و خارج كشور.
4ـ ارتباط و همكاري علمي با مراكز علمي داخل و خارج كشور.
5ـ حمايت از پژوهشگران و استادان معارف اسلامي.
6ـ شناسايي و پرورش استعدادها در زمينة پژوهش‌هاي معارف و معرفي آنان به جامعه علمي.
7ـ اطلاع رساني در حوزه معارف اسلامي.
انجام تحقيقات، تجليل از محققان و استادان ممتاز، تشكيل گردهمايي‌هاي علمي و انتشار كتب از جمله فعاليت‌هاي انجمن است.
انجمن مي‌تواند اعضاي پيوسته، وابسته، دانشجويي، افتخاري و مؤسساتي (حقوقي) داشته باشد كه شكل اين عضويت‌ها در اساسنامه آمده است.
براي عضويت در انجمن پذيرش اساسنامه، كسب موافقت هيأت مديره و داشتن سوابق كار علمي در حوزة معارف ديني الزامي است.