try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 1 بهمن, 1400

كلاس نشاط [1]

Send to friendSend to friend
Vote up!
Vote down!

از اين شماره مي‌خواهيم دقايقي در كلاس نشاط و پيروزي حضور يابيم. از استاد شيوه‌هاي شادمان زيستن و موفقيت را به آساني بياموزيم و دلتنگي و نااميدي را از حوزه فعاليت‌هاي خود دور سازيم.
امروزه ديگر بيشتر افراد پذيرفته اند كه نشاط و شادماني دارويي نيست كه پزشك نسخه آن را در اختيار ديگري قرار دهد يا ميوه‌اي كه بتوان آن را خريد البته مي‌توان راه‌هاي موفقيت و شادمان زيستن را آموخت، اما تنا كساني مي‌توانند از آن آموخته‌ها بهره ببرند كه سرچشمه‌هاي شادماني و موفقيت را در درون خود كشف كرده باشند. در كلاس نشاط و پيروزي، با آن سرچشمه‌ها بيشتر آشنا مي‌شويم.
درس اول:‌
با خود آشتي كنيم.
در ميان شخصيت‌هاي نامدار نمي‌توان هيچ فردي را يافت كه روحية‌ «بيزاري از خود» در وجودش مشاهده شده باشد، كسي كه از خود بيزار باشد و خويشتن را ناموفق،‌ آلوده و نا كارآمد بپندارد هرگز نمي‌توان اميد داشت كه روزي به موفقيتي دست يابد. شادي، كاميابي، خود باوري و احساس آرامش، از بيرون وجود ما تراوش نمي‌كند. از درون ماست كه به بيرون مي‌تراود.
تا كسي به خود عشق نورزد و خويشتن را ـ بدون غرور و خودخواهي ـ‌ مهم نپندارد و هر گونه كه هست خود را باور نكند، نمي‌تواند به خود و جامعه‌اش خدمت كند، فردي كه با خود رابطة محبت آميز ندارد، نمي‌تواند به ديگري محبت ورزد يا از محبت آنان بهره مند شود.
پس بياييم با خود آشتي كنيم. خود را فردي ارزنده، لايق، دوست داشتني و توانمند بشناسيم و زمينه‌هاي اين صفات را در خود بيابيم و تقويتشان كنيم. كسي كه شخصيت خود را ارجمند و مهم بداند به آلودگي تن نمي‌دهد و از فرو افتادن دركار بيهوده مي‌پرهيزد. رفته رفته كساني مانند خود او يا بهتر با وي صميمي مي‌شوند و در نتيجه او از حمايت آنان بهره مند مي‌گردد.
از نشانه‌هاي آشتي با خويش «پذيرفتن موقعيت كنوني» خود است. وقتي ما پيوسته از موقعيت كنوني مان گله مند باشيم و هر دم از درون به ملامت خود بپردازيم معلوم است كه هنوز خود را نپذيرفته ايم. «خود پذيري»‌ به معناي رضايت به وضعيت فلاكت بار نيست. منظور درك واقعيت‌ها و باور كردن توانايي‌ها است كه به كمك آن مي‌توان گامي به پيش نهاد؛‌ حال آن كه شكوه مندي جز فرسوده كردن اعصاب و استعدادهاي كنوني، بهرة ديگري ندارد.
استقبال گسترده دانشجويان از طرح خبرنگاران افتخاري:‌
عضويت جديد بيش از 140 دانشجو از دانشگاه‌هاي مختلف كشور، خانوادة خبرنگاران افتخاري را پرشورتر از قبل نمود. خبرنگاران افتخاري دل در گرو يار داده‌اند و صادقانه مي‌كوشند تا به پشتوانه همراهي و همدلي يكديگر نقايص و مشكلات دروس معارف اسلامی را شناسايي نموده و به همراه راه حل‌هاي پيشنهادي خود به استادان، مسئولان و برنامه ريزان انتقال دهند.
صدور كارت خبرنگاري
به اطلاع مي‌رساند كارت خبرنگاري دوستان ذيل‌الذكر صادر شده و در اسرع وقت به آدرسشان ارسال خواهد شد.
اميدواريم با ارسال كارت اين دوستان، شاهد فعاليت دو چندان اين عزيزان باشيم.
آقايان:
رسول تركمن، رشته كار درماني دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي، پرويز صداقت، رشته فيزيك دانشگاه محقق اردبيلي، امير قربان زاده، رشته كامپيوتر دانشگاه آزاد نجف آباد؛ مهدي مكتوبيان، رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان؛ مجتبي حيدر چگني، رشته بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان؛ سيد حامد سيد حسيني، رشته ماشين آلات كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي؛‌ علي عي قرلو، رشته ادبيات فارسي دانشگاه اراك، سيد روح ا... پيشنماز، رشته ادبيات فارسي دانشگاه آزاد مشهد؛ جواد منزوي برزكي، رشته آمار پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي.
خانم‌ها:‌
تكتم صدرالسادات، رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ مهناز احمدپور مباركه ، رشته رياضي دانشگاه شهركرد؛ ليلا كرمي مقدم، رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه؛‌ فريبا گرجي زاده، رشته كشاورزي دانشگاه ياسوج؛ سميه عباسي، رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشکی يزد؛ عفت عبدلي، رشته ادبيات عرب دانشگاه بوعلي سينا همدان؛‌ مرضيه مجيدي، رشته حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر.
معاونت امور اساتید همچنان آماده استفاده از طرح‌هاي اساتيد پيرامون نحوة ارتقاء جايگاه دروس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها، ايجاد همدلي بيشتر با مسئولين دانشگاه‌ها و تهيه متن‌هاي مناسب جهت دروس معارف اسلامي مي‌باشد.