try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 7 تیر, 1401

خداحافظي سردبير

Send to friendSend to friend

در دي ماه سال 1383 شماره 22 نشريه معارف، اولين شماره‏اي بود كه با مسئوليت سردبيري اينجانب انتشار يافت و اكنون پس از گذشت يكسال از آن تاريخ، دست تقدير بر آن قرار گرفت كه با نقل مكان از قم به كرمانشاه توفيق خدمت به جامعه علمي و دانشگاهي كشور از طريق نشريه معارف از دست برود و توفيق خدمت ديگري به همين جامعه در جامه ديگري دست دهد.
در طول اين مدت سعي بر آن بود كه با شناخت بيشتر مخاطبان نشريه و درك انتظارات و توقعات آنان گامي در جهت تحقق اين انتظارات و مطالبات برداشته شود. به طور خلاصه مي‏توان اقداماتي را كه در اين جهت جامه انجام گرفت را در مطالب ذيل برشمرد:
1. برقراري ارتباط بيشتر با مخاطبان نشريه و دريافت نظرات و مقالات آنان از طريق فراخوان مقاله در گرايش‏هاي پنج گانه دروس معارف اسلامي، درج فرم نظرخواهي و انتقاد و پيشنهاد در نشريه، پاسخ به كليه مكاتبات و هر مرسولات به نشريه و... .
2. افزايش حجم مطالب توليدي نشريه و كاهش مطالب اقتباسي.
3. افزايش حجم كلي نشريه از 48 صفحه به 64، 72 و 80 صفحه.
4. افزايش كيفيت و جذابيت ظاهري نشريه از طريق بهبود بخشيدن به طراحي جلد و صفحات، افزايش فونت و فاصله سطرها، ويرايش كليه مطالب و... .
5. استفاده از تجربيات و رهنمودهاي اساتيد پيشكسوت حوزه و دانشگاه از طريق مصاحبه و گفتگو با اين بزرگان همانند آيت الله سبحاني، دكتر لگن‏هاوزن، دكتر ولايتي، دكتر يثربي و... .
6. انتشار همه ماهه نشريه و جلوگيري از اختلال در نشر آن.
7. افزودن بخش‏هاي جديد و موردنياز به نشريه از قبيل راه‏هاي رفتني (مصاحبه با اساتيد و مديران موفق گروه‏هاي معارف) پرسمان (پاسخ به پرسش‏هاي موردنياز)، تازه‏هاي نشر و تازه‏هاي انديشه، معرفي مراكز علمي – پژوهشي و نشريات تخصصي و... .
8. فعال‏سازي نشريه الكترونيكي معارف و درج مطالب نشريه در سايت معارف.
9. برقراري ارتباط بيشتر با نشريات مشابه و مراكز علمي جهت تبادل محصولات علمي – فرهنگي.
10. ساماندهي به نحوه ارزيابي و بررسي مقالات رسيده از طريق تهيه فرم ارزشيابي مقالات ارزيابي هر مقاله توسط دو نفر از كارشناسان مربوط و سپس بررسي آن در هيأت تحريريه.
11. تهيه و تنظيم اشل حق الزحمه‏ها با هدف ساماندهي و يكسان‏سازي پرداخت حق‏الزحمه نوشتن مقالات، تلخيص و ويرايش آنها، تهيه گزارش و خبر، تهيه مطالب از اينترنت و... .
12. تهيه نرم‏افزاري مشتركان نشريه و فرم‏هاي نظرسنجي.
طبيعي است كه اقدامات به انجام رسيده وابسته به تلاش فردي اينجانب نبوده، بلكه مرهون راهنمايي‏هاي مدير مسئول محترم نشريه آقاي دكتر كلانتري و همكاري برادران شاغل در هيأت تحريريه و مساعدت ساير دست‏اندركاران نشريه بوده است.
از همين رو بر خود لازم مي‏دانم كه از جناب آقاي دكتر كلانتري به خاطر ارائه رهنمودهاي لازم و انجام پشتيباني‏هاي مورد نياز؛ و از يكايك همكاران تحريريه آقايان پاكپور، گرامي، نصيري، كاوه، كمالي و محمودي به خاطر همكاري و مساعدت آنان در بررسي مقالات و انجام ساير فعاليت‏ها؛ و از برادران سلماني، قهاري، ميرمسيب، سيدي، رحيميان، مددي، نائيني و آذري‏نژاد براي همكاري صادقانه‏شان در انجام امور اجرايي، ويراستاري، گردآوري و تنظيم مطالب، صميمانه و صادقانه مراتب تشكر و امتنان خود را ابراز دارم.
براي سردبير جديد نشريه برادر گرامي جناب آقاي پورعلي‏فرد آرزوي توفيق روزافزون و بيش از پيش داشته و اميدوارم ايشان با پشتيباني و مساعدت كليه مسئولان و دست‏اندركاران نشريه، گام‏هاي مؤثري در بهبودبخشي به وضعيت موجود بردارند.
از خوانندگان گرامي نشريه، اساتيد و فرهيختگان گرامي نيز به خاطر همكاري دورادورشان با نشريه كه با ارسال مقالات و ارائه انتقادات و پيشنهادات خود راهگشاي راه ما بودند صميمانه سپاسگزارم و اميدوارم با ادامه مراحم خود نسبت به نشريه متعلق به خويش، مشوق دست‏اندركاران معارف باشند.
الهي چنان كن كه پايان كار تو خشنود باشي و ما رستگار

مهدي عزيزان