try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 1 مرداد, 1398

ته كوچه درِ اول...

Send to friendSend to friend

... در مي‌زني. دو سه نفر با هم جواب مي‌دهند: «بفرمايين» داخل مي شوي. اگر ساعت 11 به بعد باشد دو انسانِ واقعاً نوراني! استقبال گرمي مي‌كنند و تعارفت مي‌كنند بنشيني. مي‌نشيني. علاوه بر آن دو، يك نفر هم پشت رايانه نشسته و چشمانش كاسة خون است. زياد تحويلت نمي‌گيرد، چون خسته است. دانشگاه گيلان درس خوانده، سيالات.
اگر همه آمده باشند سه نفر ديگر را هم مي‌بيني.
يكي از آن‌ها پشت ميزي نشسته و از روي كتابي فيش برداري مي‌كند. چند ماهي است كه اين چنين در حال اغما است و چيزي نمي‌گويد. او صنعتي اصفهان درس خوانده، نساجي.
يكي ديگر گوشي تلفني در دست گرفته ولي دستگاه را روي حالت بلندگو گذاشته و انواع و اقسام بوق‌هاي گوش خراش آن فضاي اتاق را آلوده كرده. هنوز دقيقاً نمي‌داند براي سربازي به كجا آمده براي معرفي خود از پشت تلفن مي‌گويد: «از نهاد نمايندگي زنگ مي‌زنم». از قضا او هم صنعتي اصفهان درس خوانده، از قضاي عجيب‌تر نساجي!
يكي از آن دو انسان واقعاً نوراني! كه اول گفتم خيلي جنب و جوش دارد و از شاخه‌اي به شاخة ديگر پرواز مي‌كند. ايشان نيز دانشگاه گيلان درس خوانده، از قضا سيالات.
طرف اصلي حسابت آن فرد واقعاً نوراني! ديگر است كه از همه بزرگتر مي‌نمايد. هنوز صحبت را شروع نكرده، مي‌فهمي كه از ديار زنده رود است. او علم سياست خوانده، دانشگاه مفيد.
خودت را به او معرفي مي‌كني: خبرنگار افتخاري معارف. سؤالاتي مي‌پرسد. مي‌پرسد. چند وقت است با ذهنت كشتي مي‌گيرند، مطرح مي‌كني:
1ـ دفتر ارتباطات دانشجويي معارف كجاست؟
2ـ چرا مي‌خواهد پايش را از گليمش درازتر كند؟
3ـ چند وقت است كه فعال شده؟
4ـ چه كارهايي كرده و مي‌خواهد بكند؟
5ـ كجا كارهايش انعكاس دارد؟
6ـ مسئولين چه قدر به كارهايش بها مي‌دهند؟
او منتظر مي‌شود تا تمام سؤال‌هايت را بپرسي. بعد با متانت خاصي جوابت را مي‌دهد. تو هم قلم برمي‌داري و يادداشت مي‌كني. (يادت باشد موقع بازخواني با لهجه اصفهاني بخواني):
1ـ دفتر ارتباطات دانشجويي معارف محلي است براي ارتباط دانشجويان سراسر كشور كه آماده‌اند با همراهي و همدلي خود در جهت اعتلا و پويايي هر چه بيشتر دروس معارف اسلامي گامي بردارند.
2ـ دنبال دردسر مي‌گردد.
3ـ بهار سال 82 دو ساله مي‌گردد.
4ـ از جمله كارهاي دفتر، طرح خبرنگاران افتخاري معارف است كه چون در اغلب دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد دانشجوياني تحت اين نام با دفتر مرتبط مي‌باشند. اين دوستان گزارش‌ها و آمار و تحليل‌هاي خود را پيرامون كارهاي دانشجويان و همچنين بازخورد كار استادان و گروه‌هاي معارف و ديگر مسائل فكري، فرهنگي دانشگاه را با ما در ميان مي‌گذارند.
كار ديگر در جهت انتقال خواست‌ها و دغدغه‌هاي دانشجويان در حوزه دروس معارف، ساخت دو مجموعة تصويري از مجموع 40 ساعت مصاحبه با دانشجويان است. همچنين فيلم مستند «تصوير استاد موفق» را در دست توليد و تدوين داريم.
از كارهاي مهم ديگر پيگيري تصويب آيين نامة اجرايي انجمن علمي دانشجويي معارف از طريق معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه در اين راستا منتظر ابلاغ نهايي مصوبة آن وزارتخانه مي‌باشيم.
ويژه نامه‌اي هم در دست تهيه است كه به صورت گاه نامه، همراه با نشرية معارف منتشر مي‌شود. در اين ويژه نامه سعي شده است به دغدغه‌ها و انتظارات دانشجويان از ديدگاه خودشان پرداخته شود و در واقع پلي بين استاد و دانشجو باشد.
5ـ از طريق نشريه معارف و ارتباط با ادارات معاونت امور اساتيد و دروس معارف حاصل كار به دست استادان و متوليان بخش معارف مي‌رسد.
6ـ مسؤولين، به خصوص معاون محترم امور اساتيد و دروس معارف اسلامي توجه ويژه‌اي به كار دارند و كارها را شخصاً پيگيري مي‌كنند.
... ساعت 2 شده و كركرة مغازه! را تا نيمه پايين كشيده‌اند. همه منتظرند تا بروي ولي به رويت نمي آورند. قول و قرار وقت ديگري را مي‌گذاري چون راجع به تك تك جواب‌ها توضيح بيشتري مي‌خواهي. ولي تا همين حد هم خوب است. خداحافظي مي‌كني تا جلسه بعد... .