try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 5 خرداد, 1399

اخبار نهاد

Send to friendSend to friend

نتايج ارزشيابي حضوري نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86 در يك نگاه
موضوع تعداد/ مقدار توضيحات
1. تعداد اساتيد ارزشيابي شده 247 نسبت به نيمسال اول 19% كاهش داشته است.
2. تعداد گزارش‌هاي حضوري 499
3. معدل كل 02/3 نسبت به نيمسال اول 04/0 رشد داشته است.
4. بالاترين حيطه اخلاقي 46/3
5. پايين‌ترين حيطه روشي 79/2
6. بالاترين دانشگاه‌ها شمال غرب 20/3
7. پايين‌ترين دانشگاه‌ها كرمانشاه و كردستان 78/2
8. كل توصيه‌هاي ارسالي 737 تقريباً به ازاي هر استاد 3 توصيه
9. كل نقاط قوت 480 بيشترين نقاط قوت مربوط به حيطه رفتاري و كمترين آن مربوط به حيطه تأثيرگذاري است.
10. ارسال توصيه به صورت مكتوب، تلفني و فرم خام به ترتيب 130، 39 و 41 مورد براي تعدادي از استادان هيچ نتيجه‌اي ابلاغ نشد.

مجموعه‌اي از توصيه‌هاي علمي، رفتاري و فنون تدريس
1. با عنايت به اينكه دروس تاريخ اسلام و انقلاب اسلامي بيشترين توصيه را به خود اختصاص داده‌اند، انتظاري كه از استادان تاريخ صدر اسلام و انقلاب اسلامي مي‌رود، اين است كه فقط به نقل قضايا نپردازند و در كنار نقل به نقد و تحليل نيز توجه نمايند.
2. با توجه به اينكه شاخص «ارائه چار چوب» يك چهارم كل توصيه‌ها را به خود اختصاص داده است، مناسب است بروشوري تنظيم شود و در ان بر اهميت نقش ارايه چارچوب براي تسهيل مقوله يادگيري و تثبيت آموزش در ذهن فراگيران تأكيد شود. فراگيران بايد چار چوب را در اختيار داشته باشند تا بدانند مسأله مورد بحث از چه محورهايي گذر خواهد كرد و بدين گونه به صورت هوشمندانه در كلاس حاضر باشند و نه فقط به صورت فيزيكي
3. با توجه به اينكه 30% از اساتيد در حين تدريس مشاركت دانشجويان را برنمي‌انگيزند، ارايه مقالات كاربردي در باب جلب مشاركت و انتشار آن مي‌تواند بخشي از ضعف‌ها را جبران كند. همچنين ارايه راهبردهاي جديد در آموزش دانشجو محور ـ البته نه به شكل افراطي ـ سامان‌گر پاره‌اي از كاستي‌هاست. علاوه بر اين تكيه بر اين مقوله در كارگاههاي روش تدريس نيز راهگشاست.
4. عدم استفاده بهينه از وقت كلاس از جمله مواردي است كه توصيه‌هاي فراواني براي آن ارسال شدهاست؛ يعني حدود 22درصد اساتيد در اين شاخص ضعف داشته‌اند. استادان بايد هميشه با طرح درس ـ كه با ارايه چارچوب معناي متفاوتي دارد ـ در كلاس حاضر شوند. طرح درس يعني اين كه استاد بداند چگونه مديريت خويش را بر 90 دقيقه كلاس اعمال نمايد. چه ميزان از اين وقت صرف حضور و غياب شود، چه ميزان صرف اصل تدريس، چه ميزان براي پرسش و پاسخ و... استاداني كه طرح درس روزانه ندارند، نمي‌تواند بر زمان مديريت كنند و لذا در استفاده بهينه از وقت ناكام‌اند. مناسب است در كارگاههاي روش تدريس به اين موضوع اهتمام بيشتري شود.
5. بيشترين ضعف استادان در حيطه تأثيرگذاري مربوط به شاخص «تحقق اهداف درس» است. يكي از اهداف درس تاريخ اسلام و انقلاب اسلامي تقويت روحيه تحليل دانشجويان است. يعني دانشجويان بايد افزون بر فراگيري مسايل نقلي تاريخ، نقد و تحليل آن را نيز فرا بگيرند. مسلماً وقتي استادان در حيطه علمي به تحليل توجه كمتري مي‌كنند، در واقع اهداف درس به درستي برآورده نمي‌شود و در حيطه تأثيرگذاري شاخص تحقق اهداف درس نمره مطلوبي نمي‌گيرد. بنابراين بايد بروشورهاي اختصاصي درس تاريخ و انقلاب در زمينه روش تحليل و يا آموزش تحليل نگاشته شود. همچنين در تدوين متون درسي، اهداف هر درس به طور مشخص بيان شود.
6. از هر 9 استاد يك استاد روش املاءگويي را در تدريس به كار مي‌گيرد. اين مسأله ناشي از عوامل مختلفي مي‌تواند باشد. ممكن است تدريس واحدهاي اضافي باعث عدم آمادگي استاد براي درس باشد. استادي كه به دليل كثرت تدريس، آمادگي مناسبي براي ارايه درس ندارد. ناگزير به كتاب يا جزوه رجوع مكرّر دارد. آيا بهتر نيست كميت تدريس را كاهش و كيفيت آن را افزايش دهيم؟ شايد هم ضعف اساسي و بنياني استاد در حيطه علمي به اين مسأله دامن بزند. گاهي تقليل واحد و گاه تقويت علمي استاد مي‌تواند اين معضل را حل نمايد. البته گاهي استاد جزوه شخصي خود را املاء مي‌گويد كه اين روش را نيز بايد با تكثير جزوه اصلاح كرد. گاهي نيز استاد سعي مي‌كند مطالب مهم امتحاني را براي دانشجو به صورت املاء بگويد كه اين نيز درس را نمره محوري مي‌كند.
7. با توجه به اينكه ضعيف‌ترين نمره در گرايش تاريخ و تمدن اسلامي مربوط به شاخص «نشان دادن برتري تمدن اسلامي» است، توصيه مي‌شود كه استادان محترم تنها به نحوه شكل‌گيري تمدن اسلامي و زمانه كنوني آن ـ كه از جهات مختلفي از برخي تمدن‌ها عقب افتاده است ـ نپردازند، بلكه با ريشه‌يابي تاريخي هم قوت و سيطره گذشته آن را فرا ياد آورند و هم نسبت به ظلم تاريخي كه بر آنان رفته است، سخن بگويند تا دانشجو فاصله‌هاي مشهود كنوني را نتيجه استعمار دشمنان بيابد.
همچنين در درس انسان در اسلام نسبت به اين مسأله توجه ويژه‌اي شود. مهم‌ترين كار آن است كه اين كتاب‌ها در چاپ‌هاي بعدي با ويراست جديد و ترميم كاستي‌ها وارد بازار شوند.
8. به طور متوسط از هر 5/5 نفر استاد يك استاد وقت قانوني كلاس را رعايت نمي‌كند. عدم رعايت وقت قانوني به دنبال خويش ضعف‌هاي ديگري را در پي دارد. اگر 90 دقيقه كلاس به 60 دقيقه تقليل يابد، جلب مشاركت درس دانشجويان جدي انگاشته نمي‌شود. استاد با عجله و بدون ارايه چارچوب درس را آغاز مي‌كند. حتي ممكن است سرفصل‌ها در موعد مقرر به اتمام نرسد.
با توجه به كثرت اين ضعف پيشنهاد مي‌شود مقاله و بروشورهايي در زمينه آسيب‌هاي رعايت نكردن وقت قانوني كلاس به دانشجو و دروس معارف نگاشته شود و در همايش مديران گروه و اساتيد معارف به اين مسأله توجه ويژه شود، علل آن مورد بررسي قرار گيرد و در راهكارهاي آن ترميم و رفع اين ضعف مورد بررسي قرار گيرد.

انتصابات
انتصابات جدید مدیریت/ سرپرستی گروه‌های معارف اسلامی ازسوی رؤساي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به شرح ذيل مي‌باشد:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه / مؤسسه تاریخ حکم
1 حجت الاسلام سيد علي اصلح نژاد سرپرست آزاد اسلامی واحد تالش 29/10/87
2 جناب آقاي سيد مهدي حسيني مدير آزاد اسلامی واحد ابهر 10/10/87
3 جناب آقاي جلال وهابي همابادي مدير آزاد اسلامی واحد نايين 25/10/87
4 حجت الاسلام روح اله شاطری مدیر علوم پزشکی ایران 14/7/87
5 حجت الاسلام محمدرضا مصطفی پور مدیر تربیت معلم تهران 16/10/87
6 جناب آقای حسن دوست محمدی مدیر سمنان 2/11/87
7 حجت الاسلام دکتر غلامرضا معارفی مدیر شاهد 24/7/87
8 حجت الاسلام علی محمد حسین زاده مدیر صنعت نفت 9/11/87
ضمناً در نشست شوراي منطقه 4 دانشگاه‌هاي دولتي، حجت الاسلام سيد مهدي ساداتي‌نژاد بار ديگر به عنوان مدير شوراي منطقه 4 دانشگاه‌هاي دولتي منصوب گرديد.

امكان بازديد اساتيد و دانشجويان از مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي نور
معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي با همكاري دانشگاه معارف اسلامي شرايط بازديد اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور را از مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي نور جهت ارتقاء سطح علمي آنها و بهره‌برداري بيش از پيش از نرم‌افزارهاي اسلامي فراهم نموده است. برنامه بازديد به شرح زير است: 1. آشنايي با مركز تحقيقات 2. آشنايي با انواع نرم‌افزارهاي اسلامي و فرهنگي 3. آشنايي با محتوا و چگونگي نصب انواع نرم‌افزارها.
در ضمن درصورت درخواست دانشگاه، اين مركز يك نيروي انساني متخصص جهت آموزش به آن دانشگاه اعزام مي ‌نمايد. علاقمندان مي‌توانند با هماهنگي قبلي با اين مركز اقدام به بازديد نمايند. شمارة تماس: 2120212 و 2120154-0251 .

اطلاعيه
به اطلاع كليه اساتيد محترم گروه‌هاي معارف اسلامي مي رساند: از آنجا كه سهم آموزش بصري (فيلم، اسلايد، پاورپوينت و...) در يادگيري فراگيران بسيار بالا است و آمار و تجربيات حاكي از تأثير فراوان اينگونه آموزش‌ها است؛ از اين رو معاونت امور اساتيد در صدد برآمد تا طي انجام فرآيندي مطالعاتي نسبت به تأمين و شناسايي نمونه‌ها و الگوهاي موفق اقدام نمايد؛ به همين جهت در مرحله اول اين اقدام، بر آن شد تا از تجربيات عملي اساتيد محترم در اين خصوص، بهره برداري نمايد.
از اين رو از كليه اساتيد محترمي كه در اين رابطه (توليد تصويري محتواي دروس معارف اسلامي) فعاليت كرده و برنامة آماده‌اي در اختيار دارند درخواست مي‌شود نمونه‌اي از كار خود را همراه با توضيحات احتمالي حداكثر تا تاريخ 30/2/87 به «اداره پشتيباني علمي ـ فرهنگي اساتيد» واقع در معاونت امور اساتيد ارسال نمايند. يادآور مي‌شود به بهترين آثار جوايز ارزنده‌اي تعلق خواهد گرفت.
با تشكر
اداره پشتيباني علمي ـ فرهنگي اساتيد