try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 24 مهر, 1400

حرف دانشجو

Send to friendSend to friend

باسمه تعالي
ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش
بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش
مطالب تان را خوانديم، حرفهايتان را شنيديم
و باز هم منتظريم، بيشتر از قبل.
چرا كه دلمان با دغدغه‌هايتان مي¬تپد
و دردهاي خاكستري مدفون شدة آنرا مشتعل مي¬كنيد
و در اين مسير طولاني
اميد بخش خاطر خسته مان هستيد اما....
....اما يك نكته:
«ما قبل از هركس ديگري مسئول خودمان هستيم».
و اول بايد گليم خود را در اين مكار و مكاره بازار بيرون كشيم، تا ...
... تا آدم شويم، بمعناي واقعي
و آدم بسازيم، به معناي واقعي
و منتظر نباشيم آدممان كنند.
پس يا علي!...
باقي صفايتان
ديدگاه دانشجويي
بحرانهاي جواني و دروس معارف اسلامي
دانشگاه گيلان، دانشجوي مهندسي مكانيك
بحران‌هاي زيادي پيش روي جوانان مي¬باشد كه برطرف كردن تمامي آنها از عهده گروه معارف برنمي¬آيد اغلب دانشجويان پس از گذشتن از سد كنكور و بعد از گذشت يكي دو ترم و آشنايي بيشتر با فضاي دانشگاه، دچار سرگشتگي و نااميدي بيشتري مي¬گردند كه نتيجه آن به جز بي انگيزگي و بي هدفي چيزي نيست. يك بحران كلي و فراگير داريم. گروه معارف مي¬تواند كمك فردي بدهد يعني با ارتباطاتي كه دارد دانشجويان را در مقابل مشكلات، مقاومتر و اميدوارتر و آينده نگرتر كند. شايد گفته شود با يك گل بهار نمي¬گردد ولي به هر حال واقعيتي است كه اگر چند تا از اين گله‌ها داشته باشيم مي¬توان به نتيجه آن اميدوار بود.
نياز همه است
دانشجوي مهندسي كامپيوتر صنعتي اصفهان
از نظر محتوا، دروس معارف اسلامي جزء دروسي است كه تقريباً تمام دانشجويان به آن احتياج دارند و دانشجويان سئوالات زيادي در ذهن دارند كه متأسفانه بخش اندكي از آنها در كلاس مطرح مي¬شود.
ارايه دروس معارف با نحوه گفتاري متفاوت
دانشجوي معدن ـ دانشگاه صنعتي اصفهان
در حال حاضر دانشجويان، همين دروسي كه از طرف مركز معارف ارائه مي¬شود را نياز دارند ولي با نحوه گفتار متفاوت يعني بحث اخلاق، معارف و ... نياز است ولي نه به اين صورتي كه الان گفته مي¬شود. جو جامعه به مسائل مطرح شده در اين دروس نياز داشته و دارد. البته منتظرند كه كسي اين مسائل را به صورت قابل فهم گفته و قشنگ تفهيم كند.
با وضع موجود شأن والاي دروس معارف پائين مي¬آيد.
دانشجوي مديريت(خواهر) ـ دانشگاه گيلان
با حضور دروس معارف در دانشگاه موافقم ولي با كيفيت فعلي، مخالف وجود اين دروس هستم. زيرا شأن و مقام اين دروس پائين مي¬آيد، در حالي كه اين دروس خصوصا در بين دانشجويان و دانشگاهيان بايد داراي يك جايگاه ويژه اي باشد.
دانشجوي دارو سازي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
انسان يعني فراموش كار از ريشه نسي، يعني در هر مرحله از زندگي نياز به نصيحت و راهنمايي دارد دروس معارف بايد چنين نيازي را برطرف كند.
بحران زائي دروس معارف
دانشگاه محقق اردبيلي، سيد حامد حسيني دانشجوي رشته ماشين آلات كشاورزي
دروس معارف اسلامي در دانشگاه‌ها از جايگاه حساس و تعيين كننده اي برخوردارند. حساس از اين لحاظ كه دانشجو بينش خود را با اين دروس مي¬تواند قوي تر كند و رشد دهد. و اگر اين دروس داراي ملزومات موقعيتي(شرايط زماني و اجتماعي و....) محكمي نباشد، فرد را دچار بحران خواهد نمود.(بحران ناشي از بي علاقگي و عدم جذابيت معارف براي فرد امروزي)
تعيين كننده از اين لحاظ كه فرد با درك علوم معارفي و تربيت يافتن ديني در تصميم گيري‌هاي شخصي و اجتماعي داراي بينش وسيع تري و فاكتور‌هايي محكم تر و در قضاوت‌ها عادلانه تر خواهد بود.
نسل‌هاي اول و دوم انقلاب و نقش دروس معارف اسلامي
دانشگاه صنعتي اصفهان، حسين ساعي، دانشجوي مهندسي برق
يكي از مباحثي كه براي خودم سئوال بود و روي آن فكر كرده ام جدايي نسل‌ها در انقلاب ما مي¬باشد. اينكه وقتي مادرم عكس امام را مي¬بيند اشكش جاري مي¬شود ولي چرا چنين احساسي نسبت به امام در من وجود ندارد. من بعد از مدتي تفكر بر روي اين فاصله اي كه بين اين دو نسل افتاده به اين نتيجه رسيدم كه يك ويژگي در نسل اول وجود داشته كه در نسل‌هاي بعدي انقلاب وجود ندارد و آن «انتخاب گري» در نسل اول مي¬باشد كه در نسل دوم وجود ندارد. شايد با زياد شدن تعداد واحدهاي درسي معارف اسلامي به 20 يا 30 واحد و اختيار دانشجو در انتخاب 12 واحد تا حدي روحيه انتخاب‌گري و احساس انتخاب نسبت به معارف ديني را به نسل دوم منتقل نمود.
دروس معارف اسلامي و آموزش مهارتهاي زندگي
دانشگاه گيلان آقاي ناصر خاكي دانشجوي مهندسي كشاورزي
مسائلي كه در زندگي مورد نياز مي¬باشد مثل رفتار با همسر و رفتارهاي ديگر اجتماعي را كجا بايد بياموزيم؟ در دبيرستان كه آموزش داده نمي¬شود. رفتارهايي مثل برخورد با ديگران، اخلاق در كار و مواردي از اين قبيل بايد دانشجو بياموزد و دروس معارف فرصتي بسيار مناسب مي¬باشد به خصوص اگر درس اخلاق عملي تر و كاربردي تر ارائه شود زيرا مي¬تواند تأثير بسيار زيادي داشته باشد.
دانشجوي امروزي و دروس معارف اسلامي
دانشگاه صنعتي اصفهان، مهدي تدين، دانشجوي مهندسي مكانيك
دانشجوي امروز، نياز به نسخه ندارد بلكه در شرائطي است كه نياز به دوا دارد. گروه معارف اسلامي بايد وضعيتي باشد كه دوا را برساند نه اين كه فقط نسخه ارائه كند.
نا اميدي، افسردگي و بحران هويت دانشجويان
دانشگاه گيلان دانشجوي مكانيك شهاب ابوالحسني
جواني كه در دانشگاه درس مي¬خواند دچار بحران هويت و افسردگي و نااميدي مي¬باشد. اميدي به آينده ندارد. مشغله كاري و دغدغه ازدواج دارد. حال اين در اين وضعيت براي اثر گذاري بيشتر دروس معارف بايد در جامعه يك هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف فرهنگي كشور ايجاد شود. مطمئناً اگر دانشجو تضادهاي مختلف را در جامعه مشاهده نكند مي¬توان انتظار اثرگذاري داشت.
(متن زير بخشي از مصاحبة ارسالي خانم مرضيه عبدي ـ دانشجوي روانشناسي آزاد اسلامي خلخال است كه حضورتان تقديم مي¬شود)
خبرنگار معارف: آيا وجود درس اخلاق اسلامي در دانشگاه ضرورتي دارد؟ لطفاً توضيح دهيد.
هم اكنون در جامعه اي زندگي مي¬كنيم كه مردم به طور ناخودآگاه دچار نوعي دين گريزي شده اند و تا آنجا كه مي¬توانند از دين و آئين خود فاصله جسته و به مطالعه و فسادهاي غربي روي مي¬آورند كه اين خود مي¬تواند بزرگترين آفت يك جامعه اسلامي باشد. مراكز علمي و دانشگاهي بيش از هر جاي ديگر به علم اخلاق نياز دارند زيرا قشر دانشگاهي، قشر جوان و نوپاي مملكت است و به قول معروف، آيندة نزديك اين مملكت در دست قشر جوان است و اين قشر بايستي كه با اخلاق اسلامي آشنايي كامل داشته باشند. مثلاً در جامعه امروزي اندك كساني درك مي¬كنند كه علم پزشكي نبايد به صورت تجارتي براي پزشكان باشد. پزشكان بايد از آن به نحو احسن و معنوي نيز بهره جويند.
بسم الله الرحمن الرحيم، بولايه اميرالمومنين(ع)
سلام عليكم و رحمة الله:
برادر يا خواهر محترمي كه اين مطالب را مي¬خواني؛ مي¬دانم كه شما هم از بسياري از اين مطالب با خبريد و دلسوزي و جديت شما بر ما پوشيده نيست. اين مطالب را به عنوان درد دلم عرض مي¬كنم و اين كه شايد بيشتر به خودمان بياييم و زودتر به فكر بيفتيم.
هر وقت وارد دانشگاه مي¬شوم احساس غربت و دلتنگي شديدي بر من غلبه مي¬كند، اين احساس چيزي عجيبي نيست وقتي مي¬بينيم جوان سرشار از انرژي و توان، چگونه انرژي خود را صرف چيزهاي بيهوده مي¬كند و چگونه فكرش را جهت مي¬دهد.
برادر محترم، خواهر عزيز،
آيا مي¬توانم تحمل كنم وقتي مي¬بينم دوست من، همنوع من كه تا ديروز براي خودش خدايي قائل بود همه چيز را زير سئوال برده و چون جوابي نمي¬يابد به اين نتيجه مي¬رسد كه حرف خودش صحيح است.
چطور مي¬توانم ببينم دختري را كه روز اولي كه وارد دانشگاه شد سادگي و صداقت از سر و رويش مي¬باريد. متانت و وقار او صفايي خاص به او بخشيده بود، اما آن صداقت و صفا را ماية حقارت خود مي¬داند و خود را سرزنش مي¬كند كه چرا مدتي از عمرش را آن طور زندگي كرده و حاضر نيست كه حتي يك لحظه به گذشتة سياه خويش فكر كند. وقتي كنار دوستانش راه مي¬رود به آنها افتخار مي¬كند چون آنها توانسته اند خود را با جامعة مدرن تطبيق دهند. وقتي به او سلام مي¬كنم جواب نمي¬دهد يا زودتر سرش را پايين مي¬اندازد چون از دوستانش خجالت مي¬كشد. آخر او بايد با قرن جديد همراه باشد و با دوستاني معاشرت كند كه از قرن بيستم چيزي فهميده اند و من كه هنوز در بند چادر هستم به درد دوستي او نمي¬خورم.
ديروز از كلاس كه بيرون آمدم با يكي از هم كلاسي‌هايم همراه شدم، بعد از مدتي، بحث‌هاي هميشگي پيش آمد با اين تفاوت كه امروز به اوج رسيده بود و دو نفر آدم كه اصلاً حرف يكديگر را نمي¬فهميدند بيشتر 2 ساعت تمام با هم سروكله مي¬زدند. شروع كرد به بحث كردن در مورد تحريف قرآن، در مورد آزاد بودن انسان، انكار وجود امام زمان(ع)، جبر و اختيار، عدل الهي و...
در حدود دو ساعت مسير كوتاه خوابگاه را با هم قدم زديم و صحبت كرديم. مي¬گفت ¬«قرن بيستم شده تو هنوز خوابي، چقدر عقب افتاده اي! دنيا پيشرفت كرده تو هنوز يك صبح تا شب خودت را گرسنگي مي¬دهي و اسمش را گذاشتي روزه؟!»
مي¬گفت: «تو چه دليلي داري كه امام زمان وجود دارد؟!»
مي¬گفت: «تو چه دليلي داري كه قرآن تحريف نشده؟!»
مي¬گفت: «شما تا كي مي¬خواهيد سر در لاك خود داشته باشيد؟!»
براي چنين فردي هيچ جوابي نبود چون اصلاً معتقد به هيچ خدايي نبود، اصلاً قرآن را قبول نداشت كه از قرآن برايش مدرك بياوريم. تمام سلول‌هاي بدنم فرياد مي¬زد اما سكوت كرده بودم، سرم را تكاني دادم و زير لب گفتم: «استغفرالله ربي و اتوب اليه. و خداحافظي كردم.
برادر محترمم! خواهر عزيزم! اينها حرفهاي يك نفر و دو نفر نيست اينها بحث‌هاي يك اتاق و دو اتاق نيست. افرادي را مي¬شناسم كه هر شب مهمان اتاقي هستند و اين بحث‌ها را دارند و چون نتيجه اي نمي¬گيرند، به حرف خودشان مي¬رسند كه: «هيچ حساب و كتابي نيست و خداي نيز...» شايد نتواني حرف ما را درك كني، تنها وقتي مي¬تواني درك كني كه با يك چنين فردي روبروشوي، تنها وقتي درك مي¬كني كه مي¬بيني يك بچه مذهبي هم تأثير پذيرفته تنها وقتي درك مي¬كني كه ببيني حتي بچه مذهبي‌ها هم از وقتي كه به اين مكان مقدس(دانشگاه) پا گذاشته اند به خودشان و عقايدشان شك پيدا مي¬كنند.
برادر و خواهر عزيزم؛ چرا هيچ كس جوابگوي اين مشكل عظيم در دانشگاه‌ها نيست؟ چرا 12 واحد درس معارف شده درد و رنج و عذاب شب امتحان؟ چرا استاد معارف خود را تنها مسئول يك ساعت درس مي¬داند آنهم در چارچوب كتاب؟ مقابله با اين مشكل عظيم نياز به يك قيام دارد. امروز بايد كاري كرد. فردا دير است.
م. اميري
دانشجوي زبان انگليسي(كد721018)
با تشكر فراوان و التماس دعا
حرف دانشجو
شبنم ياد
ياران، اين قافله، قافله عشق است و اين راه كه به سرزمين طف در كرانه فرات مي¬رسد راه تاريخ است و هر بامداد اين بانگ از آسمان مي¬رسد كه: ¬«الرحيل، الرحيل». از رحمت خدا دور است هر كه اين باب شيدايي را بر مشتاقان لقاء، خويش ببندد. اين دعوت فيضاني است كه علي الدوام، زمينيان را به سوي آسمان مي¬كشدو... بدان كه سينه تو آسماني لايتناهي است با قلبي كه در آن، چشمة خورشيد مي¬جوشد و گوش كن كه چه خوش ترنمي دارد در تپيدن: حسين، حسين، حسين، حسين. نمي¬تپد؛ حسين حسين مي¬كند.
ياران؛ شتاب كنيد كه زمين نه جاي ماندن، كه گذرگاه است...
گذر از نفس به سوي رضوان حق، هيچ شنيده اي كه كسي در گذرگاه رحل اقامت بيفكند؟ ... و مرگ نيز در اينجا همان همه با تو نزديك است كه در كربلا. و كدام انيسي از مرگ شايسته تر؟ كه اگر دهد بخواهد با كسي وفا كند و او را از مرگ معاف دارد، حسين كه از من و تو شايسته تر است. الرحيل، الرحيل، ياران شتاب كنيد.
درد دل دانشجويان ـ همايش مشهد و باقي قضايا...
پخش مستند تصويري«معارف، دانشجوي» توسط دفتر ارتباطات دانشجويي معارف
ـ طي پنجمين نشست مديران گروه‌هاي معارف اسلامي كه در مشهد الرضا برگزار شد فيلم مستند تصويري مصاحبه‌هاي دانشجويان با عنوان(معارف، دانشجو، اخلاق) به نمايش درآمد. اين فيلم كه دفتر ارتباطات دانشجويي معارف آنر تهيه و تدوين نموده است، بخش كوچكي از 40 ساعت مصاحبه تصويري دانشجوياني از دانشگاه‌هاي صنعتي شريف، صنعتي اصفهان و گيلان ... است كه حاوي نظرات، ذهنيت‌ها و پيشنهادات دانشجويان در مورد مجموعه دروس معارف اسلامي در دانشگاه‌ها مي¬باشد و اصولاً %د نظر سنجي يا نتيجه گيري آماري نيست بلكه بر آن است كه در انتقال پيشنهادي تا انتقادات و ذهنيت‌هاي دانشجويي را گامي موثر بردارد. اين فيلم، دومين تلاش دفتر ارتباطات دانشجويي معارف در اجراي طرح مجله تصويري با هدف انتقال ديدگاه‌ها و ذهنيت‌هاي دانشجويي به متوليان و اساتيد دروس معارف اسلامي مي¬باشد كه نمايش آن در همايش مشهد مورد استقبال تعداد زيادي و همچنين واكنش برخي مديران گروه شد. لازم به ذكر است كه در زمان نمايش فيلم مذكور فرم نظر سنجي در مورد فيلم نيز بين اعضا شركت كننده در همايش توزيع شد كه نتايج به دست آمده قابل تاملند.
به عنوان نمونه در مورد واقعيت و عموميت مسائل مطرح شده در فيلم 94/12 % از شركت كنندگان در همايش گزينه‌هاي كم و خيلي كم و 06/87 % بقيه، گزينه‌هاي متوسط، زياد و خيلي زياد را علامت زده اند در پاسخ به اين مورد كه«شما تا چه اندازه تماشاي اين فيلم را به استادان توصيه مي¬كنيد» فقط حدود 4/4 % گزينه‌هاي كم و خيلي كم و 6/95 %، گزينه‌هاي متوسط، زياد و خيلي زياد را علامت زده اند.
آنچه از نتايج اين نظر سنجي به دست آمده، براي دست اندركاران دفتر ارتباطات دانشجويي معارف بسيار گرانبها و مهم مي¬باشد زيرا مديران گروه، اعتقاد خود در مورد لزوم ادامه اين شيوه (انتقال صحبت‌هاي دانشجويي در قالب مستند تصويري) را بدين ترتيب مشخص نموده‌اند كه 27/25 % گزينه خيلي زياد، 25/47% گزينه زياد و 19% گزينه متوسط را در مورد لزوم ادامه اين شيوه انتخاب نموده اند كه اين امر نشانگر اين است كه دفتر ارتباطات توانسته به روشي جالب و جذاب براي انتقال صحبتها و ذهنيت‌هاي دانشجويان به مجموعه اساتيد و متوليان اين دروس در دانشگاه‌ها دست يابد.
دست اندركاران اين دفتر ضمن تقدير و تشكر از مديران گروه و اساتيد محترم كه با نكته سنجي و دقت زياد اين فيلم را به تماشا نشسته اند، اعلام مي¬دارد كه مشتاقانه آماده همكاري با تمام اساتيد محترم اين دروس مي¬باشد و از دريافت آرا، نظرات و هر گونه انتقاد و يا پيشنهاد در اين مورد استقبال مي¬نمايند. همچنين اين فيلم آماده ارسال به گروه‌هاي معارف، جهت استفاده استادان معارف اسلامي مي¬باشد. در اين خصوص مي¬توانيد با معاونت امور اساتيد ـ دفتر ارتباطات دانشجويي معارف مكاتبه نماييد.
نشريه معارف ضمن دعوت همه اساتيد و صاحب نظران به همكاري با نشريه، توجه به نكات زير را ضروري مي¬داند:
1ـ مطالب ارسالي تايپ شده يا به خط خوانا يك سطر در ميان و يك رو باشد.
2ـ حجم مقالات حداكثر 20 صفحه آ4 دست نويس.
3ـ نشريه در پذيرش، ويرايش و حذف مطالب آزاد است.
4ـ نقل مطالب نشريه با ذكر مأخذ و نام نويسنده مجاز است.
5ـ مقالات لزوما بيان كننده ديدگاه معاونت امور اساتيد نمي¬باشد.
با همراهان:
آقايان:
نقي حسن زاده قاضي جهاني، پيام نور تبريزـ محمد حسين دهقاني زاده ، آزاد اسلامي يزد ـ عبدالرزاق دانش، دانشگاه شهر كرد ـ رضا جديدي اردكاني، آزاد اسلامي يزد ـ عليرضا فارسي نژاد، دانشگاه شيراز ـ مجيد ايمانيان، آزاد اسلامي دامغان ـ نصر الله خواجه گيري، دانشگاه خليج فارس ـ جواد منزوي برزگي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ـ عباس فريدوني، دانشگاه كردستان ـ سيد جواد صلواتي، آزاد اسلامي رودهن ـ مهدي شعباني شكول، دانشگاه صنعتي سهند ـ حميد رضا ابراهيم نژاد، آزاد اسلامي بابل ـ علي نگهبان ، دانشگاه بيرجند ـ حيدر عليقلي زاده، دانشگاه اردبيل ـ محمد جواد اشعري فرد، دانشگاه كردستان ـ حجت ناصري، آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي.
خانم‌ها:
سميه قليان، دانشگاه علوم پزشكي سمنان ـ مريم مرادي، دانشگاه تبريز ـ حليمه فرامرزي، دانشگاه مازندران ـ مريم ابري، دانشگاه آزاد علي آباد كتول ـ زهرا شفيعي ـ مليحه بروجردي، آزاد اسلامي سبزوارـ ليلا غريب اردكاني، دانشگاه كردستان ـ اعظم عبداللهي فرد، دانشگاه علوم پزشكي قزوين ـ مهديه اسماعيلي شريف، دانشگاه بوعلي سينا همدان ـ كلثوم‌هاديان، دانشگاه علوم پزشكي گلستان ـ سعيده حسيني زاده، دانشگاه يزد ـ‌هاجر غريب اردكاني، دانشگاه ياسوج ـ اكرم سعادتمند، علوم پزشكي سبزوار ـ اعظم غفاريان، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ـ منصوره مكارم ـ سيده آرزو قاسمي، دانشگاه كاشان ـ مرضيه عبدي، آزاد اسلامي خلخال ـ مهديه اميري، دانشگاه شهيد باهنر كرمان ـ مليحه صادقي، دانشگاه كاشان.